Kari Tanács

A Kari Tanács tagjai

 

A Kari tanács szavazati és tanácskozási jogú tagokból áll. A szavazati joggal rendelkező tagok száma 21 fő.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának hivatali beosztásuk alapján tagjai:

 1. Dr. Pohl Árpád dandártábornok, dékán,
 2. Dr. Szászi Gábor ezredes, oktatási dékánhelyettes,
 3. Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes,
 4. Dr. habil. Horváth Tibor ezredes, Katonai Vezetőképző Intézet igazgató,
 5. Prof. Dr. Ványa László ezredes, Katonai Üzemeltető Intézet igazgató,
 6. Dr. Pohl Árpád dandártábornok, Katonai Logisztikai Intézet igazgató,
 7. Dr. Palik Mátyás ezredes, Katonai repülőtiszti Intézet igazgató
 8. Ruszkovics Patrik honvédtisztjelölt, a HÖK elnöke

 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának választott tagjai:

 1. Dr. Németh András őrnagy
 2. Dr. Petruska Ferenc őrnagy
 3. Dr. Taksás Balázs főhadnagy
 4. Dr. Fregán Beatrix közalkalmazott
 5. Dr. Kaló József egyetemi adjunktus
 6. Dr. Tóth András százados
 7. Dr. Ujházy László alezredes
 8. Simon Csilla közalkalmazott
 9. Dr. Végh Róbert alezredes
 10. Visi Tibor ezredes

 

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának delegált tagjai:

 1. Krecz Ádám honvédtisztjelölt, Hallgatói Önkormányzat
 2. Soós Mihály honvédtisztjelölt, Hallgatói Önkormányzat
 3. Novák-Varró Virág Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat képviselője

 

Mészáros Judit ezredes,
a Kari Tanács titkára

Kimutatás a jelölés végeredményéről.pdf
PDF letöltése
KT választás időrendje.xlsx
Excel letöltése
Összesítő kimutatás a szavazás végeredményéről.pdf
PDF letöltése
Tájékoztató.pdf
PDF letöltése
Tájékoztató a jelölésről.pdf
PDF letöltése
Tájékoztató a szavazás végeredményéről.pdf
PDF letöltése
Aláírt dékáni intézkedés.pdf
PDF letöltése
Választási névjegyzék végleges.xlsx
Excel letöltése
Kari Tanács Ügyrendje.pdf
PDF letöltése
Tájékoztató a szavazásról.pdf
PDF letöltése