Kari Tanács

A Kari Tanács tagjai

A Kari tanács szavazati és tanácskozási jogú tagokból áll. A szavazati joggal rendelkező tagok száma 19 fő.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának hivatali beosztásuk alapján tagjai:

 1. Dr. Pohl Árpád dandártábornok, dékán, a KT elnöke,

 2. Dr. Szászi Gábor ezredes, oktatási dékánhelyettes,

 3. Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes,

 4. Dr. Palik Mátyás ezredes, katonai repülési dékánhelyettes

 5. a HÖK elnöke

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának választott tagjai:

 1. Dr. Földi László ezredes, egyetemi tanár

 2. Dr. Fregán Beatrix közalkalmazott

 3. Garainé Sziráki Brigitta törzszászlós

 4. Dr. Kaló József egyetemi docens

 5. Molnárné Csősz Irma közalkalmazott

 6. Dr. Németh András őrnagy

 7. Dr. Petruska Ferenc őrnagy

 8. Dr. Taksás Balázs főhadnagy

 9. Dr. Vég Róbert László alezredes

 10. Visi Tibor ezredes

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Kari Tanácsának delegált tagjai:

 1. Kiss József honvéd tisztjelölt, Hallgatói Önkormányzat

 2. Novák-Varró Virág, Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat képviselője

Mészáros Judit ezredes a KT titkára

 

Kimutatás a jelölés végeredményéről.pdf
PDF letöltése
KT választás időrendje.xlsx
Excel letöltése
Összesítő kimutatás a szavazás végeredményéről.pdf
PDF letöltése
Tájékoztató.pdf
PDF letöltése
Tájékoztató a jelölésről.pdf
PDF letöltése
Tájékoztató a szavazás végeredményéről.pdf
PDF letöltése
Aláírt dékáni intézkedés.pdf
PDF letöltése
Választási névjegyzék végleges.xlsx
Excel letöltése
Kari Tanács Ügyrendje.pdf
PDF letöltése
Tájékoztató a szavazásról.pdf
PDF letöltése
KT Ügyrend - 2018..pdf
PDF letöltése