A HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA KÜLDETÉSE

A Hadtudományi Doktori Iskola küldetése a honvédelmi szféra tevékenységét érintő hadtudományi jellegű, tudományos és gyakorlati kérdések kutatása. Ez magában foglalja a hadművészet, a biztonságelméletek, a hadtörténelem, a védelmi igazgatás, a védelemi informatika, és a katonai nemzetbiztonsági kutatások elméleti és gyakorlati kérdéseit. Célunk olyan szakemberek képzése, akik a hadtudomány területén magas szintű elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek, és kutatási eredményeiket széleskörűen hasznosítani tudják.

Képzési és kutatási témáinkat az európai értékek megbecsülése, a nemzetek identitása iránti tolerancia hatja át. Feladatunknak tartjuk a hivatásrendi hagyományok ápolását, kutatását. Kiemelt célunk az alapkutatások nemzetközi beágyazottságának növelése az európai kutatási hálózatokba, a nemzetközi programokban való magas arányú részvétel elérésével, a hazai és európai katonai felsőoktatási intézmények közötti kapcsolatok intenzitásának növelésével.

A doktori képzés, a PhD-fokozat megszerzése lehetőséget biztosít a honvédelmet érintő tevékenységet végző szakemberek, a honvédelmi szervek tiszti utánpótlásának biztosítására is.

A DI kutatási programjai nyitottak a külföldi hallgatók számára, az oktatók felkészültek az angol nyelven folytatott oktatásra.