Bemutatkozás

A Hadtudományi Doktori Iskola Tudományági Doktori Tanácsa az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsa által tudományáganként létrehozott, saját feladat- és hatáskörrel rendelkező, rendszeresen ülésező testülete.

A Tudományági Doktori Tanács (TDT) tagjait a 2019. július 8-ai Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács hagyta jóvá. A TDT 17 főből álló döntéshozó testület, melynek élén, az elnök, dr. Padányi József vezérőrnagy, az iskola vezetője áll, további tagjai a doktori iskola törzstagjai és négy fő külsős alkotja. A TDT titkára dr. Szelei Ildikó.

Szavazati jogú tagjai:

ELNÖK: Dr. Padányi József vezérőrnagy, DSc, egyetemi tanár

Dr. Balla Tibor alezredes, tudományos főmunkatárs

Dr. Gőcze István PhD, külsős tag

Dr. Harai Dénes ny. ezredes, egyetemi tanár

Dr. Jobbágy Zoltán ezredes, egyetemi docens

Dr. Kanyó Mária PhD, külsős tag

Dr. Kiss Zoltán László ezredes, egyetemi tanár

Dr. Krajnc Zoltán ezredes, egyetemi tanár

Dr. Molnár Anna egyetemi docens

Nagyné, Dr. Rózsa Erzsébet egyetemi tanár

Dr. Resperger István ezredes, egyetemi docens

Siposné Dr. Kecskeméthy Klára ezredes, egyetemi tanár

Dr. Svéd László PhD, külsős tag

Dr. Szabó Miklós ny. altábornagy, akadémikus, professor emeritus

Dr. Szenes Zoltán ny. vezérezredes, egyetemi tanár

Dr. Szternák György egyetemi tanár, külsős tag

Dr. Tálas Péter c. egyetemi tanár

 

Tanácskozási jogú tagjai:

A TDT mindenkori meghívott tagja a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja, dr. Pohl Árpád dandártábornok. További tanácskozási jogú tagjai a TDT titkára, dr. Szelei Ildikó és a kutatási területvezetők: Dr. Szenes Zoltán, dr. Szelei Ildikó, dr. Krajnc Zoltán, dr. Forgács Balázs, dr. Pap Andrea, de. Fekete Károly, dr. Resperger István, valamint a hallgató képviselő Novák-Varró Virág.