Képzési dokumentumok

 

Képzési tájékoztatók

Témavetzetői tájékoztató
Ajánlás haladáshoz Tud. kutatás I-VIII.
Feladatszabás 1. évesek részére
Értékelőlap irodali összefoglalóhoz
Értékelőlap cikkhez
A félév rendje
2020. tavaszi félév rendje
Komplex vizsga feladatok_hataridok

Doktori képzéssel, fokozatszerzéssel kapcsolatos dokumentumok és kérelmek formanyomtatványai

 

2019. évi dokumentumok és formanyomtatványok  

A Katonai Műszaki Doktori Iskola Működési Szabályzata mellékletei (részleges)

Jelentkezési lap doktori (PhD) képzésre

Jelentkezés doktori fokozatszerzésre

 

A Katonai Műszaki Doktori Iskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzata mellékleteinek listája

1. sz. melléklet Publikációs pontérték táblázat

2. sz. melléklet Beiratkozási lap

3. sz. melléklet A tudományos kutatási tevékenység kredit értékei

4. sz. melléklet Kérelem előzetes tudományos teljesítmények beszámítására

5. sz. melléklet Négyéves egyéni tanulmányi és kutatási program

6. sz. melléklet Féléves tanulmányi és kutatási terv

7. sz. melléklet Féléves kreditbeszámoló

8. sz. melléklet Abszolutórium kikérése

9. sz. melléklet Társszerzői nyilatkozat

10. sz. melléklet Jelentkezés komplex vizsgára

11. sz. melléklet Jegyzőkönyv komplex vizsgáról

12. sz. melléklet Mintatanterv

13. sz. melléklet Kérelem műhelyvita megtartásának engedélyezésére

14. sz. melléklet Jegyzőkönyv műhelyvita megtartásáról

 

Korábbi dokumentumok

     
Témamódosítás    
Társ témavezető megbízás    
Társszerzői nyilatkozat    
Publikációs pontok   .
Féléves tanulmányi terv    
Kredit értékek    
Előzetes teljesítmények beszámítása    
Féléves kredit elszámolási kérelem    
Éves kredit elszámolási kérelem tanév végén    
Négyeves tanulmányi es kutatási terv    
Doktori értekezés címének módosítása    
Zárójelentés
Műhelyvita meghívó
Műhelyvita engedélyezése
Jegyzőkönyv műhelyvitához
Jelenléti ív műhelyvitához
Felkérés előopponenciára