Műhelyviták

Műhelyviták

 

Doktori értekezések és védések az Országos Doktori Tanács Adatbázisában

Doktori értekezések az NKE könyvtári adatbázisában

 

Műhelyviták a KMDI rendezésében:

Műhelyvita

Név Varga Ferenc tü. dandártábornok
Értekezés címe „A hazai mentő tűzvédelem szervezeti és technikai fejlesztési lehetőségeinek kutatása, különös tekintettel az önkéntes tűzoltóságok növekvő szerepére"
Témavezető

Dr. Prof. em. Bleszity János ny. tű. altábornagy CSc.
Dr. Bérczi László tű. dandártábornok PhD.

Műhelyvita ideje 2018. 11. 26. 14:00
Műhelyvita helye NKE, Hungária úti Campus, Budapest X. ker., Hungária Krt. 9-11.,  2. ép.
1. emelet 120. terem
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege „A hazai mentő tűzvédelem szervezeti és technikai fejlesztési lehetőségeinek kutatása, különös tekintettel az önkéntes tűzoltóságok növekvő szerepére"

 

 

Műhelyvita

Név Gávay György
Értekezés címe „Katonai terepjárő gépjárművek védettségének vizsgálata és összehasonlító elemzése a elmúlt évtized katonai tapasztalatainak és követelményeinek felhasználásával"
Témavezető

Dr. habil Gyarmati József alezredes

Műhelyvita ideje 2018. 11. 14. 13:30
Műhelyvita helye NKE, Hungária úti Campus, Budapest X. ker., Hungária Krt. 9-11.,  „A” ép. VIII. em. Bolyai terem
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege „Katonai terepjárő gépjárművek védettségének vizsgálata és összehasonlító elemzése a elmúlt évtized katonai tapasztalatainak és követelményeinek felhasználásával"

 

 

Műhelyvita

Név Papp Zoltán
Értekezés címe „A kiberterrorizmus módszerei, lehetséges eszközei és az ezek ellen történő védekezés alternatívái"
Témavezető

Prof. Dr. Kovács László mk. ezredes, PhD

Műhelyvita ideje 2018. július 5. 10:00
Műhelyvita helye NKE, Hungária úti Campus, Budapest X. ker., Hungária Krt. 9-11.,  „A” ép. VIII. em. Bolyai terem
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege „A kiberterrorizmus módszerei, lehetséges eszközei és az ezek ellen történő védekezés alternatívái"

 

 

Műhelyvita

Név Mesics Zoltán
Értekezés címe „A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésének és kezelésének hatékonyabbá tétele a biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követelményrendszer továbbfejlesztése által."
Témavezető

Dr. habil. Kátai-Urbán Lajos tű. ezredes, PhD

Műhelyvita ideje 2018. június 28. 09:00
Műhelyvita helye NKE, Hungária úti Campus, Budapest X. ker., Hungária Krt. 9-11., 2. ép I. emelet 120 tanterem
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege „A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek megelőzésének és kezelésének hatékonyabbá tétele a biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követelményrendszer továbbfejlesztése által."

 

Műhelyvita

Név Kiss Dávid 
Értekezés címe „A védelemgazdaság struktúrájának matematikai modellezése és optimalizálása különleges jogrend idején "
Témavezető

Dr. Stettner Eleonóra PhD,  Dr. Király László Csc 

Műhelyvita ideje 2018. június 19. 14:00
Műhelyvita helye NKE, Hungária úti Campus, Budapest X. ker., Hungária Krt. 9-11.,  "A" épület, VIII. em. Bolyai terem
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege „A védelemgazdaság struktúrájának matematikai modellezése és optimalizálása különleges jogrend idején "

 

Műhelyvita

Név Boda Péter
Értekezés címe „A polgári szállítási rendszerek katasztrófák hatásaival szembeni érzékenységének vizsgálata, állóképességük növelésének lehetséges megoldási formái és módszerei"
Témavezető

Dr. Tóth Rudolf, Dr. Hornyacsek Júlia

Műhelyvita ideje 2018. május 28. 10:00
Műhelyvita helye NKE, Hungária úti Campus, Budapest X. ker., Hungária Krt. 9-11.,  IV. épület/ I. emelet 101-102., Honvédelmi, Jogi és Igazgatási Kabinet.
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege „A polgári szállítási rendszerek katasztrófák hatásaival szembeni érzékenységének vizsgálata, állóképességük növelésének lehetséges megoldási formái és módszerei"

 

Műhelyvita

Név Bányász Péter
Értekezés címe „A közösségi média térnyerése a védelmi szférában”
Témavezető

Prof. Dr. Munk Sándor, Dr. Király László

Műhelyvita ideje 2018. május 28. 9:00
Műhelyvita helye NKE, „A” ép. VIII. em. Bolyai terem Bp. Hungária krt. 9-11.
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege „A közösségi média térnyerése a védelmi szférában”

 

Műhelyvita

Név Sáfár Brigitta 
Értekezés címe „A humanitárius segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdései a Vöröskereszt nemzetközi tevékenységének tükrében”
Témavezető

Dr. Muhoray Árpád

Társ-témavezető: Dr. Hornyacsek Júlia

Műhelyvita ideje 2018. május 02. 14.00
Műhelyvita helye NKE, HHK, 4. ép. Honvédelmi, Jogi és Igazgatási Kabinet
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege „A humanitárius segítségnyújtás elméleti és gyakorlati kérdései a Vöröskereszt nemzetközi tevékenységének tükrében”

 

Műhelyvita

Név Vadász János Pál 
Értekezés címe „A szemantikus keresés módszerei és alkalmazási lehetőségei a védelmi szférában, a közigazgatásban, illetve a gazdasági életben”
Témavezető

Prof. Dr. Munk Sándor ny. ezds. (DSc)

Műhelyvita ideje 2018. március 28. 14:00
Műhelyvita helye NKE, "A" ép. VIII. em. Bolyai terem Budapest. Hungária krt. 9-11.
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege „A szemantikus keresés módszerei és alkalmazási lehetőségei a védelmi szférában, a közigazgatásban, illetve a gazdasági életben”

 

Műhelyvita

Név Horváth József Sándor
Értekezés címe " A Magyar Honvédség elektronikai hadviselési képességének fejlesztése szoftverrádiók alkalmazásával"
Témavezető

Prof. Dr. Ványa László ezredes

Műhelyvita ideje 2018. március 19. 14:00
Műhelyvita helye NKE, "A" ép. VIII. em. Bolyai terem Budapest. Hungária krt. 9-11.
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege " A Magyar Honvédség elektronikai hadviselési képességének fejlesztése szoftverrádiók alkalmazásával"

 

Műhelyvita

Név Solymosi Máté
Értekezés címe „A nukleáris üzemeltetési biztonság növelését célzó eljárás és eszközrendszerek kutatása-fejlesztése”
Témavezető

Dr. habil. Vass Gyula tű. ezrede

Társ-témavezető:  Dr. Horváth Kristóf Csaba

Műhelyvita ideje 2018. február 28. 14.00
Műhelyvita helye NKE, "A" ép. VIII. em. Bolyai terem Budapest. Hungária krt. 9-11.
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege „A nukleáris üzemeltetési biztonság növelését célzó eljárás és eszközrendszerek kutatása-fejlesztése”

 

Műhelyvita

Név Tímár Tamás tűzoltó őrnagy
Értekezés címe „A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, mint szervezeti egység felépítése, tevékenységrendszere, működése és fejlesztési lehetőségei”
Témavezető

Dr. Komjáthy László ny. tűzoltó alezredes, egyetemi docens

Műhelyvita ideje 2018. február 8. 14.00
Műhelyvita helye NKE, "A" ép. VIII. em. Bolyai terem Budapest. Hungária krt. 9-11.
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege  „A Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat, mint szervezeti egység felépítése, tevékenységrendszere, működése és fejlesztési lehetőségei”

 

Műhelyvita

Név Hennel Sándor őrnagy 
Értekezés címe „Civil, katonai és rendvédelmi célra fejlesztett légi járművek és berendezéseik vizsgálata”
Témavezető

Prof.  Dr. Turcsányi Károly nyá. mk. ezds., DSc

Társ-témavezető: Dr. Hegedűs Ernő mk. őrgy., PhD

Műhelyvita ideje 2018. január 30. 14.00
Műhelyvita helye NKE, „A” ép. VIII. em. Bolyai terem, Bp. Hungária krt. 9-11
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege  „Civil, katonai és rendvédelmi célra fejlesztett légi járművek és berendezéseik vizsgálata”

 

Név Antal Örs: Értekezés

 

Műhelyvita

Név Kátai-Urbán Irina Szergejevna 
Értekezés címe  „Ipari- és környezeti katasztrófák következményei elhárítására történő felkészüléséhez kapcsolódó eljárási, műszaki és személyi feltételek kutatása, különös tekintettel a lakosságvédelem hatékonyságának növelésére”
Témavezető

Prof. em. Bleszity János ny. tű. altábornagy, CSc.

társ-témavezető: Dr. Cimer Zsolt, PhD

Műhelyvita ideje 2017. november 28. 14.00
Műhelyvita helye NKE, 2. épület, I. emelet, 120. terem Bp. Hungária krt. 9-11.
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege  „Ipari- és környezeti katasztrófák következményei elhárítására történő felkészüléséhez kapcsolódó eljárási, műszaki és személyi feltételek kutatása, különös tekintettel a lakosságvédelem hatékonyságának növelésére”

 

Műhelyvita

Név Derzsényi Attila alezredes
Értekezés címe „Az üzleti folyamatok hatékonyságának elemzése a logisztikai ellátás rendszerében”
Témavezető Dr. habil. Horváth Attila alezredes, egyetemi docens
Műhelyvita ideje 2017. november 27. 14.00
Műhelyvita helye NKE, „A” ép. VIII. em. Bolyai terem Bp. Hungária krt. 9-11.
Meghívó PhD értekezés-tervezet műhelyvita
Értekezés szövege Az üzleti folyamatok hatékonyságának elemzése a logisztikai ellátás rendszerében

 

 

Műhelyvita  
Név Hegedűs Hajnalka
Értekezés címe Magyarország felszín alatti vizeinek fenntartható minőségvédelme a jogi szabályozás és a lehetséges javító tevékenységek tükrében
Témavezető

Prof. Dr. Földi László ezredes, PhD, egyetemi tanár

Műhelyvita ideje 2017. október 24. (kedd) 13:30
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, 42. ép. Labor, Respirátor terem, Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/hegedus-hajnalka-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/hegedus-hajnalka-ertekezes-tervezet-muhelyvitahoz.original.p 

 

Műhelyvita  
Név Dr. Pfeifenróth Anna
Értekezés címe Alternatív lehetőségek a harctéri fájdalomcsillapításban
Témavezető

Prof. Dr. Kóródi Gyula ezredes, PhD, egyetemi tanár

Műhelyvita ideje 2017. október 13. (péntek) 10:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, Bolyai terem (A ép. 8. emelet) Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/pfeifenroth-anna-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/pfeifenroth-anna-muhelyvita-ertekezes.original.pdf

 

Műhelyvita  
Név Dr. Szalkai Iván
Értekezés címe A munka és harcképesség fenntartása nem konvencionális eszközökkel extrém körülmények között
Témavezető

Prof. Dr. Kóródi Gyula ezredes, PhD, egyetemi tanár

Műhelyvita ideje 2017. október 11. (szerda) 14:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, A. ép. 5. emelet 530, Kazai Barna terem
Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/szalkai-ivan-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/szalkai-ivan-ertekezese-muhelyvitara.original.pdf

 

Műhelyvita  
Név Antal Örs
Értekezés címe A katasztrófák elleni hatékony védekezés megvalósításának elméleti és gyakorlati kérdései a megelőző időszak szemszögéből
Témavezető

Dr. Hornyacsek Júlia alez., PhD, egyetemi docens

Műhelyvita ideje 2017. október 11. (szerda) 13:30
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, IV. ép. 1. emelet 102. Honvédelmi jogi és igazgatási kabinet
Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/antal-ors-doktori-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/antal-ors-doktori-ertekezestervezet-muhelyvitahoz.original.pdf

 

Műhelyvita  
Név Petró Tibor
Értekezés címe

Árvizek kártételei, a védekezés lehetőségei. A magyarországi nagy árvízvédelmi projektek,

eszközök és technológiák alkalmazásának lehetőségei az árvíz elleni védekezés eredményes megvalósításában

Témavezető

Prof. Dr. Földi László ezredes, egyetemi tanár, PhD

Műhelyvita ideje 2017. március 9. (csütörtök) 14:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, 42. épület Labor 022. terem, Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/petro-tibor-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/petro-tibor-ertekezes-muhelyvitahoz.original.pdf

 

Műhelyvita  
Név Bán Attila
Értekezés címe A műszaki - technikai fejlődés hatása a hazai használatú tüzérségi eszközök fejlődésére
Témavezető

Prof. em. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár, DSc

Műhelyvita ideje 2016. november 15. (kedd) 14:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, Bolyai terem (A ép. 8. emelet) Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/ban-attila-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/ban-attila-phd-ertekezes-muhelyvitahoz.original.pdf

 

Műhelyvita  
Név Tiszolczi Balázs Gergely
Értekezés címe

Kórházak komplex biztonságának értékelése,

a célrendszerből és működési sajátosságokból eredő biztonságtechnikai problémák tükrében

Témavezető

Dr. Bartha Tibor, nyá. mk. ezredes, PhD

Műhelyvita ideje 2016. október 04. (kedd) 10:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, Bolyai terem (A ép. 8. emelet) Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/meghivo-tiszolczi-balazs-gergely-muhelyvitajara.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/tiszolczi-balazs-gergely-ertekezes-tervezet.original.pdf

 

Műhelyvita  
Név Tóth József
Értekezés címe A repülő műszaki állomány kompetencialapú képzésének és felkészítésének elemzése
Témavezető

Prof. em. Dr. Turcsányi Károly egyetemi tanár, DSc
Dr. Szegedi Péter alez., egyetemi docens, PhD

Műhelyvita ideje 2016. június 21. (kedd) 13:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, Bolyai terem (A ép. 8. emelet) Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/toth-jozsef-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/toth-jozsef-ertekezestervezet.original.pdf

 

Műhelyvita  
Név Bárdos Zoltán
Értekezés címe Az önkormányzati ár-, és belvizek elleni védekezés feladatai korszerűsítésének lehetőségei
Témavezető Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vörgy., egyetemi docens, PhD
Műhelyvita ideje 2016. május 17. (kedd) 14:00
Műhelyvita helye NKE, Zrínyi Campus, Bolyai terem (A ép. 8. emelet) Budapest, Hungária krt. 9-11.
Meghívó http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/bardos-zoltan-muhelyvita-meghivo.original.pdf
Értekezés szövege http://hhk.archiv.uni-nke.hu/uploads/media_items/bardos-zoltan-ertekezestervezet.original.pdf