Hallgatóink

A Katonai Műszaki Doktori Iskola Hallgatói

 

Fokozatot szerzett hallgatóinkkal folyamatos a kapcsolat. Közülük többen vezetői ill. magasabb vezetői beosztásokat töltenek be a Magyar Honvédségben, a rendőrség és a katasztrófavédelem állományában, továbbá magasabb oktatói munkakörbe kerültek hazai felsőoktatási intézményekben, elsősorban a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen.

 

Fontos szempontnak tekintjük, hogy volt hallgatóink, tudományos fokozatot szerzettjeink ne szakadjanak el az alma matertől, tartalmas formában megőrizzük kötődésüket a doktori iskolához. Ennek eredményeként a kötelezően előírt két év letelte után sokakat felkérünk illetve saját szándékból önmaguk jelentkeznek a doktori iskolában oktatónak. Az alapítás (2002) óta fokozatot szerzettek közül jelenleg

 

•    2 fő törzstag;

•    15 fő témavezető;

•    18 fő témakiíró és

•    28 fő oktató minőségben közreműködik a KMDI képzésében.

 

A KMDI Hallgatói:

2017/18 A KMDI aktív hallgatói a 2017/2018-as tanévben
2016/17 A KMDI aktív hallgatói a 2016/2017-es tanévben
2015/16 A KMDI aktív hallgatói a 2015/2016-os tanévben
2002-2016 A KMDI fokozatot szerzett hallgatói a képzés kezdete óta 2016.03.08-ig
2002-2013 2002-óta PhD tudományos fokozatot szerzett hallgatók 2013-ig

 

Hallgatói hírek

 

Solymosi Máté., a KMDI doktoranduszaként nukleáris biztonsági és védettségi kultúra témában folytatja kutatásait

Solymosi Máté., a KMDI doktoranduszaként nukleáris biztonsági és védettségi kultúra témában folytatja kutatásait. A Tennessee Egyetem, Knoxville “Institute for Nuclear Security” által meghirdetett hallgató pályázatának: Politika, jog és diplomácia kategóriában első helyezést ért el a kutatásait összefoglaló publikációja: "Assessing and Enhancing Nuclear Safety and Security Culture for Small Facilities that Handle Radioactive Material” címen. A cikk alapján a témában írt magyar nyelvű publikáció a Hadmérnök 2017/3-as számában jelent meg az alábbi címen: Solymosi Máté: Kis szervezetek nukleáris biztonsági és védettségi kultúrájával kapcsolatos megfontolások, Hadmérnök, 2017/3, p. 154-165

 

Hallgatóink részvétele a VOLARE projektben

Fekete Csaba, Hadobács Katalin és Vránics Dávid, a KMDI doktoranduszai , bekapcsolódtak a GINOP-2.3.2-15 „A légiközlekedés-biztonsághoz kapcsolódó interdiszciplináris tudományos potenciál növelése és integrálása a nemzetközi kutatás-fejlesztési hálózatba a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen” (VOLARE) című projektbe kutatóként.  Részt vettek a megnyitó konferencián 2016. október 7-én Szolnokon. Az UAS_ENVIRON területen dolgoznak a projekben, Fekete Csaba jelenleg a pilóta nélküli légijárművekre vonatkozó légiforgalmi eljárásrendeken, Vránics Dávid  a meteorológiai adatokat gyűjtő és kiszolgáló informatikai rendszert kutatja és fejleszti.

 

Molnár Robin kutatási tevékenysége

Molnár Robin tű. fhdgy., a KMDI doktorandusza tűzoltás és műszaki mentés szervezése és irányítása témában folytat kutatásokat. A tudományos munkája kiszélesítését és az anyaggyűjtést segítette, hogy olyan szakmai gyakorlatokon vett részt, mint a Cross Landing 2013. magyar – román légi kutató mentő gyakorlat, a „NATO CODRII 2011" (Moldávia) nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlat és az EU HUROMEX 2008” (Szolnok) nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlat. A kutatási eredményeit a gyakorlatban is kipróbálhatta a borsodi árvízi védekezés és a vörös iszap katasztrófa túlélő-kutatási feladatainak ellátása során a Fővárosi Különleges Rendeltetésű Mentőszervezet kötelékében.  Csapatával győzni tudott a VIII. Országos Tűzoltó Szakmai Vetélkedőn és a IV. Országos Veszélyhelyzeti Felderítő Csoport szakmai vetélkedőn is.

 

8th Annual Conference of the European Decision Sciences Institute (EDSI) 2017, May 29-June 1, 2017 in Granada (Spain)

We would like to invite you to submit your research and to attend to the 8th Annual Conference of the European Decision Sciences Institute (EDSI 2017): "Information and Operational Decision Sciences" which will take place in Granada (Spain) from May 29 to June 1, 2017: http://grxworkshop-en.congressus.es/edsi2017 The call for papers is alredy open till January 15, 2017.

Key dates of the Conference:
  - May 29 - June 1, 2017: Conference dates.
  - January 15, 2017: Deadline for authors to submit full papers and abstracts.
  - February 28, 2017: Acceptance/rejection notification sent to authors.
  - April 15, 2017: Deadline for authors to submit the final manuscript of accepted full papers for publication.

Keynotes Speakers: Jorg Henseler (University of Twente, The Netherlands) and Jose Roldan (University of Seville, Spain): "Coping with endogeneity in composite modeling".

Find attached the call for papers. Please, share with other colleagues that may be interested. For further information, please visit the Conference website: http://grxworkshop-en.congressus.es/edsi2017

We look forward to seeing you in Granada!

Jose Benitez, Conference Chair of EDSI 2017 (joseba@ugr.es)
Javier Llorens, Conference Co-Chair of EDSI 2017

Workshop on PLS Path Modeling Using ADANCO 2.0: Introduction, Extensions, and Advances

The PLS School will develop and teach the Workshop on PLS Path Modeling Using ADANCO 2.0: Introduction, Extensions, and Advances in Granada
(Spain) on May 28, 2017. This is a pre-Conference Workshop of EDSI 2017. The registration is now open.

This Workshop provides a profound introduction to PLS path modeling to be skilled to perform and report a high quality PLS analysis by following the latest suggested standards by means of the statistical software package Advanced Analysis of Composites (ADANCO) 2.0. The instructor will make use of several examples from Business Administration research. Participants will receive a complimentary one-year fully functional version of ADANCO 2.0 (Student Edition).

Please, share with other colleagues that may be interested. For further information, please visit the Workshop website:
https://en.xing-events.com/PLS2017EDSI.html?page=1405030

 

8th Annual Conference of the European Decision Sciences Institute (EDSI) 2017

 

 

Ösztöndíjas Kutatói Pályázat Hollandiába

Kurilla Boldizsár egy kutatói pályázat segítségével meghívást kapott Hollandiába a Nijmegeni Radboud egyetemre, ahol egy tudományos előadás és laboratóriumi próbamérések projektbe felvételt nyert. Az egyetemen kutatófizikusként dolgozott másfél évig, ahol egy vegyészetorientált programba  került.  A folyadékkristályok és plazmonikus struktúrák (arany és ezüst nanorészecskék) tanulmányozásába kezdett, majd spektrofotométerrel végezett méréseket ezen anyagokon a fény abszorpcióját, transzmisszióját vizsgálva. A későbbiekben belekezdett a foton számlálás egy bizonyos fajtájának kísérleti megvalósításába. Ezt frekvenciakétszerezés keretében valósította meg Titán-Zafír lézer, fotoelektron-sokszorozó (PMT) és SR400-as foton számláló segítségével. Gratulálunk iskolánk tanulójának!

 

 

Gönczi Gergely előadása Szolnokon

Gönczi Gergely, a Katonai Műszaki Doktori Iskola másodéves hallgatója 2015 májusában Szolnok részt vett a XXI. Nemzetközi Környezetvédelmi És Vidékfejlesztési Diákkonferencián.  A téma, amivel indult "A Vietnámi háború folyamán elszenvedett kártételek ökológiai eredetű vonatkozásai" volt. A cikk középpontjában a Vietnámi háború folyamán alkalmazott erdőirtási módszerek állnak, ezen belül is a vegyszerekkel való hadviselés kártételei, alkalmazási módjai, valamint a különböző típusú növényvédő szerek hatásai a környezetre, illetve az élővilágra. A cikkben bemutatásra kerül ezeknek a  tevékenységeknek a politikai háttere, a Ranch Hand Hadművelet, amely keretein belül ezeket alkalmazták, és a napjainkig tartó félelem, ami a hadviselés ezen módját jellemzi.

Később ez megjelent a Szolnoki Főiskola lektorált folyóiratában, az Economicában. Ezúton is gratulálunk a kiváló előadásért és a megjelent cikkhez.

 

Ösztöndíjas tanulmányút Németországban

Horváth Péter tűzoltó százados a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveletirányító tisztje a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola első éves doktorandusza. Az elmúlt években több alkalommal vett részt európai uniós tanulóként ösztöndíjas képzésben Németországban. A képzések során megismerkedett az ottani képzéssel. Olyan ismeretekkel találkozott, amelyek új gondolatokat ébresztettek a tudományos kutatásaira vonatkozóan is. Az intézményben lehetősége nyílt összesen öt általános és két speciális modult teljesíteni, amely egy vizsgafeladattal zárult, amelyet sikerrel teljesített. A tanulmányutak során megismerkedett a rendvédelmi feladatok végrehajtásának menetével, a németországi kutatásokkal és gyakorlattal, így számos tapasztalattal és ismerettel tért haza, amely segíti a tudományos kutatásai kiszélesítésében.

 

Bodrácska Gyula konferencia előadása

Bodrácska Gyula másodéves Phd hallgató a KMDI-ben, aki a biztonságtechnika tudományok területén kutat, területe az objektumvédelem.

Sikerrel vett részt az Óbudai Egyetem szervezésében 2010-ben megrendezésre került konferencián, ahol témavezetőjével, Dr. Berek Tamás alezredessel folytatott kutatásukról számolt be. Előadása az „Élőerős védelem kialakításának szempontjai építőipari nagyberuházások biztosítása során.” volt. Kutatásuk lényege az alábbiakban foglalható össze:

„A vagyonvédelmi koncepció kialakítását követően a komplex biztonsági rendszer tervezésekor komoly elemző és értékelő munkát követel meg a védelmi alrendszerek helyes arányainak kialakítása (…) A vagyonvédelem komplex rendszerében helyet foglaló élőerős védelem aránya és feladata az építkezés különböző készültségi fokozataiban eltérő. A hatékonyság szempontjából a biztonsági vezetőnek a beruházás előrehaladásával újra és újra értékelnie kell a fenyegetettségnek kitett területek veszélyeztetettségét és a főbb feladatokat. A szerzők a cikkben bemutatják az élőerős védelem kialakításának általános szempontjait, felvázolják az építőipari beruházások sajátosságait és feltárják a vagyonvédelem élőerős komponense kialakításának lényeges sarokpontjait, a humán erőforrás menedzselés egyes kérdéseivel együtt.”