2018. évi tavaszi ITDK

FELHÍVÁS

 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Intézményi Tudományos Diákköri Konferenciájának

2018. évi tavaszi fordulóján való részvételre


A rendezvény helyszíne:

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

 

A rendezvény időpontja:

2018. május 10. (csütörtök)

Az ünnepélyes eredményhirdetés időpontja:

2018. május 31. (csütörtök)

 

A részvétel feltételei:

A nevezés személyi feltételei:

Az intézményi TDK konferencián történő részvételre az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar, a Katasztrófavédelmi Intézet, valamint a Nemzetbiztonsági Intézet BSc, MSc, BA és MA képzésében részt vevő hallgatói, amennyiben megfelelnek a jelen felhívásban és mellékleteiben megfogalmazott valamennyi feltételnek. Továbbá pályázhatnak más felsőoktatási intézmények azon hallgatói is, akik a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar valamely tudományos diákkörének célkitűzéseivel megegyező tudományterülettel foglalkoznak, valamint az ily módon jogosultságot szerző külhoni magyar egyetemista és főiskolás önképzőkörösök.

 

A nevezés tartalmi feltételei:

• a pályamunka rezüméjének benyújtása 2000-2500 leütés terjedelemben magyar és angol nyelven, a témavezetővel javított és láttamozott formában (!)

• a Kar honlapján található nevezési lap kitöltése és benyújtása

• a kész pályamunka elkészítése és benyújtása

• nevezni olyan pályamunkával (dolgozattal, tanulmánnyal, alkotással) lehet, amely a graduális képzési idő alatt, önképzési céllal készült és még nem szerepelt más fórumon. A kari TDK-ra tehát nem nyújtható be sem olyan szemináriumi dolgozat, amely a felsőoktatási tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok teljesítésének eredményeként született, sem pedig már eljárásra bocsátott, ill. megvédett szakdolgozat, diplomamunka – minthogy ezek nem tartoznak a graduális felsőoktatási önképzés fogalomkörébe.

 

Nevezési határidők:

• a nevezési lap, a dolgozat, a magyar és angol nyelvű rezümék benyújtásának határideje: 2018. április 13.

 

A benyújtás módja:

• személyesen leadandók a rezümék; a nevezési lapok; valamint a dolgozatok két kinyomtatott, lefűzött formában Dr. Kaló József HHK TDT elnök irodájában (NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Hungária krt. 9-11., A. épület. VI. em., 650. iroda, 1581 Budapest, Pf. 15., Tel: +36-1–4329000/29-168-as mellék, vagy Páll Alexandra A épület VII. emelet 701-es iroda)

• e-mailben a tdk.hhk@uni-nke.hu címre

(A nevezés tehát nyomtatott ÉS elektronikus formában történik!)

 

 

Budapest, 2018. április 6.

Dr. Kaló József

HHK TDT elnök