Célok és tevékenységek

A szakmai-tudományos műhely alapításának és működtetésének a célja

 • Kutatni a korszerű hadviselés elméletének és gyakorlatának a fejlődéstörténetét és hozzájárulni a tárca szintű döntés-előkészítési folyamatokhoz a kutatások eredményeivel;
 • Az NKE által szimbolikusan megjelenített „összállami”-, a hivatásrendek együttműködési kérdéseinek a kutatása, a gyakorlat számára eljárásrendek, ajánlások kidolgozása;
 • Kutatni az összhaderőnemi hadviselés fejlődéstörténetét és belső tartalmát;
 • Szimulációs kiképzési-felkészítési módszerek, eljárások kutatása és adaptálási lehetőségek vizsgálata a parancsnoki-műveleti felkészítésbe;
 • Feltárni az összhaderőnemi elmélet és gyakorlat evolúciójának hatását a légi hadviselési doktrínákra;
 • Kutatóhely és együttműködés biztosítása a téma iránt érdeklődő kutatóknak, szakértőknek: az akadémiai szféra (egyetem) és a vezetőszervek-, valamint a csapattagozat szakértő erőfeszítéseinek az integrálása;
 • A kutatások eredményeinek megjelenítése az oktatásban, támogatva ezzel az alap-, mester- és a doktori képzést egyaránt;
 • Tehetséggondozási feladatok ellátása: a hallgatók bevonása, egyfajta „szakkör-jelleggel”, akár szabadon választható tárgy keretében, a tudományos kutatásba, diplomamunkák, ill. szakdolgozatok munkálatainak integrálása a kiemelt kutatási területek tevékenységeibe;
 • Havi (3-4 heti) rendszerességgel tartott „Korszerű hadviselés és haderő” című tudományos kerekasztal (workshop) beszélgetés sorozattal elősegíteni a tudományos eredmények disszeminációját és a hadtudomány népszerűsítését;
 • A kutatóműhely tevékenységeiről körlevél, honlap, facebook és twitter-profil segítségével, továbbá önálló youtube csatornán tervezünk beszámolni;

 

A kutatóműhely alábbi szervezett egyetemi képzéseket támogatja közvetlenül

 • Katonai vezetői alapképzési szak;
 • Katonai vezetői mesterképzési szak;
 • Műveleti logisztikai mesterképzési szak;
 • Katonai üzemeltető mesterképzési szak;
 • Hadtudományi- és Katonai Műszaki Doktori Iskola (PhD képzés).

 

A működés tervezett időkerete

 1. fázis: 2014. július 1. – 2015. február 28.
 2. fázis: 2015. március 01. – 2015. december 31. (a 2. fázis kutatási- és költségvetési tervezése 2014. november 30-ig tervezett)