Kutatási területek

1. Kiképzés-felkészítés virtuális (szimulációs) környezetben

 

KKT-vezető: Dr. Kállai Attila alezredes

Közreműködő kutató(k):

Szilágyi Gábor hadnagy gyakorlati oktató

Kocsi János Gyula hadnagy gyakorlati oktató

 

Tervezett tudományos produktumok

Név

Eredménytípus

Munkacím

Kállai Attila

tanulmány

Felkészítés és kiképzés virtuális környezetben

Szilágyi Gábor

tanulmány

Virtuális (szimulációs) környezet és a terepi összetevők kölcsönhatása

Kocsi János Gyula

tanulmány

Katonai vezetők (szakaszparancsnokok) felkészítése
 és kiképzése virtuális (szimulációs) környezetben

 

2. Az összhaderőnemi és légi műveletek evolúciója

 

KKT-vezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán alezredes

Közreműködő kutató(k):

Szűcs Pál ezredes, légierő hadműveleti és kiképzési főnök

Drienyovszki János nyá. alezredes

Kalmár István nyá. alezredes

Csengeri János hadnagy gyakorlati oktató

Szabó Csaba őrnagy, vezető mérnök

 

Tervezett tudományos produktumok

Név

Eredménytípus

Munkacím

Krajnc Zoltán

tanulmány

Az összhaderőnemi és légi műveletek evolúciója

Szűcs Pál

tanulmány

A líbiai háború légi komponensének főbb tapasztalatai

Drienyovszki János

tanulmány

Légvédelmi rakéta parancsnoki alapfeladatokra való felkészítés módszertana

Kalmár István

tanulmány

Légvédelmi rakéta harci zónák elmélete

Csengeri János

tanulmány

A légi bázis (repülőtér), mint a légierő műveleti képességeinek alapja

Szabó Csaba

tanulmány

A légvédelmi rakétacsoportosítás harci munka modellje

Kristóf Zoltán

tanulmány

Szárazföldi manőver erők (dandár - zászlóalj harccsoportok)

 

3. A műveleti környezet műszaki támogatásának kihívásai

 

KKT-vezető: Dr. habil. Horváth Tibor ezredes

Közreműködő kutató(k):

Katona Zoltán alezredes

Varga Zsolt őrnagy

 

Tervezett tudományos produktumok (elvárt eredmények)

Név

Eredménytípus

Munkacím

Horváth Tibor

tanulmány

A műveleti környezet műszaki támogatásának kihívásai

Katona Zoltán

tanulmány

A műszaki támogatás aktuális kérdései

Varga Zsolt

tanulmány

A korszerű műveleti környezet, mint a műszaki támogatás determinánsa

 

4. Az éghajlatváltozás hatása a biztonságra és a katonai erő alkalmazására, a hadviselés ökológiai kérdései

 

KKT-vezető: Dr. Földi László alezredes

Közreműködő kutató(k):

Dr. Halász László nyá. ezredes, Professzor Emeritus

Dr. Petró Tibor ny. bv. alezredes

Tervezett tudományos produktumok (elvárt eredmények)

Név

Eredménytípus

Munkacím

Földi László

tanulmány

Az éghajlatváltozás hatása a biztonságra és a katonai

Halász László

tanulmány

A hadviselés ökológiai következményeinek enyhítése

Petró Tibor

tanulmány

A hadviselés hatása az ökoszisztémákra

 

5. Az ellátási lánc, mint kritikus infrastruktúra

 

KKT-vezető: Dr. habil. Horváth Attila alezredes

Közreműködő kutató(k):

Bányász Péter doktorandusz

Derzsényi Attila alezredes

 

Tervezett tudományos produktumok (elvárt eredmények)

Név

Eredménytípus

Munkacím

Horváth Attila

tanulmány

Az ellátási lánc, mint létfontosságú rendszerelem, terrorfenyegetettség

Derzsényi Attila

tanulmány

Különleges jogrend szerinti beszerzés az ellátási lánc folyamatában

Bányász Péter

tanulmány

Az ellátási lánc kíber-fenyegetettsége, különös tekintettel

 

6. A katonai műveletek komplex értékelése, a hadtudomány társadalomtudományi aspektusai

KKT-vezető: Dr. Boldizsár Gábor ezredes

Közreműködő kutató(k):

Prof. Dr. Bolgár Judit nyá. ezredes

Holndonner Hermann alezredes


 

Tervezett tudományos produktumok (elvárt eredmények)

Név

Eredménytípus

Munkacím

Boldizsár Gábor

tanulmány

A katonai hivatás, mint szervezeti kultúra és sajátosságai

Bolgár Judit

tanulmány

A tehetséggondozás sajátosságai és lehetőségei a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon

Holndonner Hermann

tanulmány

A műveleti környezet összhaderőnemi felderítő előkészítésének

 

7. Katonaföldrajzi-geoinformációs technológiák

 

KKT-vezető: Dr. Für Gáspár alezredes

Tuba Zoltán százados

Körmös Csaba hadnagy

 

Tervezett tudományos produktumok (elvárt eredmények)

Név

Eredménytípus

Munkacím

Für Gáspár

tanulmány

Terepértékelés, geoinformációs technológiák

Tuba Zoltán

tanulmány

Az időjárás hatása a katonai műveletekre

Körmös Csaba

tanulmány

A terep hatása a katonai műveletekre

 

 

Ellátási lánc mint kritikus infrastruktúra.docx
Word letöltése
Felkészítés és kiképzés virtuális szimulációs környezetben.docx
Word letöltése
Katonaföldrajz geoinformációs technologiák.docx
Word letöltése