Kutatási területek

1. Kiképzés-felkészítés virtuális (szimulációs) környezetben.

KKT vezető: Dr. Kállai Attila alezredes

Közreműködő kutatók:

Tamás Attila

Szilágyi Gábor hadnagy

 

2. Az összhaderőnemi és légi műveletek evolúciója

KKT vezető: Dr. habil. Krajnc Zoltán alezredes

Közreműködő kutatók:

Kristóf Zoltán alezredes

Gönczi Gergely doktorandusz

Kántás Balázs

 

3. A víz, mint stratégiai erőforrás, az éghajlatváltozás hatása a biztonságra és a katonai erő alkalmazására, a hadviselés ökológiai kérdései.

KKT vezető: Dr. Földi László alezredes

Közreműködő kutatók:

Dr. habil. Berek Tamás alezredes

Dr. Petró Tibor ny. bv. alezredes

Dr. Kállai Ernő őrnagy

 

4. Csata és hadszíntérkutatás módszertani kérdései.

KKT vezető: Dr. Négyesi Lajos ny. alezredes

Közreműködő kutatók:

Dr. Dénes Kálmán alezredes

Dr. Németh András százados

 

5. A Varsói szerződéstől a NATO-tagságig (a Magyar Honvédség és a magyar közigazgatás tevékenysége a határaink melletti válságok idején).

KKT vezető: Dr. Boldizsár Gábor ezredes

Közreműködő kutatók:

Dr. Németh József Lajos ka.

Dr. Kaló József ka.

Bokros Tünde Ibolya ka.

Bakos Csaba Attila őrnagy

 

6. Katonaföldrajz-geoinformációs technológiák.

KKT vezető: Dr. Für Gáspár alezredes

Közreműködő kutatók:

Tuba Zoltán százados

Haáz Áron főhadnagy