Hadtudományi kutatóműhely

„Korszerű hadviselés és haderő” hadtudományi kutatóműhely

 

Korszerű hadviselés és haderőA hadtudománnyal és a haderő alkalmazásával kapcsolatos kutatások, a jogelőd egyetemen folytatott kutatások kontinuitásaként, az NKE megalakulása után, egy kissé eltérő hangsúllyal folytatódtak. A hangsúly eltolódás, az NKE kutatásra vonatkozó stratégiájából, valamint a honvédelmi tárca feladatrendszerében bekövetkezett prioritásváltozásból (nemzeti keretek közötti haderő alkalmazás, országvédelmi feladatok előtérbe kerülése, átfogó közelítés centrikus műveleti tervezés, a hivatásrendek tevékenységének szinergiája, stb.) fakadt.

A kutatóműhely tervezett kutatásainak közvetlen előzményét az idén befejeződött „Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások” (TÁMOP-4.2.1. B-11/2/KMR-2011-0001.) projekt képezi, amelynek keretében a Karunk 11 ún. kiemelt kutatási területen folytatott kutatásokat. E kutatások jól illeszkedtek az újonnan alakult egyetem kutatási portfóliójába.