A programról

Az Erasmus+ Program

Az Erasmus az Európai Unió méltán híres mobilitási programja, amely a felsőoktatási intézmények hallgatói és munkatársai külföldi tapasztalatszerzését támogatja Európa-szerte. A hallgatóknak lehetőséget ad tanulmányi mobilitásra, illetve szakmai gyakorlat folytatására, az oktatók és egyéb munkatársak számára pedig rövidebb oktatási és tanulmányutak folytatására.  Az elnevezés Rotterdami Erasmushoz kötődik, aki a XV. század híres humanistája, teológusa, tudósa és filozófusaként vált ismertté.

A program egészen 2014-ig az Unió LLP, vagyis a Life Long Learning programcsoportjának részét képezte, azonban 2014-2020 az EU új költségvetési időszakában maga az Erasmus program is megújult formában fog működni. A jövő tanévtől ERASMUS+ néven új, az LLP-t leváltó különálló programcsomagként továbbra is támogatja a hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitást.

A program koordinációjáért a nemzeti irodák felelősek, ezt a szerepet Magyarországon a Tempus Közalapítvány látja el.

Az NKE pályázat útján elnyerte a lehetőséget az ERASMUS+ programban való részvételre (vagyis rendelkezik ECHE Charterrel), így Egyetemünk polgárai a jövőben is pályázhatnak mobilitási programokra.

 

Az Erasmus+ által kínált pályázati lehetőségek

A megpályázható tevékenységek az alábbiak lehetnek:

1. hallgatók tanulmányi célú mobilitása 3-12 hónap

2. hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása 2-12 hónap

3. munkatársak oktatási célú mobilitása 2-60 nap

4. munkatársak képzési célú mobilitása 2-60 nap

 

A program első két évében minden tevékenység esetében a program országokba lehet pályázni.

A támogatási összegek hallgatói tanulmányi mobilitás esetén 300-500 Euró/hónap, hallgatói szakmai gyakorlat esetén 400-600 euró/hónap közé esnek.

Munkatársak esetén összetettebb a támogatási összegek besorolása, ezentúl minden esetben elkülönül a napi megélhetési támogatás, illetve az utazási támogatás. Ezen belül különbség van két hetes (74-126 euró/nap), valamint két hetet meghaladó (52-88 euró/nap) tartózkodás esetén az összegek meghatározásában, illetve a célországok megélhetési besorolása szintén befolyásolja a támogatás összegét. Az utazási támogatás mértéke távolságfüggő, amely esetében hét távolsági kategória került meghatározásra, amelyben az összegek 0-1100 euró közé esnek.

A különböző lehetőségekről bővebben az adott almenükben tájékozódhat.

Tanulmányi mobilitás

Szakmai gyakorlat

Munkatársi mobilitás

Bővebb információ az Egyetem központi honlapján található.

http://uni-nke.hu/nemzetkozi-kapcsolatok/erasmus/az-erasmus-program