Köszöntő

Ezúton tájékoztatom, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem idén negyedik alkalommal indítja el a „Radikalizmus és vallási szélsőségesség” szakirányú továbbképzési szakot. A képzés indítását az elmúlt években megerősödő szélsőséges vallási mozgalmak, a keresztény közösségek fenyegetettsége, illetve a vallási közösségek és az állami hatóságok fokozott együttműködése tette indokolttá.

Átfogóan mutatjuk be, hogy a vallás milyen hatással bír a társadalomra, különösen a válságövezetekre, illetve a migráció következtében miként változik Európa vallási, etnikai összetétele, és ez milyen biztonsági kihívásokat generál. Célunk az állami és az egyházi szervezetek minél szélesebb körben való megszólítása annak érdekében, hogy az érintettek között szorosabb együttműködés alakulhasson ki. Célkitűzésünk a hallgatók újabb ismeretekkel való gazdagítása, a feladatok végrehajtásához pedig a gyakorlatban alkalmazható hasznos szempontokat fogalmazunk meg (állami és egyházi szervezetek felépítésének, jogkörének, kapacitásának bemutatása, vallási irányzatok, elemzés-értékelési technikák ismertetése stb.).

A képzést, amely egyedülállóan kapcsolja össze a vallás teológiai, biztonsági, nemzetbiztonsági és jogi szempontjait, az Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara gondozza, bevonva az egyes területek szakembereit, kutatóit.

A két féléves képzés 2021. szeptember 6-tól indul. Az összevonásokat kéthetente péntek délutánonként és szombati napokon tartjuk.

A jelentkezési határidő 2021. július 16. A felvételi eljárást a járványhelyzetre való tekintettel egy 2 oldalas motivációs levél helyettesíti, amelyet a jelentkezési lappal együtt a

 

hhk.felveteli@uni-nke.hu

címre kérem határidőre megküldeni.

 

A képzés előrelátható önköltsége 175 ezer forint/félév.

Tisztelettel:

Dr. Ujházi Lóránd s. k.

szakfelelős

TANTERV Radikalizmus és vallási szélsőségek SZTSZ.pdf
PDF letöltése
jelentkezesi lap RVSZ jo.doc
Word letöltése