Köszöntő

Tisztelt Érdeklődő!

 

Ezúton tájékoztatom, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem idén harmadik alkalommal indítja meg a „Radikalizmus és vallási szélsőségességek” című szakirányú továbbképzési szakot. A képzés indítását az elmúlt években megerősödő szélsőséges vallási mozgalmak, a keresztény közösségek fenyegetettsége, illetve a vallási közösségek és az állami hatóságok fokozott együttműködése tette indokolttá.

Átfogóan mutatjuk be, hogy a vallás milyen hatással bír a társadalomra, különösen a válságövezetekre, illetve a migráció következtében miként változik Európa vallási, etnikai összetétele, és ez milyen biztonsági kihívásokat generál. Célunk az állami és az egyházi szervezetek minél szélesebb körben való megszólítása annak érdekében, hogy az érintettek között szorosabb együttműködés alakulhasson ki. Célkitűzésünk a hallgatók újabb ismeretekkel való gazdagítása, a feladatok végrehajtásához pedig a gyakorlatban alkalmazható hasznos szempontokat fogalmazunk meg (állami és egyházi szervezetek felépítésének, jogkörének, kapacitásának bemutatása, vallási irányzatok, elemzés-értékelési technikák ismertetése stb.).

A képzést, amely egyedülállóan kapcsolja össze a vallás teológiai, biztonsági, nemzetbiztonsági és jogi szempontjait, az Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara gondozza, bevonva az egyes területek szakembereit, kutatóit.

A két féléves képzés 2020. szeptember 1-jétől indul. Az összevonásokat péntek délutánonként és szombati napokon tartjuk.

A jelentkezési határidő 2020. július 15. A felvételi eljárást a járványhelyzetre való tekintettel egy 2 oldalas motivációs levél helyettesíti, amelyet a jelentkezési lappal együtt a

hhk.felveteli@uni-nke.hu

címre kérem határidőre megküldeni.

A képzés előrelátható önköltsége 175 ezer forint/félév.

 

Budapest, 2020. május 15.

Tisztelettel:

Dr. Ujházi Lóránd s. k.

szakfelelős

 

 

 

 

 

TANTERV Radikalizmus és vallási szélsőségek SZTSZ.pdf
PDF letöltése
jelentkezesi lap RVSZ jo.doc
Word letöltése