Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező

Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező mesterképzési szak

 

A mesterképzési szak megnevezése: Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező (Defence C3 Systems Management)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles védelmi vezetéstechnikai rendszertervező

  • végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master, rövidítve: MSc) 
  • szakképzettség: okleveles védelmi vezetéstechnikai rendszertervező
  • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Defence C3 Systems Manager
  • a mesterszak tudományági besorolása: Katonai műszaki tudományok
  • Képzési terület: Műszaki
  • Képzési ág: Had- és biztonságtechnikai mérnöki
  • A képzési idő félévekben: 4 félév
  •  

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

Alapozó modul                                                                                                         32-56 kredit;

Szakmai törzsanyag                                                                                                 10-30 kredit;

Differenciált szakmai anyaghoz rendelhető (diplomamunkával együtt)     52-60 kredit

Diplomamunka védés                                                                                                20 kredit;

Szabadon választható tárgyak                                                                                    6 kredit;

 

A mesterszakon folyó képzés specializációi:

Infokommunikációs;

Kommunikációs;

Informatikai;

Információbiztonsági

Rejtjelfelügyeleti

Információs műveletek

 

A mesterszak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak a fegyveres erők, a rend- és katasztrófavédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a védelmi igazgatás, illetve a tágabb értelemben vett védelmi szféra – kiemelten a NATO rendszerekkel együttműködő – vezetéstechnikai (kommunikációs, informatikai, szenzor, navigációs, azonosító, elektronikai hadviselési, fegyverirányítási, stb.) rendszerei biztonságos működtetésének tervezésére, szervezésére, irányítására, felügyeletére és ellenőrzésére, valamint az ilyen rendszerek közötti együttműködés feltételeinek biztosítására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

 

Szakmai gyakorlat:

A szakmai gyakorlat időtartama legalább 4 hét, amelyet a felsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

 

Nyelvi követelmények:

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegen nyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

 

Szakfelelős:

Dr. Haig Zsolt mk. ezredes egyetemi tanár

Tanóra-, kredit- és vizsgaterv - Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező mesterképzési szak Levelező munkarend szerint tanuló hallgatók részére.
Excel letöltése