Katonai Felsővezető Szakirányú Továbbképzési Szak

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar

Katonai Felsővezető Szakirányú Továbbképzési Szak


 

Az ezredesi vagy tábornoki rendfokozattal rendszeresített beosztások betöltésére tervezett (felsővezetői) állomány részére szervezett képzés, a katonai szervezetek parancsnoki, parancsnokhelyettesi, törzsfőnöki, főnöki, osztályvezetői illetve ettől magasabb beosztásokhoz tartozó feladatok ellátására történő felkészítésük érdekében.

A képzés célja:

Magyarország érdekeinek megfelelően, olyan felsővezetők képzése, akik elemzési-, tervezési-, szervezési-, értékelési-, vezetési- és irányítási- ismereteik és képességeik birtokában alkalmasak a Honvédelmi Minisztérium szervezeti elemeinek, illetve a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek rendeltetés szerinti, stratégiai szintű feladati végrehajtásának integrált tervezésére, szervezésére, irányítására, vezetésére, valamint a szövetségi (NATO, EU) kötelezettségeinkből eredő katonai feladatok megvalósítására. Ezen szervezetekben rendszeresített felsővezetői beosztások ellátására.

A képzés során a beiskolázott hallgatók megismerkednek a katonai felsővezetői beosztások betöltéséhez szükséges elméleti és gyakorlati ismeretekkel. A szakmai látogatások keretén belül meglátogatják a Honvédelmi Minisztérium szervezeti elemeit, háttérintézményeit továbbá a Magyar Honvédség kiemelt fontosságú katonai szervezetit, szervezeti elemeit, illetve a velük szorosan együttműködő fontosabb államigazgatási, rendvédelmi, katasztrófavédelmi társszervezeteket, valamint a gazdasági élet területén stratégiai fontosságú vállalatokat, partnereket, ahol testközelben megismerik azok szervezeti felépítését, feladatait és a velük történő együttműködés mindennapi kihívásait.

Ezzel párhuzamosan- a külföldi tanulmányutak során - a hallgatók testközelből betekintést nyernek a NATO és EU vezető szerveinek, szervezeteinek feladataiba, működésébe és nemzetközi szintű együttműködésük mindennapi gyakorlatába is.

A hallgatóknak az elméleti és gyakorlati foglalkozások mellett magyar, vagy angol nyelven írt tudományos cikkeiket, esszéiket, illetve záró dolgozataikat is el kell készíteniük.

A képzés végén a hallgatók az elméleti és gyakorlati ismereteiket, tapasztalataikat hazai, valamint külföldi stratégiai szintű törzsgyakorláson történő részvétel során alkalmazzák, majd a megszerzett tudásukról komplex záróvizsgán adnak számot.