Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm a Fedélzeti Rendszerek Tanszék oldalain!

 

A tanszék oktatási feladata felső- és középfokú végzettségű repülő szakemberek magas szinten történő alap-, és doktori képzése, valamint tovább- és átképzése az alábbi oktatási rendszerekben:

  • a Katonai Üzemeltetés Alapképzési szak Katonai Repülőműszaki specializáció műszer és automatika, rádióelektronikai és fegyvertechnikai modulokon;
  • a Katonai Üzemeltetés Mesterképzési szak Légierő modulon;
  • az NFTC képzésre beiskolázott repülőgép- és helikoptervezető jelöltek elméleti felkészítésében;
  • az NKE Doktori Iskolái doktoranduszainak oktatásában;
  • a megrendelői elvárásoknak megfelelő szakmai tanfolyamok végrehajtásában az MH repülőcsapatai, igény esetén a polgári repülés számára.

Az oktató-nevelő tevékenység alapvető célja, olyan, korszerű ismeretekkel rendelkező repülő-műszaki mérnöktisztek felsőfokú szakmai alapképzése, akik az előírt szakmai gyakorlat megszerzése után, önállóan képesek a korszerű repülőeszközök fedélzeti rendszereinek üzemben tartásának megszervezésére, irányítására. A légi- és földi üzemben tartással kapcsolatos műszaki problémák felismerése, analizálása, azok megoldásához műszaki és repülésbiztonsági szempontból helyes döntések meghozatala, illetve a fedélzeti rendszerek üzemképességének helyreállítása békében és repülő-harctevékenység időszakában egyaránt. Az üzemeltetés során csapatkörülmények között végrehajtandó karbantartási és javítási folyamatok technologizálása, és az ehhez szükséges munkavégzési folyamatok megszervezése és ellenőrzése.

Dr. Szilvássy László alezredes

Tanszékvezető