Tudomány és kutatás

Tudományos és kutatási tevékenység

A tudományos életben a tanszék oktatóinak és kutatóinak alapvető joga, és kötelessége, hogy az oktatási tevékenységük mellett kutatómunkát is folytassanak, valamint tudományos eredményeikről nyilvános fórumokon adjanak számot. Kutatómunkájuk kiterjed a repülés számos területére, különösen a repülés műszaki biztosítására és biztonságára. E tevékenység alapvető sajátossága a nyilvánosság. Az tanszék oktatói és kutatói hazai, és nemzetközi fórumokon, konferenciákon, valamint egyéb rendezvényeken adnak számot tudományos munkájuk eredményéről. A tudományos eredmények közzététele során írott és elektronikus formában is publikálhatják tudományos munkájuk eredményeit, melynek egyik fontos terepe az Intézet jogelődje által alapított Repüléstudományi Közlemények.

A Fedélzeti Rendszerek Tanszéken dolgozó oktatóknak fontos szerepe van az egyetemi képzésben részt vevő tehetséges hallgatók TDK-ra történő sikeres felkészítésében, valamint az egyetem Doktori Iskoláiban tanuló doktoranduszok képzésében egyaránt.

A tanszék tudományos és kutatási tevékenységének fő irányai:

  • Repülőeszközökön alkalmazott energetikai rendszerek;
  • pilóta nélküli repülőgépek alkalmazásának vizsgálata;
  • katonai repülésben alkalmazott üzembentartási rendszerek, kiszolgálási elveinek vizsgálata;
  • termodiagnosztikai vizsgálatok repülőgépek állapotfelmérésében;
  • madárral való ütközések veszélyének csökkentése a repülőterek környezetében;
  • repülőgépek villamos hajtóművei - megújuló energia a fedélzeten;
  • repülőfedélzeti fegyvertechnikai eszközök modernizációs lehetőségei.