Bemutatkozás

Tisztelt látogató!
Köszöntjük a Hadászati és Hadelméleti Tanszék oldalán!

 

Tanszékünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar (HHK) Katonai Vezetőképző Intézet (KVI) Hadászati és Hadelméleti Tanszék a Katonai Stratégiai Tanszék állományából alakult meg 2012. január 1-jével. 2013 szeptemberében tanszékünkhöz csatlakozott a honvédelmi  igazgatási szakcsoport Dr. Lakatos László ny. okl. mk. vezérőrnagy vezetésével.

A tanszék tevékenységének fő célja a katonai stratégia fejlődésének, a hadászati szintű katonai műveletek múltjának, jelenének, valamint jövőbeni várható változásának, a modern katonai műveletek elméletének és gyakorlatának, a honvédelem hazai rendszere kialakulásának, fejlődésének, szervezetének és működésének, továbbá a hadtudomány tudományelméleti illetve kutatás-módszertani témaköreinek, valamint a honvédelmi igazgatás elméletének és gyakorlatának kutatása, oktatása.

A tanszékünkről szóló oldalakat olvasva részletesen megismerheti azokat a szakterületek, kutatási témákat, amelyeket munkatársaink kutatnak, oktatnak.

Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk!


Szakcsoport

Tanszékünket három szakcsoport alkotja a hadászati, hadelméleti és honvédelmi igazgatási szakcsoport.


Bemutatkozás

A Hadászati és Hadelméleti Tanszék 2012. január 1-jével jött létre. Szervezeti egységünk általános rendeltetése — együttműködve az Intézet, a Kar és az Egyetem más szervezeteivel, tanszékeivel — a képesítési követelményeknek megfelelően a tanfolyami, az alap-, a mester- és a doktori képzés keretén belül közreműködés olyan szakemberek képzésében, akik a korszerű hadtudományi, társadalomtudományi, természettudományi, katonai-műszaki tudományi, vezetés- és szervezéstudományi jellegű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a szakterületükön folyó munka magas színvonalú végrehajtására, a rájuk bízott (katonai) szervezet vezetésére, szakmai feladatai megoldására.