Munkatársak

Prof. Dr. Szendy István ezredes

CSc, tanszékvezető, egyetemi tanár

Tel.: +36-1-432-9001/ 29-001
„A” épület, IV/432. iroda
e-mail: szendy.istvan@uni-nke.hu

 

Prof. Dr. Padányi József vezérőrnagy

DSc, egyetemi tanár, NKE tudományos rektorhelyettes

Tel.: +36-1-432-9139, 29-647, fax: 432-9081
Ludovika Campus, Főépület, I/127. iroda
e-mail: padanyi.jozsef@uni-nke.hu

 

Dr. Forgács Balázs százados

PhD, egyetemi docens

„A” épület, IV/453. iroda
Tel.: +36-1-432-9000 / 29-532
e-mail: forgacs.balazs@uni-nke.hu

 

Holecz József alezredes

egyetemi tanársegéd

„A” épület, IV/441. iroda
Tel.: +36-1-432-9000 / 29-119
e-mail: holecz.jozsef@uni-nke.hu

 

 

Külső óraadó tanáraink

 

Dr. Lakatos László ny. vezérőrnagy

„A” épület, IV/449. iroda
Tel.: +36-1-432-9000/29-427
e-mail: lakatos.laszlo@uni-nke.hu

 

Prof. Dr. Szternák György ny. ezredes

A” épület, IV/450. iroda
Tel.: +36-1-432-9000/29-299
e-mail: szternak.gyorgy@uni-nke.hu

 

Közvetlen tanszéki munkatárs

 

Szabóné Kmeczkó Katalin főelőadó 

„A” épület, IV/431. iroda
Tel.: +36-1-432-9000/ 29-552
e-mail: kmeczko.katalin@uni-nke.hu