Bemutatkozás

Tisztelt Látogató!
Köszöntjük a Hadászati Tanszék oldalán!

Tanszékünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogelőd intézményében 2006 óta működő katonai stratégiai tanszék jogutódjaként végzi alaprendeltetési feladatait, a 2012 óta működő Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán.
A Hadászati Tanszék tevékenységének fő célja a katonai stratégia fejlődésének, a hadászati szintű katonai műveletek múltjának, jelenének, valamint jövőbeni várható változásának, a modern katonai műveletek elméletének és gyakorlatának, a honvédelem hazai rendszere kialakulásának, fejlődésének, szervezetének és működésének, továbbá a hadtudomány tudományelméleti, illetve kutatás-módszertani témaköreinek, valamint a honvédelmi igazgatás – mint műveleti kategória – elméletének és gyakorlatának kutatása, oktatása.
A tanszékünkről szóló oldalakat olvasva részletesen megismerheti azokat a szakterületek, kutatási témákat, amelyeket munkatársaink kutatnak, oktatnak.
Kellemes és hasznos időtöltést kívánunk!

Szakcsoport

Tanszékünket három szakcsoport alkotja a hadászati, hadelméleti és honvédelmi igazgatási műveleti szakcsoport.

Bemutatkozás

A Hadászati Tanszék 2012. január 1-jével jött létre. Szervezeti egységünk általános rendeltetése — együttműködve a Kar és az Egyetem más szervezeteivel, tanszékeivel — a képesítési követelményeknek megfelelően a tanfolyami, az alap-, a mester- és a doktori képzés keretén belül közreműködés olyan szakemberek képzésében, akik a korszerű hadtudományi, társadalomtudományi, természettudományi, katonai-műszaki tudományi, vezetés- és szervezéstudományi jellegű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában képesek a szakterületükön folyó munka magas színvonalú végrehajtására, a rájuk bízott (katonai) szervezet vezetésére, szakmai feladatai megoldására.