Hírek

A 21. század digitális-információs korszakának egyik legdinamikusabban fejlődő szakterülete az infokommunikáció. Ennek szellemiségében 2020. január 23-24. között a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Híradó Tanszékének állománya kétnapos szakmai továbbképzésen vett részt a 4. sz. Kiképzési, Oktatási és Regeneráló Központban, Mátraházán.

            A rendezvény első napján a meghívott vendégek előadásait hallgathatta meg a Tanszék állománya. Ezen előadássorozat keretében Papp Zoltán alezredes, a Magyar Honvédség Parancsnoksága, Infokommunikációs és Információvédelmi Csoportfőnökség, Tervezési és Fejlesztési Főnökség főnöke a tiszti és altiszti utánpótlás lehetőségeiről tartott tájékoztatót. Előadása folyamán ismertette ezen lehetőségek jogszabályi hátterét, a jelenleg zajló oktatás rendszerét, a különböző lehetséges jövőbeni fejlesztési irányvonalakat, valamint hangsúlyozta a nappali rendszerű oktatás mellett folytatott tanfolyami rendszerű képzések jelentőségét is. Mindezeken túlmenően Alezredes Úr prezentációjában arról is tájékoztatta a Tanszék állományát, hogy az MHP vezetősége a továbbiakban is igényt tart a Tanszéken jelenleg is futó tanfolyamokra, iránymutatást adott azok tananyagának tovább fejlesztéséhez, valamint az azokat érintő újabb követelményeknek való megfelelés lehetséges módjaira.

Az előadássorozat egyik elemeként Szilágyi Imre százados a Magyar Honvédség, 43. Híradó és Vezetéstámogató Ezred, Híradó és Informatikai Főnökség, informatikai tisztje, főnök helyettese, az alakulat infokommunikációs feladatrendszeréről tartott előadást. Tájékoztatója keretében az ezrednél jelenleg zajló szakmai tevékenységek mellett bemutatta a közeli jövőben rájuk váró kihívásokat is. Előadásában hangsúlyozta az Ezred és a Tanszék együttműködésének fontosságát, olyan lehetőségeket vázolt fel, melyek eredményeképpen lehetővé válik a hallgatók beintegrálása az Ezred szakmai gyakorlataiba, ezzel is hozzájárulva a képzés gyakorlatiasabbá tételéhez, mely követelménynek való megfelelés a jövőben egyre nagyobb elvárás lesz a Tanszék minden oktatójával szemben.

A szakmai továbbképzés meghívott vendégeként Szabó Zsolt főhadnagy, a közvetlen NATO alárendeltségben működő Nemzeti Telepíthető Híradó és Informatikai század (Deployable Communications and Information System Module - DCM) megbízott parancsnoka ismertette az alegység rendeltetését, alárendeltségét, felépítését, az általuk használt eszközöket és rendszereket, valamint bemutatta az alegység által végrehajtott szakmai tevékenységet. Az alegység katonái jelenleg is a világ több pontján valós műveletekben teljesítenek szolgálatot, amelyek keretében magas szintű szakmai ismeretek meglétéről, professzionalizmusról, valamint kiváló helytállásról tesznek tanúbizonyságot. Csatlakozva előadótársaihoz, Ő is kiemelte a Tanszék oktatói állományával történő együttműködés fontosságát, melynek köszönhetően az oktatók és hallgatók is betekintést nyerhetnek akár egy valós gyakorlat során a század egyes modul szintű elemeinek a működésébe, valamint a NATO elvű infokommunikációs rendszerek kiépítésének folyamataiba.

A szakmai továbbképzés második napján az oktatói állomány tanszéki értekezlet keretében pontosította a tanévben előtte álló főbb feladatokat, kiemelve a tanszék szervezésében levezetésre kerülő szakharcászati gyakorlatokat. Egyeztetésre kerültek a tanszéken jelenleg folyó tanfolyamok esetleges eszközigényei, valamit a tananyagok fejlesztésének főbb irányvonalai is. Mindezeken túlmenően perspektivikusan meghatározásra kerültek a tanmenetek korszerűsítésének főbb irányvonalai, annak érdekében, hogy a hallgatói állomány mindig a kor színvonalának megfelelő ismeretek birtokába juthasson, szem előtt tartva az Egyetem Kreatív Tanulási Programja keretében támasztott követelményeknek és elvárásoknak való maximális megfelelés igényét.