Dr. Fekete Károly

Dr. Fekete Károly mk. alezredes, egyetemi docens

Elérhetőség
tel:+36 (1) 432-9000*
fax:+36 (1) 432-9025
Belső mellék
tel:29-153
fax:29-945
Postai cím
1581 Budapest, Pf.: 15.
Híradó Tanszék
Budapest, X. Hungária krt. 9-11.,
A épület 8. emelet 802.
E-mail
Általános információ
fekete.karoly@uni-nke.hu 

Önéletrajz

Angol nyelvű önéletrajz
Publikációs jegyzék

(A megjelenés időrendi sorrendjében, pontos bibliográfiai adatokkal)
 
Tanulmányok
1.            A SECURICOR PMR rendszer készülékeinek vizsgálata Magyarországon, Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Kereskedelmi Igazgatóság, Budapest, 16 oldal, 1996., Ismert hivatkozás: 1.

2.            Technikai és szervezési lehetőségek egyes kérdései az információvédelem támogatására a honvédségnél, (Pályázatot nyert a Magyar Hadtudományi Társaság 1997. évi jeligés pályázatán), 21 oldal, 1997., Ismert hivatkozás: 1.

3.            Az állandó telepítésű kommunikációs rendszer fejlesztésének lehetőségei, (Pályázatot nyert a Magyar Honvédség Honvédvezérkar Tudományszervező Tanács 2000. évi jeligés pályázatán), 65 oldal, 2000., Ismert hivatkozás: nincs.

4.            A Magyar Honvédség állandó telepítésű kommunikációs rendszere a katonai és polgári kommunikációs infrastruktúra tükrében, (Pályázatot nyert a Magyar Hadtudományi Társaság 2000. évi jeligés pályázatán), 81 oldal, 2000., Ismert hivatkozás: nincs.

5.            A TETRA mobil kommunikációs rendszer napjainkban, 8. fejezet, A hírközlés története, Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület, Zolna Nyomda Kft., Budapest, 70‑75 oldal, 2001., Ismert hivatkozás: nincs.

6.            Az egyes harcos katona jövőbeni személyi kommunikációja, Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar Vezetési Csoportfőnökség, Budapest, 73 oldal, 2002., Ismert hivatkozás: 3.

7.            Hálózatos katona III., Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Rt., Budapest, 88 oldal, 2002., Ismert hivatkozás: 3.

8.            Fekete Károly - Pándi Erik - Rajnai Zoltán: WiMAX hálózaton alapuló szolgáltatások védelmi célú igénybevételének lehetőségei, Tanulmány a Magyar Villamos Művek számára, 2007, Budapest, pp. 23.

9.            Fekete Károly - Pándi Erik - Rajnai Zoltán: Az MBC System Housing terv keretében kialakítandó rendszer híradó és informatikai alrendszere (Tanulmány), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Egyetemi Kutató Könyvtár, Budapest, pp. 107, 2008.

Tudományos cikkek (Impakt faktor: 0,3)
10.        Az atmoszférikus optikai távbeszélő készülékek, Katonai Műszaki Főiskolai Közlemények '82., Különkiadás, Budapest, ZMKMF, 205‑240 oldal, HU ISSN 0139‑3170, 1982., Ismert hivatkozás: 2.

11.        A honvédség anyagi fegyelmére ható tényezők és erősítésének lehetőségei, A BKK 1995. évi fegyelmi értekezlete, Kővágó György (szerk.), MH Budapesti Katonai Kerület Parancsnokság, Budapest, 60‑63 oldal, Nyt. szám: 4/141, 1995., Ismert hivatkozás: nincs.

12.        A kommunikáció‑informatika értékalkotó hatása, evolúciós folyamatok, Új Honvédségi Szemle, 50. évf. 9. szám, Budapest, 12‑17 oldal, ISSN 1216‑7436, 1996., Ismert hivatkozás: 2.

13.        A korszerű katonai kommunikációs eszközök csatlakoztatása az ISDN‑hez, Akadémiai Közlemények, ZMKA, Budapest, 1996. november 211. szám, 1‑15 oldal, ISSN 1218‑5507, 1996., Ismert hivatkozás: 1.

14.        Fekete K. (¼.), László A., Rajnai Z., Sándor M.: Út a digitális kommunikációs rendszer felé … (IV.) (Lineáris Modulációjú, zárt célú rendszerek), Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, Budapest, 1‑14 oldal, ISSN 1417‑7323, 1998., Ismert hivatkozás: 3.

15.        Some possible solutions in the field of reliable provision for security of advanced Defense Communications Systems, Relincom 7‑9. September, Scientific Society for Telecommunications, pp. 177‑186, 1998., Ismert hivatkozás: 2.

16.        A tudományos diákköri munka és a minőségkultúra kapcsolata a felsőoktatásban, Minőségoktatók IV. Országos Konferenciája, Prof. Dr. Turcsányi Károly (szerk.), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kiadója, Budapest, 127‑132 oldal, 1999. november 22., Ismert hivatkozás: nincs.

17.        Fekete Károly (50%)-Pándi Erik: A kormányzati tevékenységet kiszolgáló kommunikációs hálózatok jövőképe, http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/docs/fiatkut/KF_1.html1, 18 oldal, 2000., Ismert hivatkozás: 1.

18.        Hungarian Military Strategic Communications System – in Mirror of Advanced Military Technology, Advanced Military Technology in the XXI. Century – Concepts of New Intelligence and Electronic Warfare Systems, International Conference, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, pp. 276‑291, 2000., Ismert hivatkozás: nincs.

19.        A Magyar Köztársaság kommunikációs infrastruktúrája a Távközlési Törvény tükrében, http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/docs/fiatkut/KF_2.html, 11 oldal, 2000., Ismert hivatkozás: 2.

20.        A Magyar Honvédség állandó hírrendszere továbbfejlesztésének lehetőségei, A kommunikáció (híradás) helye és szerepe a vezetés rendszerében, Országos Tudományos Konferencia Különkiadás, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Zrínyi M. kiadó, Budapest, 71‑92 oldal, 2000., Ismert hivatkozás: 4.

21.        VSAT rendszerek alkalmazásának lehetőségei a Magyar Honvédség jelenlegi és távlati hírrendszerében, http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/docs/fiatkut/KF_3.html, 14 oldal, 2000., Ismert hivatkozás: 3.

22.        A katonai kommunikációs rendszer szabályzói környezetének változása a zártcélú hálózatok tükrében, A kommunikáció (híradás) helye és szerepe a vezetés rendszerében, Országos Tudományos Konferencia Különkiadás, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Zrínyi M. kiadó, Budapest, 119‑134 oldal, 2000., Ismert hivatkozás: 2.

23.        A Magyar Honvédség kommunikációs infrastruktúráját érintő szabályzók, http://www.zmne.hu/tanszekek/vegyi/docs/fiatkut/KF_4.html, 11 oldal, 2000., Ismert hivatkozás: 1.

24.        A keskenysávú ISDN alaphozzáférésének vizsgálata katonai alkalmazási környezetben, Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 2001/1. szám, 216-228. oldal, ISSN 1417‑7323, 2001., Ismert hivatkozás: nincs.

25.        Computer Attack and Defence with regard to Military CIS, Hadtudományi Tájékoztató 2001/6. szám, Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda, Budapest, pp. 23-36, ISSN 1419‑7758, 2001., Ismert hivatkozás: nincs.

26.        Állandó telepítésű kommunikációs rendszer fejlesztésének lehetőségei, Hadtudományi Tájékoztató, 2001/4. szám, Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda, Budapest, 99‑158. oldal, ISSN‑1419 7758, 2001., Ismert hivatkozás: nincs.

27.        Többdimenziós virtuális megjelenítés a multimédiában, Computer Panoráma, 2001/8, Computer Panoráma Kft., Budapest, CD1, melléklet: Multimedia\Mm2001\Publ\fekete, 1‑10 oldal, ISSN 0865‑5243, 2001., Ismert hivatkozás: nincs.

28.        Toward the within of military CIS convergence (IPv4 and IPv6), A katonai kommunikációs rendszerek fejlődési irányai ‑ kihívások és trendek a XXI. században, Nemzetközi Szakmai Tudományos Konferencia Különkiadvány, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Zrínyi M. kiadó, Budapest, 53‑62 oldal, ISBN 963 00 8819 3, 2001., Ismert hivatkozás: 1.

29.        A keskenysávú ISDN primerhozzáférésének vizsgálata katonai alkalmazási környezetben, Nemzetvédelmi Egyetemi Közlemények, 2001/4. szám, 144-157. oldal, ISSN 1417‑7323, 2001., Ismert hivatkozás: 1.

30.        VoIP in Military Communications System, A katonai kommunikációs rendszerek fejlődési irányai –kihívások és trendek a XXI. században, Nemzetközi szakmai tudományos konferencia Különkiadás, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Zrínyi M. kiadó, Budapest, 92‑98 oldal, ISBN 963 00 8819 3, 2001., Ismert hivatkozás: 1.

31.        A Magyar Honvédség állandó hírrendszere továbbfejlesztése, Új Honvédségi Szemle, 55. évf. 3. szám, 54‑69. oldal, HU ISSN 1585‑4167, 2001. , Ismert hivatkozás: nincs.

32.        Personal Military Communications System, Kommunikáció 2002 Nemzeközi Szakmai Tudományos Konferencia Különkiadvány, pp. 55‑62, ISBN 963 86229 2 X, 2002., Ismert hivatkozás: 1.

33.        A hálózatos harcos katona újszerű személyi kommunikációs rendszere, Új Honvédségi Szemle, 56. évf. 12. szám, 54‑69. oldal, HU ISSN 1585‑4167, 2002., Ismert hivatkozás: 2.

34.        Evolving possibilities of the strategic military networks, Kommunikáció 2003 Nemzeközi Szakmai Tudományos Konferencia Különkiadvány, pp. 65‑68, ISBN 963 86229 6 2, 2003., Ismert hivatkozás: nincs.

35.        A Magyar Honvédség állandó telepítésű kommunikációs rendszere továbbfejlesztésének technikai lehetőségei, Doktori (PhD) értekezés, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 195 oldal, 2003., Ismert hivatkozás: 9.

36.        New possibilities in the field of WAN-WLAN military communications, Kommunikáció 2004 Jubilleumi Nemzeközi Szakmai Tudományos Konferencia Különkiadvány, pp. 97‑10, ISBN 963 86441 5 X, 2004., Ismert hivatkozás: nincs.

37.        Károly FEKETE: The Multi‑national Missions and the Network Enabled Capability, Kommunikáció 2005 (Communications 2005) tudományos kiadvány, Budapest, 2005, ISBN 963 7060 11 1, Feltalálási hely: Országos Széchenyi Könyvtár, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Könyvtár, pp. 329‑333.

38.        Károly FEKETE: Towards a new generation of WLAN in military communications, Kommunikáció 2005 (Communications 2005) tudományos kiadvány, Budapest, 2005, ISBN 963 7060 11 1, Feltalálási hely: Országos Széchenyi Könyvtár, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Könyvtár, pp. 334‑340.

39.        Károly FEKETE: Secure based wireless IP protocols with regard to closed networks, Kommunikáció 2005 (Communications 2005) tudományos kiadvány, Budapest, 2005, ISBN 963 7060 11 1, Feltalálási hely: Országos Széchenyi Könyvtár, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Könyvtár, pp. 341‑345.

40.        Károly FEKETE: The CIS and the EUFOR Mission in BIH, Kommunikáció 2007 (Communications 2007) tudományos kiadvány, Budapest, 2007, ISBN 978-963-7060-31-1, Feltalálási hely: Országos Széchenyi Könyvtár, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Könyvtár, pp. 57-65.

41.        Károly FEKETE: Modelling the Videoconference in Mission, Kommunikáció 2007 (Communications 2007) tudományos kiadvány, Budapest, 2007, ISBN 978-963-7060-31-1, Feltalálási hely: Országos Széchenyi Könyvtár, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Könyvtár, pp. 126-135.

42.        Károly FEKETE: The Demand Assigned Multiple Access in the Satellite Communications, Kommunikáció 2007 (Communications 2007) tudományos kiadvány, Budapest, 2007, ISBN 978-963-7060-31-1, Feltalálási hely: Országos Széchenyi Könyvtár, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Könyvtár, pp. 297-303.

43.        Károly FEKETE: Comparison of Broadband Wireless Technologies, Kommunikáció 2008 (Communications 2008) tudományos kiadvány, Budapest, 2008, ISBN 978-963-7060-57-1, Országos Széchenyi Könyvtár, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Könyvtár, pp. 90-101.

44.        Károly FEKETE: Protocol Based Considerations of WiMAX in Military Communications Networks, Kommunikáció 2008 (Communications 2008) tudományos kiadvány, Budapest, 2007, ISBN 978-963-7060-57-1, Feltalálási hely: Országos Széchenyi Könyvtár, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Könyvtár., pp. 156-165.

Egyéb cikkek
45.        Vendégprofesszor voltam, (C3I tanulmányút, Hollandia), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Egyetemi Fórum, 1999. 6.sz.

46.        A Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem munkahelyi csoportjának tisztújító taggyűlése, Nemzetvédelmi Egyetemi Fórum, IX. évfolyam, 2005. 2. szám., 24-25. oldal, Budapest, www.zmne.hu/Forum/05masodik/forum.htm 
 
 Tudományos konferencia-előadások (Impakt faktor: 0,5)
47.        Some possible solutions in the field of reliable provision for security of advanced Defense Communications Systems, Relincom Conference, Budapest, Scientific Society for Telecommunications, 7‑9 September, 1998.

48.        Hungarian Military Strategic Communications System ‑in mirror of Advanced Military Technology, Korszerű Katonai Technológiák a XXI. században – Az új felderítő elektronikai hadviselési rendszerek koncepciói, Nemzetközi Konferencia, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2000. május 17‑18.

49.        A Magyar honvédség állandó hírrendszere továbbfejlesztésének lehetőségei, A kommunikáció (híradás) helye és szerepe a vezetés rendszerében, Országos Tudományos Konferencia, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2000. október 04.

50.        Állandó telepítésű kommunikációs rendszer fejlesztésének lehetőségei, Magyar Honvédség Honvéd Vezérkar Vezérkari Iroda Tudományos konferencia, Budapest, 2001. március 06.

51.        Computer Attack and Defence with regard to Military CIS, Robothadviselés – Robot Warfare Tudományos Konferencia, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2001. április 24‑25.

52.        Többdimenziós virtuális megjelenítés a multimédiában, Multimédia az oktatásban 2001, Országos Konferencia, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2001. május 30 – június 01.

53.        IP solutions in the military communications and information systems, „A katonai kommunikációs rendszerek fejlődési irányai –kihívások és trendek a XXI. században”, Nemzetközi Szakmai Tudományos Konferencia, Budapest, 2001. november 28.

54.        Future of the Personal Military Communications, „Kommunikáció 2002” ‑ Nemzetközi Szakmai Tudományos Konferencia, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2002. október 30.

55.        Fekete K. (1/3.), Rajnai Z., Sándor M.: A Katonai kommunikációs rendszerszervező tanszék kutatási eredményei a haderőfejlesztés érdekében, „A Magyar Tudomány napja 2002”, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2002, november 19.

56.        Továbbfejlesztési lehetőségek az állandó kommunikációs rendszerben, „Kommunikáció 2003” ‑ Nemzeközi Szakmai Tudományos Konferencia, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2003. október 15.

57.        Az IEEE 802.16 WIMAX alkalmazási lehetőségei a honvédség kommunikációs rendszerében, „Kommunikáció 2004” – Jubilleumi Nemzetközi Szakmai Tudományos Konferencia, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2004. szeptember 15.

58.        Network Enabled Capability with regard to WLAN, „Robot Warfare” Nemzetközi Tudományos Konferencia, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Budapest, 2004. november 24.

59.        Experiences of education of digital military exchanges, A Defense & Security Offering for Users-centric network, „ALCATEL FORUM 2005”, Palais Congress, Paris, France, february 7-11, 2005.

60.        Károly FEKETE: The benefits of high performance WIMAX solutions in multinational missions, Megjelent: Kommunikáció 2005 (Communications 2005) tudományos kiadvány, Budapest, 2005, ISBN 963 7060 11 1, Feltalálási hely: Országos Széchenyi Könyvtár, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Tudományos Könyvtár., pp. 487‑345., Rendezvény megnevezése: „Kommunikáció 2005 (Communications 2005)” című nemzetközi szakmai tudományos konferencia., A rendezvény helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Zrínyi terem., A rendezvény ideje: 2005. október 27.

61.        Károly FEKETE: Secure IP based GAN solution in EUFOR CIS, Megjelent: International CIS Conference, Sarajevo, 2006, Feltalálási hely: Historical Office, EUFOR HQ, Butmir, Bosnia and Hercegovina., Terjedelem: pp. 18., Rendezvény megnevezése: „International CIS Conference” című nemzetközi tudományos konferencia., A rendezvény helye: Conference Room #1, Lvl.1, ES EUFOR HQ, Butmir Camp, Bosnia and Hercegovina., A rendezvény ideje: 06-07 March 2006.

62.        Károly FEKETE: Internet Protocol based direct connection in the EUFOR Liaison Observer Teams communications, Megjelent: International CIS Conference, Mostar, 2006, Feltalálási hely: EUFOR, Task Force Salamander, Mostar, Bosnia and Hercegovina., Terjedelem: pp. 17., Rendezvény megnevezése: „International CIS Conference” című nemzetközi tudományos konferencia, A rendezvény helye: Staff Office #1, Lvl.1, EUFOR, Task Force Salamander, Mostar, Bosnia and Hercegovina, A rendezvény ideje: 09-10 May 2006.

63.        Károly FEKETE: UHF DAMA rollout in Military Communications, Megjelent: International CIS Conference, Tuzla, 2006, Feltalálási hely: Historical Office, EUFOR HQ, Butmir, Bosnia and Hercegovina. Terjedelem: pp. 21. Rendezvény megnevezése: „International CIS Conference” című nemzetközi szakmai tudományos konferencia. A rendezvény helye: Meeting Room, EUFOR, Multi-National Task Force North, Tuzla, Bosnia and Hercegovina, A rendezvény ideje: 21-22 September 2006

64.        Károly FEKETE: Comparison of EUFOR Satellite Communications, Megjelent: International CIS Conference, Butmir, 2006, Feltalálási hely: Historical Office, EUFOR HQ, Butmir, Bosnia and Hercegovina, Terjedelem: pp. 20., Rendezvény megnevezése: „International CIS Conference” című nemzetközi szakmai tudományos konferencia, A rendezvény helye: Conference Room #1, Lvl.1, ES EUFOR HQ, Butmir Camp, Bosnia and Hercegovina, A rendezvény ideje: 15-16 November 2006

65.        FEKETE Károly: Az EUFOR Mobil kommunikációja, Terjedelem: 22 oldal, Rendezvény megnevezése: A Magyar Hadtudományi Társaság Informatikai és Robotikai Szakosztályának záró értekezlete, A rendezvény helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, A. ép. 828., Budapest, A rendezvény ideje: 2007 január 17.

66.        FEKETE Károly: A Magyar Honvédség állandó telepítésű kommunikációs rendszerének vizsgálata a WiMAX alkalmazhatósága szempontjából, Terjedelem: 27 oldal, Rendezvény megnevezése: WiMAX a zártcélú Hálózatokban szimpózium, A rendezvény helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 41. ép. 121., Budapest, A rendezvény ideje: 2008 február 05.

67.        FEKETE Károly: A terrorizmussal kapcsolatos konferencia-sorozat katonai műszaki tudományágat érintő elemzések tapasztalatai, A nemzetközi terrorizmus elleni küzdelem időszerű társadalmi, katonai és rendvédelmi kérdései tudományos-szakmai konferencia, Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 2008. november 13, pp. 16.
 
Tudományos Diákköri Pályamunkák
68.        Az atmoszférikus optikai távbeszélő készülékek, Budapest, Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola, 1981., 35 oldal (Különdíjat nyert).

69.        A troposzféra állomások bemenő fokozatának érzékenység növelése a túlmintavételezés módszerével. Szovjetúnió, Leningrád (Szentpétervár). Szergej Mihajlovics Bugyonnij Katonai Híradó Akadémia. 1987., 24 oldal. (Különdíjat nyert).
 
Egyetemi jegyzetek, oktatási segédletek
70.        Antennák, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Egyetemi Jegyzet, 244 A/4 oldal, 1998.

71.        Angol-Magyar kommunikációs mozaikszavak, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Egyetemi Jegyzet, 223 B/5 oldal, 2000.

72.        A Magyar Köztársaság Kommunikációs Infrastruktúrája, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Egyetemi Jegyzet, 274 B/5 oldal, 2004.

73.        Fekete Károly - Pándi Erik - Rajnai Zoltán: A  kormányzati IT rendszerek előtt álló kihívások (Oktatási segédlet), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Egyetemi Kutató Könyvtár, Budapest, pp. 133, 2008.

74.        Fekete Károly - Pándi Erik - Rajnai Zoltán: A WiMax szélessávú adatátviteli rendszer katonai és rendészeti szerveknél történő alkalmazhatósága az információtechnológiai fejlődés globális hatásainak, illetőleg kihívásainak tükrében (Oktatási segédlet), Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Egyetemi Kutató Könyvtár, Budapest, pp. 108, 2008.

Szerkesztői munka tudományos művek kiadásában
75.        „A kommunikáció (híradás) helye és szerepe a vezetés rendszerében”, Országos Tudományos Konferencia Különkiadás, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Zrínyi M. kiadó, Budapest, 186 oldal, 2000., szerkesztő.

76.        „A katonai kommunikációs rendszerek fejlődési irányai ‑ kihívások és trendek a XXI. században”, Nemzetközi Szakmai Tudományos Konferencia Különkiadvány, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Zrínyi M. kiadó, Budapest, 352 oldal, ISBN 963 00 8819 3, 2001., szerkesztő.

77.        „Kommunikáció 2002”, Nemzetközi Szakmai Tudományos Konferencia Különkiadvány, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Zrínyi M. kiadó, Budapest, 318 oldal, ISBN 963 86229 2 X, 2002, lektor és szerkesztő.

78.        „Kommunikáció 2003”, Nemzetközi Szakmai Tudományos Konferencia Különkiadvány, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Zrínyi M. kiadó, Budapest, 398 oldal, ISBN 963 86229 6 2, 2003., lektor és szerkesztő.

79.        „Kommunikáció 2004”, Jubilleumi Nemzetközi Szakmai Tudományos Konferencia Különkiadvány, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Zrínyi M. kiadó, Budapest, 322 oldal, ISBN 963 86441 5 X, 2004., lektor és szerkesztő.

80.        „Kommunikáció 2007”, Nemzetközi Szakmai Tudományos Konferencia Különkiadvány, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Zrínyi M. kiadó, Budapest, 322 oldal, ISBN 978-963-7060-31-1, 2007., lektor és szerkesztő.

81.        „Kommunikáció 2008”, Nemzetközi Szakmai Tudományos Konferencia Különkiadvány, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Zrínyi M. kiadó, Budapest, 322 oldal, ISBN 978-963-7060-57-1, 2008., lektor és szerkesztő.
 
Újítások
82.        Célműszer antennajel méréshez, Buják, Magyar Honvédség Bujáki Honvédüdülő, Nyt.sz.:7/375/21, 2 oldal + 3 oldal melléklet, 1989.

83.        Tarifadíj számláló EP‑128 központhoz, Buják, MH Bujáki Honvédüdülő, Nyt.sz.:7/375/22, 2 oldal + 4 oldal melléklet, 1990.

Tudományos cikkek publikált idegen nyelvű szakfordítása
84.        Adaptív equalizáció: Nemzetvédelmi Egyetemi közlemények, 1997 1. évf. 3. szám, 163-167 oldal, ISSN 1417-7323, 1997.

85.        Mobil cellás CDMA rendszerek sarok bázisállomásokkal: Nemzetvédelmi Egyetemi közlemények, 1997 1. évf. 3. szám, 167‑173 oldal, ISSN 1417-7323, 1997.

86.        Frekvencia adaptáció ‑ a rádió rendszerek hatékonyság növelésének útja: Nemzetvédelmi Egyetemi közlemények, 1997 1. évf. 3. szám, 173‑181 oldal, ISSN 1417-7323, 1997.

87.        A modern digitális rádiókommunikációs rendszerek Reed‑Solomon kódoláson és Trellis kódolt moduláción alapuló láncolt kód‑modulációs eljárása: Nemzetvédelmi Egyetemi közlemények, 1997 1. évf. 3. szám, 181‑189 oldal, ISSN 1417-7323, 1997.

Tudományos ismeretterjesztő film
88.        FEKETE Károly: Alcatel-Lucent: WiMAX_MixFinal Video Film felvétel, A felvétel megnevezése: Video Film felvétel a COMMIT-2007 nemzetközi kommunikációs gyakorlat WIMAX vezetéknélküli IP alapú hálózatáról, A felvétel helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Hungária krt. Campus, 4. ép. 33, 36, 38, 41., Üllői úti Campus, 6. ép., Budapest, A felvétel feltalálási helye: www.webstyle.fr, 28 - 30 Mai 2007., Film sur le Wimax lors du Commit 2007 (Budapest) pour le Groupe Alcatel-Lucent, A felvétel ideje: 2007 május 31.

89.        FEKETE Károly: WiMAX_Pilotrendszer Teszt üzemeltetése ( Videofelvételekkel illusztrálva), A felvétel megnevezése: Video Film felvételek a WiMAX_Pilotrendszer Teszt üzemeltetéséről: I fázis, A felvételek helye: Hősök tere, Bozsik Stadion (Népstadion), Budapest, A felvételek feltalálási helye: Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Híradó Tanszék, Budapesti Rendőrfőkapitányság, Teve utcai székház, Budapest,, A felvételek ideje: 2008 augusztus 20.