Képzési területek

 

Az Idegen Nyelvi és Szaknyelvi Központ, az egyetemi nyelvoktatás egyetlen szervezete, sokrétű feladatot lát el. Oktatja és felkészíti a BSc alapképzésben részesülő nappali tagozatos hallgatókat, a képesítési követelményekben meghatározottaknak megfelelően, a közép- és felsőfokú (szak)nyelvi vizsgákra. Ezen kívül teljesíti a Honvédelmi Minisztérium és a Vezérkar megrendelése szerinti tanfolyami képzést, ahol tisztek, tiszthelyettesek és a HM más minőségű alkalmazottai magas szintű nyelvtudáshoz jutnak, valamint teljesíti a NATO nyelvoktatási megrendeléseit.

 

 Nappali tagozatos hallgatók

A BSc képzésben részt vevő honvéd tisztjelölt hallgatóknál a diploma feltétele a STANAG 6001 2222 szakmai nyelvvizsga, bemeneti követelmény általános középfokú komplex nyelvvizsga angol nyelvből. Ennek eléréséhez a BSc szakokon tanuló hallgatók a következő órakeretben tanulják a nyelvet: a három hónapos alapkiképzés után három szemeszteren keresztül, szemeszterenként 60 órában, összesen 180 órában tanulják a nyelvet és készülnek fel a STANAG 6001 2222 szintű nyelvvizsgára a 2013-2014-es tanévtől.

 

Tanfolyami képzés

tanfolyam rendszerű képzés területén megkülönböztethetők intenzív és munka melletti nyelvtanfolyamok valamint speciális szaknyelvi tanfolyamok.

Az 500 órás intenzív tanfolyamokon 5 hónapos időtartamban a hallgatók teljes függetlenítéssel napi 6 tanórában készülnek az alap-, illetve középfokú szaknyelvi vizsgára. Angol nyelvből 500 óra után a STANAG 6001 1111, STANAG 2222, illetve STANAG 3333 szintű, francia nyelvből az ARMA alap- illetve középfokú komplex vizsgát teszik le hallgatóink.

A 300 órás munka melletti tanfolyamok képezik a tanfolyami rendszerű képzés másik formáját. 2 tanéven keresztül, heti nyolc (2x4) órás bontásban folyik a felkészítés, az első év után alapfokú (STANAG 1111) szaknyelvi vizsgát, a második év végén pedig középfokú (STANAG 2222) nyelvvizsgát kell tenni a hallgatóknak.

Kiemelt jelentőségűek a NATO Norfolk-i Parancsnokság által megrendelt tanfolyamok:

A kéthetes Törzstiszti terminológiai tanfolyamot (SOMTC = Staff Officers’ Military Terminology Course) évente három alkalommal tarjuk, melynek célja a többnemzetiségű törzsekben szolgálatot teljesítő NATO, PfP és a Mediterrán Dialógus (MD) tisztjeinek szaknyelvi felkészítése.

A Nyelvi Intézet 2006 óta szervez 2 hetes NATO Nemzetközi Tanártovábbképző Tanfolyamokat (MTTTS = Military Terminology Teacher Training Seminar)

A tanfolyam résztvevői katonai szaknyelvet oktató tanárok a NATO, a Mediterrán Dialógus illetve a Békepartnerségi Program országaiból.