Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszönjük, hogy látogatásával megtisztelte honlapunkat. A tanszék a jogelőd tanszékek révén egyidős a modern katonai felsőoktatással és egyetlen oktatási egységként felel a Katonai logisztika, a Pénzügy és számvitel (kifutó), valamint a Közlekedésmérnöki (kifutó) alapképzési szakért.

A tanszék az egyetem valamennyi szakán oktatja a közgazdasági alapozó tantárgyakat, a különböző BSc és MSc képzések tantervébe tartozó vállalatgazdálkodási, statisztikai, pénzügyi, államháztartási és védelemgazdasági tárgyakat, valamint katonai logisztika és védelemgazdasági témákat jegyez a Katonai Műszaki Doktori Iskolában.

A közlekedési képzés révén egy olyan terület is a tanszékbe integrálódott, amely a haderő mindennapi életében, a katonai műveletek sikeres végrehajtásában elengedhetetlen feltétel.

A tanszék alaprendeltetéséből eredő legfontosabb feladatunk a honvédtiszti felkészítés, amely egyesíti magában a hadtáp és pénzügyi tisztképzés, a közgazdasági és védelemgazdasági oktatás, valamint a katonai közlekedési tisztképzés több évtizedes szakmai kultúráját és hagyományait. A kiválóan felkészült és tapasztalt oktatói kar megfelel a felsőoktatás minőségi elvárásainak. A tanszék fegyelmezett, nagy munkabírású és a hallgatókkal a lehető legjobb személyes együttműködésre törekvő oktatókból áll.

Volt tiszti hallgatóink kimagaslóan helytálltak és helytállnak a Magyar Honvédség csapatainál és a béketámogató műveletek keretében a világ különböző hadszínterein. A polgári szakon végzettek versenyképes, korszerű tudásuk birtokában jó eséllyel találnak munkát mind a költségvetési szférában, mind a versenyszférában.

Munkatársaimmal együtt komoly kihívásnak tekintjük a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán létesített Katonai logisztika alapképzési szak 2013-tól kezdődően történő elindulását. Az általunk művelt területek fontosságát jelzi az is, hogy a létesített szakon mind a hadtáp, mind a katonai közlekedés önálló specializációként szerepel a haditechnikai területek mellett.

Különösen büszkék vagyunk arra, hogy a magyar tisztképzésben működő három nemzetközi gyakorlat közül egyet kizárólag a tanszék szervez, míg egyben a tanszék közreműködése jelentős. Az osztrák és cseh partnereinkkel évente megrendezett FOURLOG Logisztikai Kiképzésnek köszönhetően már több, mint egy évtizede nem avatunk úgy tisztet, hogy legalább egy kéthetes, angol nyelvű nemzetközi gyakorlatot ne hajtott volna végre tisztjelöltként.

Tisztelt Érdeklődő! Honlapunkon megismerkedhet a tanszék oktatási programjaival, és munkatársaink munkásságával.

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

 

 Dr. Pap Andrea alezredes

tanszékvezető, egyetemi docens