Dr. Fábos Róbert

Név: Dr. Fábos Róbert

Születési év: 1974.

Elérhetőségek:

Munkahelyi telefon: +30 1-432-90-00/29-096;

E-mail cím: fabos.robert@uni-nke.hu

Iroda: Budapest, X. kerület, Hungária krt. 9 - 11. „A” épület 630-es szoba

Tanulmányok:

 • 2006-2014.  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola;
 • 1997-2001 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar;
 • 1993-1997 Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola.

 Szakképzettség:

 • 2014: Katonai műszaki tudományok PhD doktora
 • 2001: okleveles közlekedésmérnök;
 • 1997: közlekedésmérnök – katonai gépkocsi szállító tiszt

Szakmai gyakorlat, munkahelyek, beosztások:

 • 2012. január 1. – Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Logisztikai Intézet, Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék, adjunktus
 • 2007. november 1. – 2011. december 31. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Katonai Logisztikai Intézet, Közlekedésmérnöki Tanszék, adjunktus;
 • 2006. szeptember 1. – 2007. október 31. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Katonai Logisztikai Minőségügyi és Közlekedésmérnöki Tanszék, adjunktus;
 • 2004. szeptember 1. – 2006. augusztus 31. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Kar, Katonai Logisztikai Minőségügyi és Közlekedésmérnöki Tanszék, főiskolai tanársegéd;
 • 2001. november 1. – 2004. augusztus 31. Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar, Közlekedésmérnöki Tanszék, főiskolai tanársegéd;
 • 2001. január 1. – 2001. október 31. Magyar Honvédség Katonai Közlekedési Központ, nemzetközi szállítást tervező, szervező tiszt.

 Idegennyelv-tudás:

 • 1997. Orosz „C” típusú katonai szakanyaggal bővített középfokú állami nyelvvizsga;
 • 2011. STANAG 1.1.1.1

Jelenlegi testületi tagságok, tisztségek:

 • 2005-től a Magyar Hadtudományi Társaság, Logisztikai szekció, testületi tag;

Oktatásszervezéssel kapcsolatos megbízatások:

 • 2002-től a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem katonai közlekedési képzések, szaki NEPTUN adminisztrátor.
 • 2002-től a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, majd a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közlekedésmérnök képzés, szaki NEPTUN adminisztrátor.

Részvétel oktatási programok kidolgozásában:

 • 2002-2003. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola közlekedésmérnök szakos tanterv kidolgozó bizottságának titkára;
 • 2003-2004. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Kar közlekedésmérnöki alapszak BSc tanterv kidolgozója;
 • 2003-2004 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Kar Had- és Biztonságtechnikai alapszak BSc tanterv kidolgozó bizottságának tagja;
 • 2008-2009 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Bolyai János Katonai Műszaki Kar közlekedésmérnöki alapszak BSc tanterv korszerűsítője;
 • 2012-2013 Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar katonai logisztikai alapképzési szak kidolgozó bizottságának tagja.

 Oktatott főbb tantárgyak:

 • Döntéselőkészítési módszerek;
 • Katonai szállításszervezés;
 • Logisztikai szaktechnikai eszközök;
 • Közlekedési üzemtan;
 • Közlekedési technika;
 • Közlekedési informatika;
 • Közúti közlekedésszervezés;
 • Katonai szállítások alapjai.

 Kutatási terület: Katonai közlekedési informatika

 Publikációk:

 • Fábos Róbert: Operációkutatás, az elfeledett tudomány a logisztikában – A logisztikai cél elérésének érdekében (Katonai logisztika, XIV. évf. 2. szám, Budapest 2006.; pp. 56 – 70.) ISSN 1588-4228
 • Fábos Róbert: A GPS a katonai szállítások szolgálatában (Bolyai Szemle XVI. évf. 2. szám, Budapest 2007.; pp. 37 – 55.) ISSN1416-1443
 • Fábos Róbert: Katonai szállítások informatikai rendszerének alapjai (Bolyai Szemle XIX. évf. 1. szám, Budapest 2010.; pp. 115 – 122.;) ISSN1416-1443
 • Fábos Róbert: Közlekedési informatikai rendszerek sérülékenysége TÁMOP projekt (Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelméből – Kiemelten a közlekedési alrendszer – tanulmánykötet, MHTT, Budapest 2013.; pp. 196-228.) ISBN 978-963-08-6926-3

 

 • Fábos, Róbert: Elements Of Procedure Of Shipment And Transit (AARMS 3/9/2010, Budapest 2010.; pp. 115-122.) ISSN 1588-8789
 • Fábos, Róbert: The applicability in military road transport of indicators characteristic to road cargo transport fleets (Hadmérnök VIII. évf. 3. szám, Budapest 2013. szeptember; pp. 50-57.) ISSN 1788-1919
 • Fábos, Róbert: The basis of requesting information in military transportation concerning the goods to be transported (Hadmérnök VIII. évf. 3. szám, 2013. szeptember; pp. 43-49.) ISSN 1788-1919