Dr. Pohl Árpád

Születési év: 1961

 Végzettség:

Zalka Máté Katonai M?szaki Főiskola 1983

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia 1991

Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, egyetemi doktori fokozat, 1994

Osztrák Szövetségi Haderő, Honvédelmi Akadémia, 14. Vezérkari Tanfolyam  1997

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem PhD fokozat 2008

 

Szakképzettség:

általános hadtáptiszt,

pénzügyi közgazdász,

hadműveleti-harcászati képesítésű tiszt   

felsőfokú logisztikai menedzser

 

Nyelvismeret:

német felsőfok

angol STANAG 3.3.3.3.

 

Oktatott tantárgyak:

Logisztikai támogatásI-II

Logisztikai támogatás P-III-P-IV

Logisztikai támogatás G-III-G-VI

Szakalegységek vezetése

Üzemanyag ellátás

Ruházati ellátás

Élelmezési ellátás

 

Kutatási terület: katonai műveletek logisztikai támogatása

 

Publikációs jegyzék:

Szakcikkek:

1.   Az osztrák vadászzászlóalj hadtápbiztosítása védelemben

Akadémiai Közlemények 1990/173. sz. 33-60 old.

2,   Az Osztrák Szövetségi Haderő (Bundesheer) hadtápbiztosításának néhány sajátossága

Hallgatói Közlemények 1991/33. sz. 129-132. old.

3,   Ausztria katonaföldrajzi jellemzése, különös tekintettel az ország hadigazdasági   potenciáljára

Hallgatói Közlemények 1991/35. sz. 103-118. old.

4,   Ausztriai biztonságpolitikájáról

Új Honvédségi Szemle 1992/2. sz. 8-17. old.

Társszerző: dr. Héjja István ezredes

5,   Határbiztosítási feladatok az osztrák haderőben

Új Honvédségi Szemle 1992/8. sz. 116-120. old.

6,   Ausztria katonaföldrajzi jellemzése

Hadtudományi tájékoztató 1994/7. sz. 301-340. old.

7,   Az Osztrák Szövetségi Hadsereg anyagi-technikai biztosításának általános rendszere

Katonai Logisztika 1994/3. sz. 85-116. old.

8,   Az osztrák hader? anyagi-technikai biztosító szervezeteinek jellemzői és funkcionális felépítése

Katonai Logisztika 1995/3. sz. 92-121. old.

9,   Az anyagi biztosítás sajátosságai az Osztrák Szövetségi Hadseregben

Katonai Logisztikai 1996/2. sz. 99-135. old.

10, A technikai biztosítás és az egészségügyi biztosítás sajátosságai az Osztrák Szövetségi Hadseregben

Katonai Logisztika 1996/3. sz. 130-145. old.

11, A „logisztika” történelmi kialakulása és a fogalom tartalmának fejlődése

Bolyai Szemle, 1998/3. szám, 59-68. old.

12, Az új osztrák biztonsági és védelmi doktrína, Hadtudomány 2002/2. 27-35. old.

13, Az osztrák biztonságpolitika és a hadsereg alkalmazási elveinek változásai a Második Köztársaság megalakulásától napjainkig

Katonai Logisztika 2002/4. 16-39. old.

14, Az Osztrák Szövetségi Hadsereg és a Magyar Honvédség szervezetének alakulása

a ’90-es évektől napjainkig

Katonai Logisztika 2005/3. szám, 52-75. old.

15, Az Osztrák Szövetségi Hadsereg és a Magyar Honvédség logisztikai rendszere

A védelemgazdasági és katonai logisztikai kutatások aktuális irányai (nemzetközi konferencia kiadvány), 2005. december 8., Budapest, ZMNE

16, Some Austrian and German solutions for Peace Support Operations

AARMS 2007/1. szám, 109-120.old.

 

Egyetemi jegyzet

Ausztria katonaföldrajzi adottságai és katonai doktrínája közötti összhang

ZMKA jegyzet, 1994, nytsz: 841/072/ea

Pályázat:

Az ország honvédelme és a honvédség modernizációja útjainak és fejlesztési irányainak vizsgálata osztrák és magyar törekvések összevetésével

A MHTT 1997. évi szerződéses pályázatán díjazott pályamunka

           

Konferencia előadások:

1. Logistik und Rüstung der ungarischen Armee im Auslandseinsatz

2. Wiener CPM-Fachtagung, Change Management in der Logistik

Das Österreichische Bundesheer und die Nachbarstreitkräfte als Teil der
europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, 6. November 2007, Parkhotel Schönbrunn, Wien

3. Logistic support of the Hungarian PSO-s

Logistic Support in Multinational Operations nemzetközi konferencia,

 Brno, 2008. 05. 19.

4. Erfahrungen im Auslandeinsatz der Ungarischen Honvéd-Armee

Vienna Logistics Meeting, Bécs, 2009. 01. 16.

 

Misszió: ISAF Északi Körzet Parancsnokság

Elérhetőségek:

Telefon: + 36 (1) 432-900/ 29-003

E-mail: pohl.arpad@uni-nke.hu