Dr. Szászi Gábor

Publikációk

 

Szászi Gábor közleményei

2016

1

Lakatos Péter, Szászi Gábor, Taksás Balázs

VI. A logisztikai infrastruktúra szerepe a regionális versenyképesség alakításában

In: Csath Magdolna (szerk.)

REGIONÁLIS VERSENYKÉPESSÉGI TANULMÁNYOK. 319 p. 
Budapest: NKE Szolgáltató Nonprofit Kft, 2016. pp. 181-228.
(ISBN:978-963-439-001-5)

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

2015

2

Dr Szászi Gábor

A Magyar Honvédség légiszállító képességének változása napjainkig, a fejlesztés jövőbeni lehetőségei

ECONOMICA (SZOLNOK) (4/2) pp. 200-211. (2015)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

2014

3

Szászi Gábor

A vasúti hálózati infrastruktúrával szemben támasztott újszerű védelmi követelmények kutatása, a továbbfejlesztés feltételrendszerének vizsgálata

182 p.
Doktori Iskola: NKE Katonai Műszaki Doktori Iskola. Tudományág: műszaki tudományok/katonai műszaki tudományok 
Témavezető: Dr. habil. Horváth Attila
Benyújtás éve: 2013. Védés éve: 2014.
Megjelenés/Fokozatszerzés éve: 2014.

Link(ek):  DOILUDITA

Disszertáció/PhD/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

4

Szászi Gábor

A vasúti közlekedési rendszer jövője az ország védelmi felkészítési rendszerében

LOGISZTIKAI ÉVKÖNYV 2014: pp. 189-195. (2014)

Link(ek): Kiadónál

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

5

Szászi Gábor

Nagyfolyami vasúti hidak, mint közlekedési létfontosságú rendszerelemek

In: Horváth Attila, Bányász Péter, Orbók Ákos (szerk.)
Egyéb szerzőség: Kiss Dávid, Orbók Ákos (sajtó alá rend.);

Fejezetek a létfontosságú közlekedési rendszerelemek védelmének aktuális kérdéseiről. 152 p. 
Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. pp. 27-46.
(ISBN:978-615-5305-30-6)

Befoglaló mű link(ek): Egyéb katalógus

Könyvrészlet/Szaktanulmány/Tudományos


A tanulmánykötet a Kritikus Infrastruktúra Védelmi Kutatások 
TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-0001 számú projekt, "Közlekedési 
kritikus infrastruktúra védelme” kiemelt kutatási terület 
támogatásával készült

Független idéző: 1 Összesen: 1

2013

6

Báthy Sándor, Bukovics István, Potóczki György, Lakatos Péter, Németh Gyula, Tollár Tibor

Pohl Árpád, Szaszi Gábor (szerk.)

Közszolgálati logisztika

Budapest: Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013. 207 p.
(ISBN:978-615-5344-37-4)

Link(ek): Egyéb katalógusOSZK

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási

Független idéző: 1 Összesen: 1

7

Szászi Gábor

Long-span railway bridges in the transport sístem of Hungary

 HADMÉRNÖK VIII. évfolyam:(2. szám) pp. 98-107. (2013)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

8

Szászi Gábor

A vasúti közlekedési alágazat, mint kritikus infrastruktúra

In: Horváth Attila (szerk.)

Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelemből: kiemelten a közlekedési alrendszer. 319 p. 
Budapest: Magyar Hadtudományi Társaság, 2013. pp. 167-190.
(ISBN:978-963-08-6926-3)

Befoglaló mű link(ek): OSZKTeljes dokumentum

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos


A tanulmánykötet a Kritikus Infrastruktúra Védelmi Kutatások 
TÁMOP-4.2.1.B-11/2/KMR-0001 számú projekt, „Közlekedési 
kritikus infrastruktúra védelme” kiemelt kutatási terület 
támogatásával készült el.

Független idéző: 7 Függő idéző: 1 Összesen: 8

9

Szászi Gábor

THE ROLE OF RAILWAY BRANCH LINES IN THE SYSTEM OF CRITICAL INFRASTRUCTURE

In: Milan Sopóci (szerk.)

Manažment, teória, výučba a prax 2013: zborník z príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 25. - 27. septembra 2013, Liptovský Mikuláš. 398 p. 
Konferencia helye, ideje: Liptovsky Mikulas, Szlovákia, 2013.09.25-2013.09.27. Liptovsky Mikulas: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, 2013. pp. 358-365.
(ISBN:978-80-8040-477-2)

Link(ek): Egyéb URL

Könyvrészlet/Konferenciaközlemény/Tudományos


[Címváltozat: Management - theory, education and practise 2013]

2012

10

Szászi Gábor

A MALÉV felszámolásának várható hatásai a katonai légiszállítási feladatok végrehajtására

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1997-TŐL) 24:(2 különszám) pp. 1036-1047. (2012)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 2 Függő idéző: 1 Összesen: 3

11

Szászi Gábor

Transz Európai Közlekedési Hálózat (TEN-T) tervezett fejlesztési iránya, várható hatása Magyarország vasúthálózatának fejlesztésére

SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XVI.: pp. 402-425. (2012)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2010

12

Szászi Gábor

Közlekedési Jog I.: Közlekedési folyamatok jogi szabályozási rendszere

Budapest: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, 2010.

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási

13

Szászi Gábor

Katonai vasúti szállítások a Magyar Honvédség missziós feladatainak rendszerében

SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIV.: pp. 101-118. (2010)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2009

14

Szászi Gábor

A védelmi szempontból meghatározó repülőterek vasúti kapcsolatának helyzete Magyarországon

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1997-TŐL) 21:(Különszám) pp. 1-22. (2009)

Link(ek): Egyéb URLTeljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

15

Szászi Gábor

Jász-Nagykun-Szolnok megye vasúthálózatának védelmi szempontú elemzése

SZOLNOKI TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK XIII.: pp. 101-125. (2009)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2008

16

Szászi Gábor

A közlekedési munkamegosztást befolyásoló tényezők napjainkban, hatásuk a katonai szállítási feladatok végrehajtására

In: Szegedi Zoltán főszerkesztő (szerk.)

Logisztikai évkönyv 2007-2008. 320 p. 
Budapest: Magyar Logisztikai Egyesület, 2008. pp. 143-148.
(ISBN:978-963-9505-39-1)

Befoglaló mű link(ek): Egyéb URLBME PA közlemény

Könyvrészlet/Könyvfejezet/Tudományos

Független idéző: 2 Függő idéző: 1 Összesen: 3

2007

17

Szászi Gábor

A "Közlekedési Operatív Program" és annak védelmi aspektusai: I. rész

KATONAI LOGISZTIKA 15:(3) pp. 174-205. (2007)

Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

18

Szászi Gábor

A "Közlekedési Operatív Program" és annak védelmi aspektusai: II. rész

KATONAI LOGISZTIKA 15:(4) pp. 115-137. (2007)

Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

19

Szászi Gábor

Magyarország közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése napjainkban: Közút vagy vasút?

KATONAI LOGISZTIKA 15:(2) pp. 32-59. (2007)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

2005

20

Szászi Gábor

Veszélyes áruk szállításának szabályozása a Magyar Honvédségben

KATONAI LOGISZTIKA 13:(4) pp. 154-172. (2005)

Link(ek): Egyéb URL

Folyóiratcikk/Szakcikk/Ismeretterjesztő

2003

21

Szászi Gábor

A "társszerzőség" megjelenési formái a katonai közlekedési szakmai publikációkban

BOLYAI SZEMLE 12:(különszám) pp. 101-112. (2003)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

22

Szászi Gábor

Kombinált fuvarozási technológiák, és azok alkalmazásának lehetőségei a katonai szállítási feladatok végrehajtása során

BOLYAI SZEMLE 12:(4.) pp. 22-36. (2003)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

2002

23

Szászi Gábor

Magyarország katonai repülőtereihez kapcsolódó közlekedési infrastruktúra jelenlegi helyzetének vizsgálata az új Szövetséges Stratégiai Koncepció tükrében

REPÜLÉSTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK (1997-TŐL) 14:(2) pp. 23-28. (2002)

Link(ek): Teljes dokumentum

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

Független idéző: 1 Összesen: 1

2000

24

Szászi Gábor

A "Közlekedéstechnika" című tantárgy tananyagának és oktatás-módszertanának sajátosságai a Katonai Műszaki Főiskola közlekedésmérnök szakán

BOLYAI SZEMLE 9:(különszám) pp. 130-142. (2000)

Folyóiratcikk/Szakcikk/Tudományos

1999

25

Szászi Gábor

Közlekedési Informatika

Budapest: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, 1999.

Link(ek): Egyéb katalógus

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási

Független idéző: 5 Összesen: 5

1989

26

Szászi Gábor

Alkalmazott operációkutatás

Budapest: Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola, 1989.

Könyv/Felsőoktatási tankönyv/Oktatási

Szászi Gábor - Önéletrajz.pdf
PDF letöltése