Köszöntő

Tisztelt Látogató!

 

A Katonai Logisztikai Intézet a magyar honvédtisztikar egy részének és sok ezer polgári mérnöknek, közgazdásznak az alma matere. Az intézet Ludovika Akadémia és a m. kir. Bolyai János Honvéd Műszaki Akadémia hagyományait ápolva, a tisztképzés legnemesebb nemzeti értékeiből kiindulva, itthon és külföldön egyaránt elismert képzési programokat kínál. A Katonai Logisztikai Intézet alaprendeltetése olyan tisztek képzése, akik általános katonai, haditechnikai, katonai közlekedési, katonai gazdálkodási és műveleti logisztikai felkészültségük alapján képesek a Magyar Honvédség logisztikai szakcsapatainak vezetői, parancsnoki beosztásai ellátására, a haditechnikai eszközök üzemfenntartási, a csapatok gazdálkodási, ellátási és szállítási folyamatainak irányítására.

A tisztképzés reformjával összhangban kidolgoztuk az új követelményeknek megfelelő katonai logisztikai alapképzési és a katonai műveleti logisztikai mesterképzési szakokat. Az új szakokon a Magyar Honvédség humánstratégiájának megfelelő, a korábbi speciális szakmai felkészítéssel szemben, a szakmai vezetői, parancsnoki képzés kerül előtérbe, oly módon, hogy megteremtsük a közszolgálati életpályák közötti átjárhatóság alapjait.

Az intézet képzési feladatrendszere rendkívül széles. A magyar tisztképzés három alapszakja közül a katonai gazdálkodási alapképzési szak teljes egészében nálunk működik. A had-és biztonságtechnikai mérnök alapképzési szak haditechnikai szakiránya és közlekedési specializációja, továbbá polgári biztonságtechnikai szakiránya ugyancsak az intézet tanszékeihez tartozik. Az alapképzések mellett két mesterszakon, katonai logisztikai, valamint had- és biztonságtechnikai mérnök, biztonságtechnikai szakirányon folyik kifutó képzés.

Az oktatási feladatok részét képezi még a polgári gépész- és közlekedésmérnök, valamint a közgazdászképzés. Ezeken szakokon az utolsó beiskolázás 2010-ben volt.

Az intézetnél folyó hadmérnökképzéshez korszerű szaktantermek és laborok állnak rendelkezésre. A honvéd tisztjelölt és honvédtiszt hallgatók felkészítése során nagy súlyt fektetünk a nemzetközi környezetben történő gyakorlási lehetőségek biztosítására. Ennek érdekében két nemzetközi képzési programot kínálunk fel hallgatóinknak, ahol itthon és külföldön, más hadseregek hasonló felkészítésen résztvevő tisztjelöltjeivel és tisztjeivel együtt készülhetnek fel beosztásaikra.

Az intézet kiemelt feladata, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem küldetéséből következően a közös közszolgálati képzésből reá háruló oktatási feladatok ellássa.

A Katonai Logisztikai Intézet négy, a tisztképzésben különböző szervezeti struktúrában több évtizede működő tanszékből áll. Ezek az oktatási egységek nagy oktatási tapasztalattal rendelkező, kiválóan felkészült, az itthoni és a külföldi szakmai közvéleményben elismert oktatói állománnyal végzik munkájukat.

Az intézet oktatói a kar mindkét doktori iskolájának munkájában részt vesznek.
A hallgatók jól érzik magukat az intézetnél, amihez biztosan hozzájárul a Hallgatói Önkormányzat kiváló munkája és a hallgatóknak, a magyar katonai felsőoktatás legjobb hagyományainak megfelelő személyre szabott támogatása.

A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóaljának megalakulásával a honvéd tisztjelöltek egy feszesen vezetett, a legszebb magyar katonai hagyományokat ápoló, igazi katonai szervezet tagjaként, optimális körülmények között készülhetnek hivatásukra. Egykori diákjainkkal tarjuk a kapcsolatot és karrierjük során mindig számíthatnak volt tanáraik segítségére.

Akik a Magyar Honvédségben logisztikusként képzelik el pályájukat, továbbá elfogadják a „Bátorság, Hűség, Becsület” mottóval jelzett értékrendet, a Katonai Logisztikai Intézetnél biztosan megtalálják az érdeklődésüknek legjobban megfelelő szakot vagy szakirányt.

Tisztelt Látogató!

Köszönöm, hogy figyelmével megtisztelte honlapunkat és remélem, a böngészés során minden Önt érdeklő kérdésre választ fog kapni!

Budapest, 2018. augusztus 21.

Dr. Pohl Árpád dandártábornok
intézetigazgató