Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm a Természettudományi Tanszék oldalain!

 

Tanszékünk az Elektronika Tanszék és a Matematika Fizika Tanszék integrációjával jött létre 2007 őszén. Ezek a tanszékek több évtizedes oktatási múlttal rendelkeznek a katonai felsőoktatásban. A tanszékünk által oktatott tantárgyak tananyagainak tartalmi leírása az oktatás aloldalon találhatók.

Az oktató-nevelő munka mellett mindig feladatunknak tekintettük az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtó hallgatókkal való foglalkozást. Ennek eredményeképpen az elmúlt évek során hallgatóink eredményesen szerepeltek az országos matematika versenyeken, valamint az Intézményi- és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon.

Tanszékünk oktatói saját tudományterületeiken intenzív kutatási tevékenységet folytatnak, többek között abból a célból, hogy akár szemeszterenként a legújabb tudományos eredményekkel korszerűsítsük az általunk oktatott tananyagot. Ebbe a tevékenységbe igyekszünk bevonni hallgatóinkat is, segítve ezzel a TDK-s munkájukat, valamint a záródolgozat, illetve a diplomamunka elkészítésére vonatkozó tevékenységüket.

Tanszékünk két oktatója részt vesz az egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájában a doktorandusz hallgatók képzésében is.