Köszöntő

Tisztelettel köszöntöm Önt a Katonai Repülő Intézet honlapján!

 

A katonai felsőoktatás hagyományait ápolva, a mai kor elvárasainak és igényeinek megfelelően, Intézetünk több mint öt évtizede folytat magas színvonalú katonai repülő tisztképzést Szolnokon, amellyel számos területen egyedül szolgálja ki a honvédség e speciális területének szakemberigényét.

Az Intézet tanszékei repülő-műszaki-, és repülésirányító tisztek szakmai képzését folytatják. Hallgatóink a diploma megszerzése után általános katonai és üzemeltetői felkészültségük alapján képessé válnak a Magyar Honvédség Légierő haderőnemének legbonyolultabb haditechnikai eszközeivel rendelkező repülő fegyvernemei és szakcsapatai speciális beosztásainak ellátására, a haditechnikai eszközök üzemeltetésére, azok technikai kiszolgálására. Végzett tisztjeink képessé válnak a repülések nemzeti-, és nemzetközi eljárások szerinti irányítására, a kapcsolódó katonai-műszaki fejlesztések folyamatainak irányítására, az alegységek vezetésére, valamint középvezetői beosztások ellátására.

Az Intézet biztosítja az elméleti és a gyakorlati képzés harmonikus egységét és egymásra épülését, a magas szintű elméleti megalapozottságot és a gyakorlatorientált képzést. Az alap-, a mester- és a doktori képzést, valamint tanfolyami felkészítéseket folytató tanszékek törekszenek a Magyar Honvédség – mint megrendelő – igényeinek kielégítésére. A szakmai tanszékek korszerű oktatás-technológiai eszközökkel, szaktantermekkel, laboratóriumokkal és szimulátorokkal rendelkeznek.

Az Intézet hosszú távú stratégiáját az oktatási- kutatási-fejlesztési- és innovációs területek közötti megfelelő arányú kapcsolat és a különböző képzési területek összhangja biztosítja. Oktatóink felkészültségének és motiváltságának, valamint hallgatóink tehetségének köszönhetően az Intézet elismert intézménye a magyar felsőoktatásnak. Az Intézet különös figyelmet szentel a hallgatói tehetséggondozásra, a környezettudatos gondolkodás és szemléletmód kialakítására. Oktatóink és kutatóink pozitív szakmai-, és emberi értékeket közvetítenek a hallgatóink felé, törekszenek a katonai hivatástudat és az elkötelezettség elmélyítésére, a honvédség és ezen belül a repülőhagyományok ápolására.

 

Tisztelt Látogató!

Köszönöm, hogy figyelmével megtisztelte az Intézet honlapját, további kellemes böngészést kívánok!

Az Intézet tudományos- és szakmai tevékenységéről további érdekes információkat a Repüléstudomány oldalon (link) http://www.repulestudomany.hu/ találhat.

Az Intézet gondozásában megjelenő Repüléstudományi Közlemények online folyóirat írásait  az alábbi oldalon  (link) http://www.repulestudomany.hu/index_rtk.html tekintheti meg.

 

Dr. Palik Mátyás ezredes, intézetigazgató