A KTSZH szervezete

Katonai Tanfolyamszervező Hivatal szervezete

 

Visi Tibor ezredes, hivatalvezető

Tel: 06-1-432-9000/29-007 HM: 29-007

e-mail: visi.tibor@uni-nke.hu

Önéletrajz

 

Cserjési Ferenc alezredes, Szakmai Tanfolyami Központ, központvezető (hiv.vez. h.)

Tel: 06-1-432-9000/29-257, HM: 29-257

e-mail: cserjesi.ferenc@uni-nke.hu

Önéletrajz

 

Bánszki Gábor alezredes Katonai Testnevelési és Sportközpont, központvezető

Tel: Tel: 06-1-432-9000/29-199, HM: 29-199

e-mail: banszki.gabor@uni-nke.hu

Önéletrajz

 

Az egyes szervezeti egységek részletes feladatai:

 

Statikus Tanfolyami Központ

 

A Központ szervezi, tervezi és koordinálja a Beiskolázási tervben szereplő, az előmenetelhez és a beosztásba helyezéshez szükséges katonai tanfolyamok előkészítését és végrehajtását. Ezek a tanfolyamok 3-5 hónap időtartamú, elméleti és gyakorlati modulokból álló intenzív képzések. A tanfolyamok képzési, be- és kimeneti követelményeit a Honvéd Vezérkar főnöke hagyja jóvá.

 

Szakmai Tanfolyami Központ

 

A Központ szervezi, tervezi és koordinálja a Beiskolázási tervben szereplő szakmai át- és továbbképző tanfolyamok előkészítését és végrehajtását. A tanfolyamok elméleti és gyakorlati modulokból álló intenzív képzések. A tanfolyamok képzési, be- és kimeneti követelményeit a Honvéd Vezérkar szakmai felügyeletet ellátó illetékes csoportfőnökei hagyják jóvá.

 

Katonai Testnevelési és Sportközpont

 

A Központ hajtja végre a katonai testnevelés tantárgy keretében a hallgatói állomány fizikai felkészítését, edzettségének szinten tartását és fejlesztését. Tervezi, szervezi és vezeti a Karon folyó testnevelési és sporttevékenységet, végrehajtja a hivatásos állomány fizikai felmérését. A katonaállomány edzettségének fejlesztése érdekében tudományos kutatómunkát végez. A katonai közelharc oktatási módszertanának fejlesztésében együttműködik az MH szervezeteivel. A MH Ludovika Zászlóaljjal együtt végzi az állomány felkészítését az MH sportbajnokságaira és szervezi az azokon történő részvételt.

 

Gyakorlat- és Részképzés-tervező Központ

 

A Központ szervezi, tervezi és koordinálja a katonai szakokon mesterképzésre tervezett, felsőfokú végzettségű, de katonai alapképzettséggel (BSc) nem rendelkező tisztek felkészítését a hiányzó kreditek megszerzésére.

A Központ feladata a katonai tanfolyamok részét képező gyakorlatok tervezésének, szervezésének és végrehajtásának koordinálása, továbbá részvétel az egyetemi és a kari gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában; a kormányzati feladatként megvalósuló hazafias és honvédelmi nevelés programjában az Egyetem és a HM közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti tevékenységek tervezése, szervezése és végrehajtása, együttműködve katonai szervezetekkel, civil közép- és felsőoktatási intézményekkel.

 

The organisational chart of Military Course Management Office

 

Colonel Tibor Visi, Office Head

Phone: +36-1-432-9000/29-007 HM: 29-007

e-mail: visi.tibor@uni-nke.hu

 

Lieutenant Colonel Ferenc Cserjési, Centre of Military Professional Courses, Centre Head (Deputy Office Head)

Phone: +36-1-432-9000/29-257, HM: 29-257

e-mail: cserjesi.ferenc@uni-nke.hu

Lieutenant Colonel Bánszki Gábor, Centre of Military Physical Education and Sports, Centre Head

Phone: Tel: +36-1-432-9000/29-199, HM: 29-199

e-mail: banszki.gabor@uni-nke.hu

The detailed description of the tasks of the individual organizational units:

 

Centre of Static Courses

 

The Centre organises, plans and coordinates the courses needed for military promotion and assignments for post included in the yearly Educational Plan. The courses last from 3 to 5 months periods including theoretical and practical intensive modules. The educational, entrance and completion requirements of the courses are approved by the ChoD.

 

Centre of Military Professional Courses

 

The Centre organises, plans and coordinates the courses needed for military retraining and further training included in the yearly Educational Plan. The courses include theoretical and practical intensive modules. The educational, entrance and completion requirements of the courses are approved by the Heads of Directorates responsible for the professional supervision.

 

Centre of Military Physical Education and Sports

 

The Centre implements the military university students’ physical training, level keeping of physical fitness and improvement of fitness specified in the Physical Education subject. The Centre plans, organises and conducts the Military Faculty’s physical educational and sports activities, moreover implements the military personnel’s yearly physical test.   In favour of improving the military personnel’s physical fitness conducts scientific researches. It cooperates with the HDF’s units in order to improve the educational methodology of the military close combat. With the HDF’s Ludovika Battalion, it accomplishes the personnel’s training for the HDF’s championships as well as organizes the issues of participation.

 

Centre of Military Exercise Planning and Partial Education Planning Courses

 

The Centre organises, plans and coordinates the preparation of officers, lacking military Bachelor of Science (BSc) degree and planned to be schooled for Master of Science Degree (MSc), to get the missing credits.

The Centre is responsible for the organisation and coordinates the implementation of exercise planning included in military courses. Moreover, it takes part in the planning and accomplishment of the National University of Public Services’ (NUPS) and the Military Faculty’s exercises. Based on governmental decision, it accomplishes planning, organisation and implementation of certain tasks regarding the Programme of Patriotic and Defence Education, stipulated in the Memorandum of Understanding between the NUPS and MoD, in cooperation with military organisations, civilian secondary schools and institutes of higher education.