Hazafias és honvédelmi nevelés

A Honvédelmi Minisztérium 2008-ban az önkéntes tartalékos rendszer fejlesztésének megalapozása érdekében megkezdte annak teljes körű felülvizsgálatát, továbbá megoldást keresett a fiatalok, első sorban a közép- és a felsőfokú oktatásban részt vevő diákok hatékony elérésére és a hazafias neveléssel összefüggő ismeretek átadására.. Az erről szóló jelentés alapján az Országgyűlés a 124/2008. (XII.3.) számú határozatában felhatalmazást adott és egyúttal feladatot is szabott a végrehajtó hatalom számára. Az 1032/2009. (III.17.) Kormányhatározat g) pontja rendelkezett az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézményekben az állampolgári/honvédelmi ismeretek szélesítését célzó program kidolgozásáról és bevezetéséről. A feladatot az oktatási és kulturális miniszter, valamint a honvédelmi miniszter együttes felelősségi körébe utalta. A hazafias és honvédelmi nevelés feladatainak végrehajtásában az alábbi jogszabályok és együttműködési megállapodások az irányadók:

 • A 2011. évi CXIII. Törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 21. § (1) bekezdése megfogalmazza, hogy a Kormány Magyarország védelmi felkészültségének biztosítása céljából a köz- és a felsőoktatás keretein belül gondoskodik a honvédelmi nevelés programjának végrehajtásáról.
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 78. § (7) bekezdése, amely megfogalmazza, hogy az oktatásért felelős miniszter, és a honvédelemért felelős miniszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával, pedagógus-továbbképzés biztosításával segíti a nevelési-oktatási intézményekben folyó honvédelmi nevelési feladatok végrehajtását.
 • A Magyar Honvédség tartalékos rendszerének fejlesztéséhez kapcsolódó egyes ágazati feladatokról szóló 1029/2011. (II. 22.) Korm. határozat.
 • A Honvédelmi Miniszter és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által 2014. április 1-jén aláírt együttműködési megállapodás.

A Honvédelmi Miniszter és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora által 2014. április 1-jén aláírt együttműködési megállapodás 11. pontja értelmében az NKE költségvetési, illetve pályázati források biztosítása esetén vállalja:

 • A Kormány feladataként megvalósuló honvédelmi nevelés programjának végrehajtásához kapcsolódóan a szükséges pedagógiai és módszertani hátteret.
 • A pedagógiai és módszertani tapasztalatok beépítését a pedagógusok alap- és továbbképzésébe, a pedagógus szakvizsgába.
 • A pedagógiai végzettséggel nem rendelkező katonák ilyen irányú felkészítését.

Az NKE biztosítja gesztor intézményként a KatonaSuli program, azon belül a Katonai és Honvédelmi alapismeretek tantárgyak oktatásához szükséges tervezési, szervezési és pedagógiai feladatok végrehajtását.

A hazafias és honvédelmi nevelés fő területei:

 • A Honvédelmi alapismeretek tantárgy a felsőoktatásban.
 • A Katonai alapismeretek választható érettségi tantárgy a középfokú oktatásban.
 • Pedagógusképzés.
 • A KatonaSuli program.