Pedagógusoknak

A Katonai alapismeretek tantárgy

 

A Katonai alapismeretek tananyagának kidolgozása során fontos szempont volt a diákok kognitív fejlődési törvényszerűségeinek figyelembevétele. A tananyag a tanulók olyan ismereteire is épít, amelyeket szülőktől, családtagoktól, ismerősöktől korábban már megszerezhettek a honvédelemmel, a hadsereggel kapcsolatosan. A feladatok egy része olyan kutatómunkát tartalmaz, amely hasonló ismeretek megszerzését jelöli meg feladatként.

A középszintű érettségi vizsgán a diákoknak az egyszerűbb ismeretszerzési eljárásokról, a rendszerezés és alkalmazás alapvető formáiról kell számot adniuk. A vizsgakövetelményekben megfogalmazott témakörök lényegi ismeretanyagának reprodukálása, a fontosabb összefüggések felismerése, a katonai terminológia használata, a gyakorlati ismeretek elsajátítása és az érettségin történő végrehajtása a követelmény.

Az emelt szintű érettségi vizsga elsősorban a katonai felsőoktatásba készülő diákok képességeit és ismereteit vizsgálja, ami a vizsgázótól a középszintű követelményeket meghaladó bonyolultabb ismeretszerzési eljárásokat, kifejezőképességeket, összetettebb összehasonlítási és elemzési szempontokat követel meg, valamint a tények és az adatok tágabb körét kéri számon.

A katonai alapismeretek pedagógiai rendszerének elemei:

  • Tankönyv (HM-69157)
  • Munkafüzet (HM-94671)
  • Tanári kézikönyv (2013)
  • Pedagógus továbbképzés (2015)
  • Kerettanterv:

51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklete A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos köznevelési feladat teljesítéséhez készített kerettantervek

(Kiegészítve a 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 6., illetve a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 8. melléklete szerint

Módosítva a 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet 8., és a 34/2014. (IV. 29.) EMMI rendelet 8. mellékletének megfelelően)

letöltés: http://kerettanterv.ofi.hu/07_melleklet_miniszter/index_miniszter.html

 

Kétszintű általános érettségi követelmények: 172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, 

letöltés: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK11098.pdf

 

Kétszintű részletes érettségi követelmények: 1/2012. (I. 3.) NEFMI rendelet,

letöltés: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK12001.pdf

 

 

Katonai alapismeretek tankönyv

(harmadik, javított, bővített kiadás)

A tananyag segítségével a 14–18 éves korosztály megismerheti Magyarország biztonság- és szövetségi politikájának alapjait, hazánk honvédelmével kapcsolatos szabályzókat, az állampolgárok honvédelemmel összefüggő kötelezettségeit, továbbá a Magyar Honvédség felépítését, mindennapjait.

 

 

 

Kiadás éve: 2015

Terjedelem: 424 oldal

ISBN: 9789633274903

A könyv megrendelhető vagy megvásárolható:

Zrínyi Média:

     1087 Budapest, Kerepesi út 29/B.

     Telefon: (1) 459-5373, (1) 459-5319

     www.hmzrinyi.hu

 

Katonai alapismeretek munkafüzet

Katonai alapismeretek munkafüzet

A munkafüzet a Katonai alapismeretek című tankönyvhöz készült. A leckék ismeretanyagának leglényegesebb elemeit, összefüggéseit dolgozza fel, és jelentős segítséget nyújt az érettségire történő felkészüléshez. A különböző típusú feladatok a problémamegoldó képesség fejlesztésén túl az önálló ismeretszerzésre is ösztönzik a tanulókat. Hatékonyan használható az új ismeretanyag tanórai feldolgozása során, ami különösen igaz a térképes tájékozódási feladatok esetében.

 

 

Kiadás éve: 2012

Terjedelem: 160 oldal

ISBN: 978 963 327 530 6

A könyv megrendelhető vagy megvásárolható:

Zrínyi Média:

     1087 Budapest, Kerepesi út 29/B.

     Telefon: (1) 459-5373, (1) 459-5319

     www.hmzrinyi.hu

 

Tanári kézikönyv

A Katonai alapismeretek tantárgyhoz készült digitális kiadású tanári kézikönyv a diákok érettségire történő eredményes felkészítését támogatja.

 

Pedagógus továbbképzés

A Honvédelmi Minisztérium 23/64/2015. számon akkreditáltatta a Katonai alapismeretek érettségi tantárgy 120 órás pedagógus továbbképzési programját.

A továbbképzés a feladatban résztvevő pedagógusok részére biztosítja a katonai alapismeretek tantárgy oktatásához szükséges elméleti, gyakorlati és módszertani ismeretek elsajátítását. A továbbképzés célja, hogy a résztvevő meg ismerje és elsajátítsa a honvédelem feladatrendszerét, az alapvető katonai ismereteket, továbbá azokat a katonai, pedagógiai módszereket, melyek birtokában képessé válik a tantárgy oktatására, a fiatalok tanórai és tanórán kívüli hazafias, honvédelmi nevelésére.

A továbbképzés részleteiről a Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Rendszer jegyzékéből tájékozódhatnak az alábbi linken:

http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueDetails.aspx?Id=5412

 

 

Érettségi vizsgafeladatok (2016)

 

 Középszintű írásbeli feladatsor

letöltés: http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2016tavasz_kozep/k_katism_16maj_fl.pdf

 

Középszintű írásbeli feladatsor megoldása

letöltés: http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2016tavasz_kozep/k_katism_16maj_ut.pdf

 

Emelt szintű írásbeli feladatsor

letöltés: http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2016tavasz_emelt/e_katism_16maj_fl.pdf

 

Emelt szintű írásbeli feladatsor megoldása

letöltés:  http://dload.oktatas.educatio.hu/erettsegi/feladatok_2016tavasz_emelt/e_katism_16maj_ut.pdf