Publikációk

Hajdicsné Dr. Varga Katalin PhD: A zalaegerszegi középiskolai honvéd kollégium története (1985-1990) I. Katonai-honvédelmi nevelés a középiskolákban, Hadtudományi Szemle, 2012. 3-4. szám. 294-304. http://epa.oszk.hu/02400/02463/00013/pdf/EPA02463_hadtudomanyi_szemle_2012_3-4_294-304.pdf

Hajdicsné Dr. Varga Katalin PhD: Katonai-honvédelmi nevelés a középiskolákban.
1. rész: Célok, követelmények, dokumentumok, taneszközök, Képzés és Gyakorlat/ Training & Practice, 10. évfolyam, 2012/1-2. szám.  30-39.

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=110046

Hajdicsné Dr. Varga Katalin PhD: Katonai-honvédelmi nevelés a középiskolában.
2. rész: Pedagógusképzések, katonai szakközépiskolák a honvédelmi-katonai nevelés szolgálatában, Képzés és Gyakorlat/Training & Practice, 10. évfolyam, 2012/3-4. szám. 167-176.

http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=112414

Hajdicsné Dr. Varga Katalin PhD: Nevelés és oktatás a katonai pályát megalapozó zalaegerszegi honvéd kollégiumban (1985-1990), Pécsi Tudományegyetem „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola „Iskola a társadalmi térben és időben IV.” tudományos konferencia. ABSZTRAKTKÖTET. 2013. 80.

http://www.nevtudphd.pte.hu/files/tiny_mce/absztraktkotet_otdi_2013_4.pdf

Hajdicsné Dr. Varga Katalin PhD: Hazafias-honvédelmi nevelés különböző élet-szakaszokban, XIII. Országos Nevelés-tudományi Konferencia. Változó életformák – régi és új tanulási környezetek. Absztraktkötet. MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, 2013. 409.

http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/4140/1/absztrakt-kotet-ONK-2013.pdf

Hajdicsné Dr. Varga Katalin PhD: Kommunikációs eszközök és fordulatok a katonai szaknyelvben. A hazafias-honvédelmi nevelés szó- és kifejezéstára (különös tekintettel a Katonai alapismeretek című tankönyvre), XXIV. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Többnyelvűség és kommunikáció Kelet-Közép-Európában. Összefoglalók. Kolozsvár, 2014. 22.

http://hunlang.lett.ubbcluj.ro/data/MANYE/Osszefoglalok-XXIV-MANYE-2014.pdf

Stummer Judit: A marketing szerepe a honvédelmi alapismeretek oktatásában, Honvédségi Szemle 6: pp.74-84. (2013)

Stummer Judit: Katonai alapismeretek a polgári középfokú oktatásban, Új Pedagógiai Szemle 4-6: pp. 236-249. (2012)

Stummer Judit, Czank László: Honvédelmi alapismeretek – a 8. félév tapasztalatai, Honvédségi Szemle 5: pp. 38-40. (2011)

Zoltán Jobbágy, Judit Stummer: Marketing opportunities for educating the youth in national defence: a system-based approach, Science&Military (VEDA A VOJENTSVO) 12:(2) pp. 72-75. (2011)

Jobbágy Zoltán, Stummer Judit: A KatonaSuli programban rejlő lehetőségek a Magyar Honvédség utánpótlásának biztosítása érdekében, Sereg Szemle 4: pp. 102-107. (2010)

Stummer Judit: Honvédelmi ismeretek a köznevelési és felsőoktatási intézményekben, In: HERA Évkönyvek: Tanárképzés és oktatáskutatás: pp.722-734. (2015)

Stummer Judit: A fiatal generáció honvédelmi ismereteinek fejlesztése, In: A hadtudomány és a 21. század, pp. 9-24. (2015)