Tanfolyamok

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar a honvédelmi miniszter által jóváhagyott és a Honvéd Vezérkar Személyzeti Csoportfőnökség által kiadott, az adott tanévre érvényes „A Honvédelmi Minisztérium, a miniszter által irányított, felügyelt háttérintézmények és a Magyar Honvédség katonai szervezeteinek központi hazai beiskolázási tervé”-ben rögzített statikus (katonai felsővezetői, hadműveleti-harcászati, harcászati-hadműveleti, katonai végzettséggel nem rendelkezők tiszti alap tanfolyama), szakmai át- és továbbképző, idegen nyelvi és magyar, mint idegen nyelv, továbbá ECDL tanfolyamokat hajtja végre.

A tanfolyamokon történő részvétel a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség állománya részére biztosított, beiskolázás alapján történik.