A KTSZI szervezete

A KTSZI szervezete

A KTSZI vezetése

Visi Tibor ezredes, intézetvezető

Tel: 06-1-432-9000/29-007 HM: 29-007

e-mail: visi.tibor@uni-nke.hu

Önéletrajz

 

Cserjési Ferenc alezredes, Szakmai Tanfolyami Osztály, osztályvezető (intézetvezető helyettes)

Tel: 06-1-432-9000/29-257, HM: 29-257

e-mail: cserjesi.ferenc@uni-nke.hu

Önéletrajz

 

Róth Zoltán alezredes, Statikus Tanfolyami Osztály, osztályvezető

Tel: 06-1-432-9000/29-364, HM: 29-364

e-mail: roth.zoltan@uni-nke.hu  

Önéletrajz

 

Dikácz Csaba alezredes, Gyakorlat- és Részképzés-tervező Osztály, osztályvezető

Tel.: 06-1-432-9000/ 29-374, HM: 29-374

e-mail: dikacz.csaba@uni-nke.hu

Önéletrajz

 

A KTSZI szervezeti egységeinek a feladatai:

Statikus Tanfolyami Osztály

Az Osztály szervezi, tervezi és koordinálja az előmenetelhez és a beosztásba helyezéshez szükséges katonai tanfolyamok előkészítését és végrehajtását. A tanfolyamok 3-5 hónap időtartamú, elméleti és gyakorlati modulokból álló intenzív képzések. A tanfolyamok képzési, be- és kimeneti követelményeit a Magyar Honvédség parancsnoka hagyja jóvá.

 Szakmai Tanfolyami Osztály

Az Osztály szervezi, tervezi és koordinálja a szakmai át- és továbbképző tanfolyamok előkészítését és végrehajtását. A tanfolyamok elméleti és gyakorlati modulokból álló intenzív képzések. A tanfolyamok képzési, be- és kimeneti követelményeit a Magyar Honvédség Parancsnokság szakmai felügyeletet ellátó illetékes csoportfőnökei hagyják jóvá.

Gyakorlat- és Részképzés-tervező Osztály

Az Osztály szervezi, tervezi és koordinálja a katonai szakokon mesterképzésre tervezett, felsőfokú végzettségű, de katonai alapképzettséggel (BSc) nem rendelkező tisztek felkészítését a hiányzó kreditek megszerzésére.

Az Osztály feladata a katonai tanfolyamok részét képező gyakorlatok tervezésének, szervezésének és végrehajtásának koordinálása, továbbá részvétel az egyetemi és a kari gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában.

Az Osztály tervezi és szervezi a kormányzati feladatként megvalósuló hazafias és honvédelmi nevelés programjában a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Honvédelmi Minisztérium közötti együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti tevékenységeket, a végrehajtásuk során együttműködik katonai szervezetekkel, civil közép- és felsőoktatási intézményekkel.