Feladatok

A szakcsoport fő feladatai:
 

  • a Katonai üzemeltető alap- és mesterképzési szakokon rá háruló oktatási feladatok végzése, a Rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés specializáció felügyelete, a szaktantárgyak oktatása;
  • a Védelmi infokommunikációs rendszerszervező MSc szak információvédelmi- és információs műveleti specializációinak felügyelete és a szakon képzés folytatása;
  • a Katonai vezetői BSc szakon képzés folytatása; 
  • a Nemzetbiztonsági BSc és MSc szakon képzés folytatása; 
  • a doktori PhD képzés reá háruló oktatásszervezési, oktatási és tananyag-fejlesztési feladatainak végzése;
  • a szakcsoport tagjai vezetői megbízásainak ellátása. 

Szakmai kompetenciájából adódóan a szakcsoportra hárul az információs műveletekkel, valamint az elektronikai felderítéssel és elektronikai hadviseléssel kapcsolatos kutatás és tananyag-fejlesztési feladatok végzése.


A szakcsoport oktatóinak vezetői megbízásai, oktatási és tudományos testületi tagságai és feladatai:

Prof. Dr. Kovács László ezredes:

Bolyai Szemle Szerkesztőbizottság elnöke

Haditechnika folyóirat szerkesztőbizottsági tag

NKE Egyetemi Tudományos Tanács tag;

NKE HHK Kari Minőségügyi Bizottság tag;

MTA Hadtudományi Bizottság köztestületi tag;

MTA Hadtudományi Bizottság tag, titkár;

Katonai üzemeltető alap és mesterképzési szak szakfelelőse;

AARMS tudományos folyóirat főszerkesztő;

PhD tudományos témavezető; 

MHTT EIR Szakosztály titkára;

doktori eljárásokban bíráló bizottság elnök, opponens, tag.

 

Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes:

NKE Doktori Tanács tag;

NKE Egyetemi Tudományos Tanács tag;

NKE Képzésfejlesztési Tanács tag;

Katonai Műszaki Doktori Iskola (KMDI) vezető helyettes

KMDI Doktori Iskola Tanács tag;

KMDI Védelmi elektronika, informatika és kommunikáció doktori kutatási területvezető;

Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező (VVRT) mesterszak szakfelelős;

Védelmi infokommunikációs rendszertervező MSc szak Információs műveleti specializáció felelős;

Katonai üzemeletető alapszak, Rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés szakirány felelős;

MAB Műszaki Bizottság tag;

MTA IX. Osztály, Hadtudományi Bizottság tag;

MTA köztestületi tag;

Bolyai Szemle folyóirat Szerkesztőbizottság elnökhelyettes;

Hadtudomány folyóirat Serkesztőbizottság tag;

Haditechnika folyóirat szerkesztőbizottsági tag

Hadmérnök online folyóirat Szerkesztőbizottság tag, rovatvezető

PhD tudományos témavezető;

MHTT szakértő, MHTT tag;

doktori eljárásokban opponens, bíráló bizottság elnök, tag 

 

Prof. Dr. Ványa László ezredes: 

Katonai Üzemeltető Intézet igazgató;

Védelmi infokommunikációs rendszertervező MSc szak Információbiztonsági specializáció felelős

Haditechnika folyóirat szerkesztőbizottsági tag

NKE HHK Kari Tanács tag;

NKE HHK Kari Minőségügyi Bizottság tag;

Fegyvernemi Állandó Munkacsoport Felderítő és Elektronikai Hadviselési Szekció tag;

MTA Hadtudományi Bizottság köztestületi tag;

MHTT Elektronikai, Informatikai és Robotikai Szakosztály elnök;

Magyar Hadtudományi Társaság szakértő

A Nemzeti Kiválósági Program Műszaki Bizottság szakértő;

MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottság honlap szerkesztője;

PhD tudományos témavezető;

Neumann János Számítógéptudományi Társaság tag

Doktori eljárásokban opponensi, titkári vagy bíráló bizottság tag;

Tanszéki anyagkezelő 
 

Dr. Németh András őrnagy:

Magyar Hadtudományi Társaság elnökhelyettes, szakértő

MHTT Elektronikai Informatikai és Robotikai Szakosztály vezetőségi tag

NKE Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács elnök

NKE HHK Kari Tanács tag

NKE Sportegyesület elnökségi tag, Tiszti Vívóklub szakosztályvezető

NKE HHK Katonai Műszaki Doktori Iskola témavezető, oktató

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület tag

Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület tag

Haditechnika folyóirat szerkesztőbizottsági tag

Egyetemi Tudományos Tanács tag

Egyetemi Érdekegyeztető Tanács tag

Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület tag

Puskás Tivadar Híradó Bajtársi Egyesület tag

Tancsoport vezető

 

Dr. Németh József Lajos ka:

MHTT tag

MTA Köztestületi tag

A Társadalom és Honvédelem kari folyóirat főszerkesztője

www.biztonsagpolitika.hu pn-line szakportál felelős szerkesztője

A Biztonságpolitikai Szakkollégium alapító elnöke, jelenleg tiszteletbeli elnöke