Képzések

Alapképzés (BSc)

 

Katonai üzemeltető alapképzési szak – szakfelelős: Prof. Dr. Kovács László ezredes;

26 szakmai tárgy oktatása
Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes;
Prof. Dr. Kovács László ezredes;
Prof. Dr. Ványa László ezredes;

Dr. Németh András őrnagy.

 

Nemzetbiztonsági alapszak 
3 szakmai tárgy oktatása  

Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes;
Prof. Dr. Kovács László ezredes;
Prof. Dr. Ványa László ezredes;

 

Áttanítunk az NKE más karaira, intézeteibe is.

 


Mesterképzés (MSc)

Védelmi vezetéstechnikai rendszerszervező mesterszak. Szakfelelős: Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes;

Információbiztonsági szakirány – szakirányfelelős: Dr. habil. Ványa László alezredes Információs műveleti szakirány – szakirányfelelős: Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes

20 szakmai tárgy oktatása
Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes;

Prof. Dr. Kovács László ezredes;
Dr. habil. Ványa László alezredes

 

Katonai Üzemeltető mesterképzési szak – szakfelelős: Prof. Dr. Kovács László ezredes

3 szakmai tárgy oktatása
Prof. Dr. Haig Zsolt ezredes;

Prof. Dr. Kovács László ezredes;
Dr. habil. Ványa László alezredes
 

Doktori képzés (PhD)

 

Dr. Haig Zsolt ezredes

Témavezetettjei közül fokozatot szereztek:

 • Varga Péter János - Kritikus információs infrastruktúrák vezeték nélküli hálózatának védelme (2013. 03. 06.)
 • Póserné Oláh Valéria - Közigazgatási informatikai rendszerek informatikai biztonsági kérdései (2012. 03. 28.)
 • Turóczi Antal - Négyrotoros pilóta nélküli helikopter fedélzeti automatikus repülésszabályozó berendezései (2008. 11. 04.)
 • Kovács László– Az elektronikai felderítés korszerű eszközei és eljárásai és azok alkalmazhatósága a Magyar Honvédségben (2004)

 

Témavezetettjei folyamatban lévő doktori cselekménnyel:

 • Bozsóki Attila
 • Buzási Tibor
 • Előházi János
 • Molnár Zsolt

 

Jelenlegi doktorandusz hallgatói

 • Berki Gábor
 • Mészáros Gergely
 • Szűcs Péter
 • Veres Viktória

Témakiírások

 • Információs infrastruktúrák és rendszerek támadása és védelme
 • Az információs műveletekben alkalmazott eszközök, rendszerek és eljárások

 

Dr. Kovács László ezredes

Témavezetettjei közül fokozatot szereztek:

 • Illési Zsolt - Információtechnológiai környezetben elkövetett támadások és bűncselekmények krimináltechnikai vizsgálata (2013. 03. 06.)
 • Gyányi Sándor - Túlterheléses informatikai támadási módszerek és a velük szemben alkalmazható védelem (2012. 05. 02.)
 • Krasznay Csaba - A magyar elektronikus közigazgatási alkalmazások információbiztonsági megoldásai (2012. 06. 13.)
 • Fürjes János Norbert - Kis és közepes sebességű digitális adatátviteli rendszerek automatikus analízisének és dekódolásának lehetőségei (2011. 06. 21.)
 • Koncz Miklós - A METEOR—3R célrepülőgép alkalmazása és elektronikai rendszerei (2009. 12. 16.)
 • Kucsera Péter László - Autonóm működésű szárazföldi robotok védelmi célú alkalmazása (2009. 06. 23.)
 • Muha Lajos - A Magyar Köztársaság kritikus információs infrastruktúráinak védelme (2008. 03. 04.)
 •  

Jelenlegi doktorandusz hallgatói:

 • Jéri Tamás
 • Kovács Zoltán
 • Szabó István
 • Balogh Péter
 • Nagyné Takács Veronika

Témakiírások

 • Összadatforrású felderítés
 • Kiberhadviselés módszerei és eszközrendszere

 

Dr. Ványa László ezredes

Témavezetettjei közül fokozatot szereztek:

 • Koleszár Béla - Földi robottechnikai eszközök konstrukciós és alkalmazási kérdései, különös tekintettel a békefenntartó missziók biztonságának növelésére (2011. 06. 21.)
 • Horváth Zoltán - Digitális Domborzat Modell alkalmazása a kis- és közepes méretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságának növelése, képességeinek fejlesztése terén (2009. 11. 02.)
 • Wührl Tibor - Kisméretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságtechnikája (2008. 03. 04.)

Témavezetettjei folyamatban levő doktori cselekménnyel:

 • Árvai László
 • Csuka Antal

Jelenlegi doktorandusz hallgatói:

 • Balog Károly
 • Horváth József
 • Kovács Róbert
 • Kurilla Boldizsár
 • Nagy Dániel

Témakiírások

 • Az elektronikai hadviselés korszerű elvei, eszközei
 • Felderítő és elektronikai hadviselési eszközök, eljárások korszerűsítése szoftverrádió technológiával
 • Szárazföldi, vízi és légi robottechnikai eszközök alkalmazása a hadseregben, a határőrizetben, és a katasztrófavédelemben

 

Dr. Németh András százados

Jelenlegi doktorandusz hallgatói:

 • Károly Krisztián
 • Mikó Gyula
 • Gulyás Attila
 • Szabó András Miklós

Témakiírások

 • Korszerű rádiófrekvenciás eszközök, rendszerek, valamint eljárások katonai célú, illetve veszélyhelyzeti alkalmazása
 • Mikrovezérlők és programvezérelt áramkörök katonai célú, illetve veszélyhelyzeti alkalmazása

Tanfolyami képzések

Szakmai ismeret-kiegészítő felkészítés
Megbízott EHV tisztek felkészítése
A képzés azon nem EHV képesítésű tiszteknek indul, akik megbízással látják el ezen feladatkört. 
Nappali, 30 óra (5 nap)

Szakmai ismeret-kiegészítő felkészítés
EHV tanfolyam repülőgép-vezetők számára
A tanfolyam a légierő repülőgép-vezetői számára EHV ismereteik kibővítésére szolgál.
Nappali, 30 óra, (5 nap)