Prof. Dr. Ványa László

Prof. Dr. Ványa László ezredes, egyetemi tanár, szakcsoportvezető

Telefon: +36-1-432-9048, 432-9000//29-224,
HM 29-224
Fax: +36-1-432-9208, HM 29-930
E-mail: vanya.laszlo@uni-nke.hu
Iroda: „A” épület, 8. em. 836.

Prof. Dr.. Ványa László szakmai önéletrajza az elmúlt öt évről 
Prof. Dr.. Ványa László publikációs listája (MTMT)

Prof. Dr. Ványa László által oktatott tantárgyak:
 

BSc képzésben:
o Technikai adatszerzési ismeretek I.
o EHV berendezések rendszertana I.
o EHV berendezések rendszertana III.
o EHV eszközök típusismerete I.
o Műholdas rendszerek

o Katonai műholdas rendszerek
o Szakmai informatika

o Adatvédelmi ismeretek


MSc képzésben:
o Információs infrastruktúrák műszaki alapjai

o Katonai robotikai alkalmazások

o Fizikai, személyi és dokumentumbiztonság I.

o Elektronikai támadás és védelem I.
o Elektronikai támadás és védelem II.
o Robot és nanotechnológia a védelmi szférában
o Felderítő és elektronikai hadviselési eszközök, eljárások

o Korszerű rádiófelderítési és zavarási technikák

PhD képzésben:
KMDI
o Információs társadalom, információs háború, biztonságkultúra műszaki alapjai (Sz)
o Elektronikai ellentevékenység (Sz)
o Robotok katonai alkalmazása (K)
o Irányított energiájú fegyverek (K)
o Információs társadalom, információs háború, biztonságkultúra műszaki alapjai (K)
o Elektronikai ellentevékenység (K)

HDI
o Elektronikai hadviselés elmélete I. (Sz)
o Elektronikai ellentevékenység elmélete (K)