Történet

Az Elektronikai Hadviselés Szakcsoport alapító jogelődje a ZMKA Rádióelektronikai Tanszék volt, amelynek első tanszékvezetője Dr. Bokor Imre mk. ezredes volt. A tanszék a rádióelektronikai harc általános elméleti kérdéseinek oktatásán túl, két fő szakmai irányban folytatott képzést: a rádiózavaró és a légvédelmi rádiótechnikai zavaró ágazatban. 
A rendszerváltás idején Dr. Nagy Pál mk. ezredest nevezték ki tanszékvezetőnek, majd a tanszék neve Elektronikai Hadviselés Tanszékre változott. 1997-ben Prof. Dr. Makkay Imre vette át a tanszék vezetését, majd egy újabb szervezeti átalakításkor 2004 májusában Dr. Haig Zsolt mk. alezredes. Elektronikai hadviselés tanszék a 2003/2004-es tanévben történetében először elérte, hogy az 5 fő oktatóból 100% rendelkezett tudományos fokozattal.

Ma jogelődnek tekinthető a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán 1986-ban megalakult az Elektronikai-harc Tanszék, amely vezetője Virág József alezredes, majd később Nagy Ernő alezredes volt.  


Az Elektronikai Hadviselés Tanszék a tanszéki integrációs hullámban Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés szakcsoport szervezetben, a 2004/2005-ös tanévet az Információs Rendszerszervező tanszék szervezetében kezdte meg, integrálódva a ZMNE Katonai Kommunikációs Rendszerszervező Tanszékkel. Végrehajtotta a BJKMK Katonai Elektronikai tanszék Elektronikai-harc szakcsoport anyagainak és helyiségeinek átvételét, mivel az a munkaköri jegyzék változásai miatt megszűnt.

A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 2005. április 01-től hatályba lépett Munkaköri Jegyzéke alapján a megszűnő ZMNE BJKMK Információs Rendszerszervező Tanszék, Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Szakcsoportja átadás-átvételre kerül a ZMNE BJKMK Informatikai Tanszék állományába, megőrizve a szakcsoport szervezetet.
Az Informatikai tanszék vezetésével – a tanszékvezetői pályázat elbírálásáig – a ZMNE rektor Dr. Munk Sándor ezredes egyetemi tanárt, a tanszékvezető helyettesi feladatok ellátásával egyrészt Dr. Fodor Imre nyá. mk. ezredest, a fenti szakcsoportban, pedig Dr. Ványa László okl. mk. alezredes, egyetemi adjunktust bízta meg.
 

A ZMNE BJKMK Informatikai Tanszék Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Szakcsoport munkaköri jegyzék szerinti összetétele 2005. április 1.-től: 3 egyetemi docens és 1 főiskolai docens volt.  
Az új munkaköri jegyzék alapján a ZMNE rektora pályázatot írt ki egy egyetemi és egy főiskolai docensi oktatói helyre, majd sikeres pályázata alapján 2005. május 1-i hatállyal Dr. Ványa László okl. mk. alezredest az egyetemi docensi, július 1-i hatállyal pedig Dr. Kovács László mk. őrnagyot a főiskolai docensi oktatói fokozatba kinevezte.
 

Dr. Haig Zsolt alezredes sikeres pályázata alapján 2005. április 1-i hatállyal elnyerte a ZMNE BJKMK tudományos dékánhelyettesi megbízatását, amelyet négy évig töltött be.   
2007. november 1-től az új Munkaköri Jegyzék életbelépésével a szakcsoport Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszékké alakult, amelynek megbízott vezetője Dr. Ványa László okl. mk. alezredes lett. Ekkor a munkaköri jegyzék szerint 4 egyetemi docens tartozott az állományába: Dr. Haig Zsolt mk. alezredes, Dr. Ványa László okl. mk. alezredes, Dr. Vass Sándor alezredes és Dr. Kovács László mk. őrnagy.
2009-ben előbb habilitáltak, majd 2009 novemberében az egyetemi tanári kinevezést vehették át: Prof. Dr. Haig Zsolt, akit ez alkalomból ezredessé, és Prof. Dr. Kovács László, akit alezredessé léptettek elő. 2010 januárjában habilitált Dr. Ványa László is. Ebben az időszakban a tanszék létszáma már csak három fő volt munkaköri jegyzék szerint, Dr. Vass Sándor ny. alezredes külső óraadóként segítette tovább az oktatást.
 

2011. szeptember 1-én egykarossá vált a Nemzetvédelmi Egyetem, létrejött a Hadtudományi és Honvédtisztképző kar. A 2012. január 1-i Nemzeti Közszolgálati Egyetemmé történő átalakulás nyomán bekövetkező átszervezés során a tanszék létszáma Dr. Németh András okl. mk. százados sikeres pályázata nyomán ismét négy főre emelkedett.

A Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet létrejöttével eddigi három tanszékes Informatikai és Hírközlési Intézet egy tanszékbe olvadt be, a Híradó, Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszékbe. Az EHV szakcsoport és a HIEH tanszék vezetésével Dr. habil. Ványa László okl. mk. alezredest bízta meg az elöljáró.
Prof. Dr. Kovács László mk. alezredes az új szervezetben az NKE HHK Tudományos és Nemzetközi Kapcsolatok dékánhelyettesi megbízását kapta meg.

 

A Katonai Üzemeltető Intézet 2012. július 1-én, a korábbi Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet szétválásával jött létre, amely során kivált a Híradó Tanszék és a létrejött Informatikai és Elektronikai Hadviselés Tanszékbe beolvadt a Radartechnikai Szakcsoport is.

2012. szeptember 1-i hatállyal pályázata elnyerésével az NKE rektora az intézet vezetésével Dr. habil. Ványa László okl. mk. alezredest bízta meg, akit a honvédelmi miniszter 2013. július 1-én, megbízatása idejére, ezredessé léptetett elő.

 

2013 szeptemberétől Prof. Dr. Haig Zsolt mk. ezredes megbízást kapott a Katonai Műszaki Doktori Iskola vezetői teendők ellátására.

 

És a történet folytatódik….