Tudományos kutatások

Az Elektronikai Hadviselés Tanszék kutatási területei, témái

 

Információs korszak, információs társadalom, információs hadügyi forradalom hatásai; 
Információs infrastruktúrák, kritikus információs infrastruktúrák, katonai információs rendszerek; 
Komplex információbiztonság, információs terrorizmus, kritikus információs infrastruktúrák védelme; 
Digitális hadszíntér, digitális haderő; 
Kibertér, kiberműveletek, kiberbiztonság, kiberterrorizmus; 
Információs műveletek (információs hadviselés); 
Hálózatközpontú hadviselés 
A harctéri szárazföldi robotok, pilóta nélküli repülőgépek, léghajók katonai alkalmazása felderítési, elektronikai hadviselési és más katonai, illetve polgári feladatokra; 
Pilóta nélküli repülők polgári alkalmazása 
A pilóta nélküli repülőgépek hagyományos és robot fedélzeti rendszerei; 
A katona egyéni elektronikai felszerelései; 
Nem halálos fegyverek és az irányított energiájú fegyverek technológiája, alkalmazási kérdései; 
Új felderítő és elektronikai zavarási eljárások, adatfúziós rendszerek; 
Integrált elektronikai felderítő és zavaró rendszer fejlesztése (Jedlik Ányos Program: NKFP_07_2-HT28_SAJ) 
Navigációs eszközök és harctéri azonosítók (saját ellenség felismerő) elleni elektronikai hadviselés eszközei és eljárásai. 
A tudományos kutatásokkal összefüggő publikációk az oktatók személyes lapjairól érhetők el.

Jegyzetek


Haig Zsolt: A gépesített lövész- (harckocsi-) dandár rádióelektronikai biztosításának tartalma, megszervezésének alapjai a különböző harctevékenységi formákban. Akadémiai jegyzet. ZMKA, 1989, Budapest, 52p. 
Haig Zsolt: A rádiózavaró zászlóalj vezetési pont komplexuma (VPK-2) és vezetési alrendszere. Akadémiai jegyzet. ZMKA, 1990, Budapest, 72p. 
Haig Zsolt: Az elektronikai harc megtervezése, megszervezése és megvívása a gépesített hadtest hadműveleteiben. Akadémiai jegyzet. ZMKA, 1994, Budapest, 223p. 
Vass Sándor: Az elektromágneses kompatibilitás alapjai. Budapest, Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 734/546/1995. 
Dr. Vass Sándor: Rádióhullámok terjedése. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, 952/66/1997. 
Dr. Haig Zsolt, Dr. Várhegyi István: A vezetési hadviselés alapjai, Egyetemi jegyzet. ZMNE, 2000, Budapest, 106p. 
Dr. Balajti István – Dr. Vass Sándor: Elektronikai védelem. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, J-1435. 2000.
Dr. Haig Zsolt, Dr. Várhegyi István: Információs műveletek I. kötet: Információs korszak hadügyi forradalma és információs rendszerei. Egyetemi jegyzet. ZMNE, 2005, Budapest, 127p. 
Dr. Haig Zsolt, Dr. Várhegyi István: Információs műveletek II. kötet: Információs műveletek tartalma. Egyetemi jegyzet. ZMNE, 2005, Budapest, 115p. 
Kovács László: Kritikus információs infrastruktúrák. Egyetemi jegyzet. ZMNE, 2007, Budapest, 205p. 
Kovács László: Az információs terrorizmus eszköztára. Egyetemi jegyzet. ZMNE, 2008, Budapest, 121p. 
Dr. Ványa László: Irányított energiájú fegyverek. Egyetemi jegyzet, NKE 2013. 55 p.
Haig Zsolt, Kovács László, Ványa László, Vass Sándor, Németh András (szerk.) Elektronikai hadviselés. NKE, Budapest, 2014. 271 p.


Oktatóanyagok

Dr. Haig Zsolt, Komka Béláné, Kovács István, Dr. Makkay Imre, Chris Springer, Dr. Vass Sándor: Elektronikai hadviselés angol szaknyelv. Multimédiás oktató CD ZMNE, Budapest, 1999. 
Baranyay Lajos, Dr. Haig Zsolt, Kovács László: Idegen hadseregek elektronikai rendszerei. ZMNE rektora „Multimédia az Oktatásban” c. konferenciára kiírt pályázatán első díjat nyert multimédiás oktató CD, ZMNE, Budapest, 2001. 
Dr. Haig Zsolt, Dr. Várhegyi István, Dr. Kovács László: Információs Műveletek: Információs korszak hadügyi forradalma és információs rendszerei. Multimédiás oktató CD, ZMNE, Budapest, 2005. 
Dr. Haig Zsolt, Dr. Várhegyi István, Dr. Kovács László: Információs Műveletek: Információs műveletek tartalma. Multimédiás oktató CD, ZMNE, Budapest, 2005. 
Kovács László: Kritikus információs infrastruktúrák. Multimédiás oktató CD ZMNE, Budapest, 2008

Tanszéki szervezésű tudományos rendezvények

http://robothadviseles.hu weblap


Ösztöndíjasok

(Ösztöndíjas neve
Téma címe/azonosítója
Támogató
Futamidő)

Dr. Haig Zsolt
Széchenyi István Ösztöndíj
Oktatási Minisztérium
2002-2005

Dr. Haig Zsolt
A magyarországi információs társadalom információbiztonsága megteremtésének és fenntartásának lehetőségei az információs hadviselés tükrében
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
2006-2009

Dr. Kovács László A terrorizmus elleni harc nemzetbiztonsági feladatai 
Magyarország információs társadalmának kiépítése során
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj  2005-2008 
Dr. Kovács László
A védelmi szféra és a közigazgatás kritikus információs infrastruktúráinak 
komplex információbiztonsága
című kutatás munkaterve
MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
2009-2012

Dr. Ványa László
Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj
Oktatási Minisztérium
2003-2006

PhD értekezések

(Név
Értekezés címe
Tudományos témavezető
Fokozatszerzés éve)

Vass Sándor
A Magyar Honvédségben az elektronikai harc — ezen belül az elektronikus védelem — számítógépekkel biztosított tervezése, különös tekintettel az elektromágneses kompatibilitás kérdéseire 
Dr. Makkay Imre
1995

Haig Zsolt
A gépesített hadosztály elektronikai harcának megtervezése, megszervezése és vezetése, különös tekintettel az elektronikai helyzetértékelés korszerű módszereire 

1996
Egyenértékűsítve PhD fokozatra: 1998

Ványa László
Az elektronikai hadviselés eszközeinek, rendszereinek és vezetésének korszerűsítése az új kihívások tükrében, különös tekintettel az elektronikai ellentevékenységre 
Dr. Makkay Imre
2003

Kovács László
Az elektronikai felderítés korszerű eszközei, eljárásai és azok alkalmazhatósága a Magyar Honvédségben
Dr. Haig Zsolt
2004

Molnár András
A polgári és katonai robotjárművek fejlesztésében alkalmazott új eljárások és technikai megoldások
Dr. Makkay Imre
2006

Muha Lajos
A Magyar Köztársaság kritikus információs infrastruktúráinak védelme
Dr. Kovács László
2008

Wührl Tibor
Kisméretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságtechnikája
Dr. Ványa László
2008

Turóczi Antal
Négyrotoros pilóta nélküli helikopter fedélzeti automatikus repülésszabályozó berendezései
Dr. Haig Zsolt
2008

Gácser Zoltán
A katona harci képességét növelő korszerű, hálózatba integrált egyéni felszerelésrendszerének kialakítási lehetőségei a magyar honvédségben 
Dr. Vass Sándor
2008

Koncz Miklós Tamás

A METEOR-3R célrepülőgép alkalmazása és elektronikai rendszerei

Dr. Kovács László

2009

 

Kucsera Péter

Autonóm működésű szárazföldi robotok védelmi célú alkalmazása

Dr. Kovács László

2009 

 

Horváth Zoltán

Digitális Domborzat Modell alkalmazása a kis- és közepes 
méretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságának növelése

Dr. Ványa László

2009

 

Fürjes János Norbert

Kis és közepes sebességű digitális adatátviteli rendszerek automatikus analízisének és dekódolásának lehetőségei

Dr. Kovács László

2011 

 

Koleszár Béla

Földi robottechnikai eszközök konstrukciós és alkalmazási kérdései, különös tekintettel a békefenntartó missziók biztonságának növelésére

Dr. Ványa László

2011

 

Póserné Oláh Valéria

Közigazgatási informatikai rendszerek informatikai biztonsági kérdései

Dr. Haig Zsolt

2011

 

Gyányi Sándor

Túlterheléses informatikai támadási módszerek és a velük szemben alkalmazható védelem

Dr. Kovács László

2012

 

Krasznay Csaba

A magyar elektronikus közigazgatási alkalmazások információbiztonsági megoldásai

Dr. Kovács László

2012

 

Illési Zsolt

Információtechnológiai környezetben elkövetett támadások és bűncselekmények krimináltechnikai vizsgálata

Dr. Kovács László

2013

 

Varga Péter János

Kritikus információs struktúrák vezeték nélküli hálózatának védelme

Dr. Haig Zsolt

2013

 

Győry-Barcsa Andrea

A NATO stratégiai koncepciónak tükröződése a Németországi Szövetségi Köztársaság biztonság- és védelempolitikájában

Németh József Lajos

2014

 

Csuka Antal

A lézerfény terjedésének vizsgálata a katonai lézertechnikai eszközök alkalmazásának tükrében

Ványa László

2015

 

Kovács Zoltán

Az infokommunikációs rendszerek nemzetbiztonsági kihívásai

Dr. Kovács László

2015

 

Gulyás Attila

Különleges műveleti erők vezetésének és irányításának támogatási aspektusai

Dr. Németh András

2016