Bemutatkozás

Radartechnikai Szakcsoport

 

A szakcsoport oktatási feladata az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar, Katonai Üzemeltető Intézet, Elektronikai Hadviselés Tanszék szervezeti egységen belül, annak személyi állományával és az ott elhelyezett infrastruktúra felhasználásával, közép- és felsőfokú végzettségű szakemberek magas szinten történő alap-, és továbbképzése az alábbi oktatási tevékenységekben:

  • RAT-31DL alkalmazói és üzemeltetői tanfolyamok végrehajtásában;
  • a megrendelői elvárásoknak megfelelő szakmai tanfolyamok végrehajtásában.

Az oktató-nevelő tevékenység alapvető célja, olyan, korszerű ismeretekkel rendelkező radartechnikai mérnöktisztek felsőfokú szakmai alapképzése, akik az előírt szakmai gyakorlat megszerzése után, önállóan képesek a szakaszparancsnoki, vezetői és mérnöki feladatok ellátására, biztosítására, a híradó, az informatikai, a vezetési és irányítási eszközök és berendezések megbízható kezelésére. Mindemellett biztosítani tudják a rendszeresített berendezések és komplexumok hatékony üzemeltetését, kiképzési és speciális feladatok végrehajtását, illetve képesek egyéb tevékenységek megszervezésére, vezetésére is. 

A szakcsoportnál folyó színvonalas oktatói és tudományos kutatói munka célja megőrizni, és fejleszteni azokat az értékeket, amelyeket a jogelőd tanszékek, szakcsoportok hoztak létre, és ezzel lefedni azt a hagyományos képzési-, kutatási portfoliót, amely a repülő-, légvédelmi rakéta és radartechnikai üzemeltetői, vezetési, harcászati ismeretekkel alkot koherens egységet.

A tudományos életben a szakcsoport oktatóinak és kutatóinak alapvető joga, és kötelessége, hogy az oktatási tevékenységük mellett kutatómunkát is folytassanak, valamint tudományos eredményeikről nyilvános fórumokon adjanak számot. Kutatómunkájuk kiterjed a radartechnika számos területére. E tevékenység alapvető sajátossága – a nemzetbiztonsági minősítések betartásával - a nyilvánosság. A szakcsoport oktatói és kutatói hazai, és nemzetközi fórumokon, konferenciákon, valamint egyéb rendezvényeken adnak számot tudományos munkájuk eredményéről. A tudományos eredmények közzététele során írott és elektronikus formában is publikálhatják tudományos munkájuk eredményeit. A szakcsoportban dolgozó oktatóknak fontos szerepe van az egyetemi képzésben résztvevő tehetséges hallgatók ITDK-ra és OTDK-ra történő sikeres felkészítésében.
A szakcsoport tudományos és kutatási tevékenységének fő irányai:

 

  • CRCS alapú radarteszter;
  • szintetikus apertúrájú radar (SAR);
  • multilaterális radarrendszer (MLAT);
  • kismagasságú és földközeli légi célok felderítésének sajátosságai;
  • radarok modernizációja.