Jobbágy Szabolcs

Jobbágy Szabolcs százados tanársegéd

Elérhetőség
tel:+36 (1) 432-9000*
fax:+36 (1) 432-9025
Belső mellék
tel:29-192
fax:29-945
Postai cím
1581 Budapest, Pf.: 15.
Híradó Tanszék
Budapest, X. Hungária krt. 9-11.,
A épület 8. emelet 824.
E-mail
Általános információ
jobbagy.szabolcs@uni-nke.hu

 

Tudományos munkák és publikációk jegyzéke

Jegyzet:

§         Híradásszervezés jegyzet a BJKMK Híradó Tanszék BSc, MSc és PhD hallgatói számára – Dr. habil Sándor Miklós nyá. ezds., egyetemi docens, Farkas Tibor fhdgy., adjunktus, Jobbágy Szabolcs fhdgy., tanársegéd - ZMNE BJKMK Híradó Tanszék Budapest, 2009, - ZMNE EKK – 109 oldal

Szakcikk:

§         Híradás, hírrendszer, vezetés-irányítási rendszer. Fogalmi kitekintő. Jobbágy Szabolcs. Hadmérnök, A ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Kar és a Katonai Műszaki Doktori Iskola On-line Tudományos Kiadványa. 2010. március, V. évfolyam, 1. szám. http://www.hadmernok.hu/2010_1_jobbagy.pdf. Oldalszám: 247-256. oldal.

§         WLAN hálózatról röviden. Jobbágy Szabolcs. Hadmérnök, A ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Kar és a Katonai Műszaki Doktori Iskola On-line Tudományos Kiadványa. 2009. június, IV. évfolyam, 2. szám. http://www.hadmernok.hu/2009_2_jobbagy.pdf. Oldalszám: 302-310. oldal.

§         Az információs társadalom, az informatika és a távközlés konvergenciája. Múlt, jelen, jövő. Jobbágy Szabolcs. Hadmérnök, A ZMNE Bolyai János Katonai Műszaki Kar és a Katonai Műszaki Doktori Iskola On-line Tudományos Kiadványa. 2009. március, IV. évfolyam, 1. szám. http://www.hadmernok.hu/2009_1_jobbagy.pdf. Oldalszám: 184-196. oldal.

§         GPRS: Út a mobil Internet felé. Serege Gábor – Jobbágy Szabolcs. Kommunikáció 2003 Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga. ZMNE Budapest, 2003. október 15. ISBN 963 86229 6 2. ZMNE Központi Könyvtár. 349-354. oldal.

§         Az egységes készenléti digitális trönkölt rádiórendszer, TETRA és TETRAPOL jellemzői, sajátosságai. Jobbágy Szabolcs - Serege Gábor. Kommunikáció 2003 Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga. ZMNE Budapest, 2003. október 15. ISBN 963 86229 6 2. ZMNE Központi Könyvtár. 119-131. oldal.

§         Gondolatok a modernkori terrorizmus elleni küzdelemről. Jobbágy Szabolcs. Hallgatói Közlemények VII. évfolyam 3. szám 2003. ISSN 1417-7307. ZMNE Központi Könyvtár. 230-244. oldal.

TDK dolgozat:

§         A harmadik generációs rádiótelefon-rendszerek alkalmazásának lehetőségei kiegészítve a WLAN hálózati megoldásokkal a Magyar Honvédség keretein belül. Jobbágy Szabolcs hallgató - Serege Gábor hallgató KMKA-1. 2003. Konzulens Fekete Károly alezredes egyetemi adjunktus. ZMNE Híradó Tanszék. 51 oldal.

Előadás:

§         GPRS: Út a mobil Internet felé. Serege Gábor – Jobbágy Szabolcs. Kommunikáció 2003 Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga. ZMNE Budapest, 2003. október 15. ISBN 963 86229 6 2. ZMNE Központi Könyvtár. 349-354. oldal.

§         Az egységes készenléti digitális trönkölt rádiórendszer, TETRA és TETRAPOL jellemzői, sajátosságai. Jobbágy Szabolcs - Serege Gábor. Kommunikáció 2003 Nemzetközi szakmai tudományos konferencia anyaga. ZMNE Budapest, 2003. október 15. ISBN 963 86229 6 2. ZMNE Központi Könyvtár. 119-131. oldal.

Tanulmány:

§         Kommunikáció elmélet. Az információs társadalom, az informatika és a távközlés konvergenciája. Jobbágy Szabolcs. 2001. szeptember 12. ZMNE Híradó Tanszék. 42 oldal.