Köszöntő

Tisztelt Látogató!

Köszöntöm Önt a Katonai Üzemeltető Intézet honlapján!

 

A Katonai Üzemeltető Intézet 2012. július 1-én, a korábbi Katonai Üzemeltető és Logisztikai Intézet szétválásával jött létre, szándékaink szerint megőrizve annak minden korábban létrehozott értékét és eredményét. A cél az volt, hogy olyan egyetemi szervezet alakuljon ki, amely a képzési szerkezetet tükrözi.

A Katonai Üzemeltető Intézet alaprendeltetése olyan honvédtisztek képzése, akik általános vezetői és katonai műszaki felkészültségük alapján képesek a Magyar Honvédség bonyolult haditechnikai eszközeivel rendelkező fegyvernemeinek és szakcsapatainak parancsnoki beosztásai ellátására, a haditechnikai eszközök üzemfenntartási folyamatainak irányítására, az alegységek vezetésére, valamint a középvezetői beosztások ellátására. Aki a kar tiszti alapképzést folytató szakjain szerez diplomát, egyedülálló módon egyszerre lehet katona és magas műszaki felkészültséggel rendelkező szakember.

Az intézet jelen szervezeti felépítésében a Híradó Tanszéket, az Informatikai Tanszéket és az Elektronikai Hadviselés Tanszéket foglalja magába.

Az új katonai karriermodell elveire építve és a tisztképzés reformjával összhangban kidolgoztuk az új követelményeknek megfelelő katonai üzemeltető alap- és mesterképzési szakok alapítási és indítási dokumentumait. A terveknek megfelelően, 2013 őszétől az új Katonai Üzemeltető alapszakon kezdődött a képzés, amely folyamán 2015 őszétől az alábbi specializációkon folytatják tanulmányaikat honvéd tisztjelöltjeink:

  • híradó;
  • katonai informatika;
  • rádióelektronikai felderítő és elektronikai hadviselés.

Az alapképzések mellett az intézethez tartozik a Védelmi vezetéstechnikai rendszertervező mesterképzési szak, amelyen az alapszak szakmai területeihez tartozó mesterképzésben tanulhatnak hallgatóink. A szak hat specializációval rendelkezik:

  • informatikai;
  • kommunikációs;
  • infokommunikációs;
  • rejtjelfelügyeleti;
  • információbiztonsági, és
  • információs műveleti.

Az adott tanévre meghirdetésre kerülő specializációkat a felvételi tájékoztató tartalmazza.

Az új képzési koncepció szerint a Katonai üzemeltető mesterképzés egyéves, nappali képzési formában került alapításra és 2013 őszén, első alkalommal indításra.

A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Műszaki Doktori Iskolájának több programja is alapvetően az intézet mesterképzésére épül, így a doktori PhD képzésben is folytathatják tanulmányaikat a felvételi eljáráson megfelelt hallgatók. 2012 szeptemberétől ismét lehetőség nyílt nappali doktoranduszi helyek megpályázására, ami több éves szünet után újabb fellendülést hozhat a tanszékek tudományos életébe.

Ösztöndíjas honvéd tisztjelölt hallgatóink egyetemi tanulmányaik mellett a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj állományában teljesítenek szolgálatot, a zászlóalj által szervezett katonai szocializációs programokban, gyakorlatokon és speciális felkészítéseken vesznek rész. A zászlóalj valódi katonai szervezetként a Magyar Honvédség hagyományinak ápolása mellett kiemelt figyelmet fordít a csapathagyományok, csapatünnepek megőrzésére, olyan évszázados magyar katonai értékrend kialakítására és átörökítésére, mint a Ludovika szellemisége. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási és a Ludovika Zászlóalj szocializációs tevékenységének együttes eredményeit hordozva kerülnek ki fiatal tisztjeink az alma mater falai közül, ahová mindig visszavárják őket parancsnokaik, tanáraik.

Köszönöm, hogy felkereste honlapunkat és bízom benne, hogy oldalainkon minden kérdésre választ talál. Ha mégsem, kérem, hogy elérhetőségeink bármelyikén forduljon hozzám, vagy kollégáimhoz bizalommal!

 

Budapest, 2017. október 27.

Prof. Dr. Ványa László ezredes
intézetigazgató, egyetemi tanár