NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM
HADTUDOMÁNYI ÉS HONVÉDTISZTKÉPZŐ KAR

Események

A vezetéselméleti képzés oktatásának helyzete az NKE képzéseiben konferencia

Az RTK Rendészeti Vezetéstudományi Tanszék, valamint a HHK Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék 2022. október 6-án konferenciát szervezett a Magyar Rendészettudományi Társaság támogatásával „A vezetéselméleti képzés oktatásának helyzete az NKE képzéseiben” címmel.

Elsőként Dragon Sándor rendőr ezredes, a Rendészeti vezetéselmélet tantárgy gyakorlati levezetésének lépéseiről adott elő, majd Kovács István rendőr őrnagy a Közös Közszolgálati Gyakorlat, egyetemi közös modul tantárgyának együttműködési rendszerét ismertette.

Ujházy László ezredes, a Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék tanszékvezetője a katonai vezetéstudományi tárgyak ívéről szólt a képzés teljes vertikumában, így nemcsak az alap- és mesterképzésben, hanem a különböző tanfolyami képzésekben is, mint például a Katonai felsővezető szakirányú továbbképzési szakon.

Balla Tibor ezredes, kutatóprofesszor a történeti archontológiában rejlő lehetőségekről beszélt. Előadásában felvázolta, hogyan lehet felhasználni a kutatások során nyert információkat a katonai vezetéselmélet oktatásában.

Karlovitz János Tibor Vezetői kompetenciafejlesztés a Hadtudományi és Honvédtisztképző Karon című előadásában ismertette a vezetéselméleti képzés aktuális helyzetét a karon a vezetői kompetenciafejlesztés szempontjából.

Szabó I. László A katonai vezetési tevékenységet formáló szociológiai szempontok című előadásában áttekintette a Magyar Honvédség belföldi feladatainak bővülését, amelyek a biztonság nem katonai területeit érintik. Előadásában kiemelte, hogy a katonai vezetési tevékenységre elsődlegesen a felettes katonai vezető értékelése, minősítése a meghatározó, de megjelennek a társadalmi, laikus elvárások is, mint hatást gyakorló tényezők.

Végül Kovács Gábor rendőr vezérőrnagy, a Rendészettudományi Kar dékánja, a vezetéselméleti szemináriumok levezetésének jó gyakorlatáról adott elő. A tábornok – egyebek mellett – szólt arról, milyen új gyakorlati megoldásokat vezettek be a Vezetéselmélet tantárgy szemináriumain, mint a gyakorlati példatár vagy a digitális oktatás részét képező Moodle rendszer tesztűrlapjainak alkalmazása.

Szerző: Nosza Vilmos ezredes

Fotó: Bodó Pál

 

A rendezvényről szóló további tudósításokat itt tekinthetik meg:

https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2022/10/13/a-vezeteselmeleti-kepzes-oktatasanak-helyzete-az-nke-kepzeseiben

https://honvedelem.hu/hirek/a-vezeteselmeleti-kepzes-helyzete.html

 

 

Workshop az orosz–ukrán háború katonai vezetéstudományi tanulságairól

 

 

Az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszéke 2022. május 3-án zártkörű szakmai workshopot rendezett, Az ukrajnai háború eddigi katonai vezetéstudományi tanulságai címmel.

A Tanszék oktatói és kutatói részvételével lezajlott szakmai műhelybeszélgetés során a résztvevők felelevenítették a jelenleg zajló orosz–ukrán háború történelmi előzményeit, valamint megvitatták annak vezetéstudományi, pszichológiai, szociológiai, pedagógiai vonatkozásait és következményeit.

Szöveg: Dr. Balla Tibor ezredes

Fotó: Szilágyi-Katona Tímea

 

 

Konferencia A katonai vezetés kérdései. Múlt és jelen témakörében