Események

“A Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék lehetséges szerepe a küldetésorientált vezetési filozófia meghonosításában” című workshop

 

2021. március 23-án a tanszéki Kutatóműhely a fenti címmel zártkörű online szakmai workshopot szervezett, melyre meghívták dr. habil. Jobbágy Zoltán ezredest, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar nemzetközi dékánhelyettesét, a téma jeles szakértőjét. A workshop keretében megvitatták a Nemzeti Honvédtisztképzés Új Rendszerén belül a tanszék szerepét, lehetőségeit. Eszmecserét folytattak a küldetésorientált vezetésszemlélet megvalósíthatóságáról és a képzési portfólióba történő beilleszthetőségének módjáról. A közreműködők áttekintették a témát érintő történelmi előzményeket, a jelenkori vezetés témával összhangba hozható katonai és civil környezetben tetten érhető aspektusait, valamint a főbb jövőbeni prioritásokat. A workshop során több kérdést is felvetettek a résztvevők a megváltozott környezethez alkalmazkodó vezetési stílus, a szervezeti kultúra, a kiválasztás és oktatás-nevelési módszerek tekintetében.

Katonai vezetők a magyar hadtörténelemben

 Przemysl védőinek szakasz- és századszintű vállalkozásai
1914 végén

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karának Hadtörténelmi, Filozófiai és Kultúrtörténeti Tanszéke, a Katonai Vezetéstudományi és Közismereti Tanszék Katonai Vezetéstudományi Szakmai Kutatóműhelye és a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj közös, Katonai vezetők a magyar hadtörténelemben nevet viselő előadássorozatának legfontosabb célja a magyar hadtörténelemből kiválasztott példákkal elősegíteni azt, hogy az egyetemen tanuló honvédtisztjelöltek jobb vezetőkké válhassanak. Ennek jegyében a rendezvénysorozat hatodik eseményére 2017. május 25-én került sor, amikor dr. Ravasz István alezredes a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársa, Przemysl védőinek szakasz- és századszintű vállalkozásai 1914 végén címmel tartotta meg előadását.

Az előadás két témakört kívánt bemutatni az összegyűlt hallgatóságnak. Először is Ravasz alezredes egy rövid ismertetést adott a Przemysl környéki erődrendszer jellemzőiről, valamint a Galíciában és a Kárpátokban 1914–15-ben megvívott hadműveletekről. Ezt követően került sor az előadás lényegi részére, amikor néhány személyes példán keresztül illusztrálta az előadó, hogy milyen szerepet játszhattak a hatékony alegységparancsnokok az első világháborús ostromgyűrűben.

Fotó és szöveg: Ambrus Gabor Mozes

Parancsnoki kódex: X generáció
Ahogy én láttam a katonai vezetés kérdéseit 1991–2017