Honvédelmi igazgatási tanfolyamok

 

 

      I.            a Magyar Honvédség és a honvédelemben közreműködő szervek állománya részére

    II.            kormánytisztviselők részére

  III.            a BM hivatásos állománya, valamint az ORFK rendészeti tisztjei részére

 

A napjainkban jelentkező biztonsági kihívások következtében Magyarország fegyveres védelme komplexebbé és aktívabbá vált, amely új dimenziót nyitott a honvédelmi és a rendvédelmi szervek, valamint a közigazgatási szervek közötti mindennapi együttműködésben. Az ezeknek a kihívásoknak történő megfelelés érdekében elengedhetetlen a hatékony, zökkenőmentes, jól szervezett együttműködés, melynek megvalósításához kiemelt jelentőséggel bír, hogy a fenti szerveknél a védelmi/honvédelmi feladatokkal a munkájuk során közvetve vagy közvetlen kapcsolatba kerülő foglalkoztatottak a védelmi igazgatásról, azon belül a honvédelmi igazgatásról átfogó, rendszerszemléletű, felhasználható ismeretekkel rendelkezzenek.

 

 

                  I.            Honvédelmi igazgatási tanfolyam a Magyar Honvédség és a honvédelemben közreműködő szervek állománya részére

A tanfolyam célja: azoknak a rendszerszintű ismereteknek az átadása a tanfolyamon részt vevő állomány részére, amelyek elősegítik a védelmi igazgatás, ezen belül a honvédelmi igazgatás rendszerében való tájékozódást, és az érintett beosztásokkal járó gyakorlati feladatok ellátását. A fenti cél megvalósítását egy, az aktuális szabályozási változásokra és kihívásokra reflektáló, gyakorlatorientált, ugyanakkor megfelelő elméleti felkészítést is biztosító képzési program szolgálja.

A tanfolyam helyszíne: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus,

1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

A tanfolyam időtartama: 1 hét/ 5 munkanap

A tanfolyamindítás gyakorisága: minden félév

A tanfolyam létszáma: igény szerint

 

A számonkérés módja: írásbeli vizsga (teszt)

Étkezési lehetőség: igény szerint biztosított

Szálláslehetőség: igény szerint biztosított

További információk: keszely.laszlo@hm.gov.hu

 

                  II.            Honvédelmi igazgatási tanfolyam kormánytisztviselők részére

A tanfolyam célja: a honvédelemben közreműködő szerveknél munkakört ellátó kormánytisztviselők részére a védelmi igazgatás, azon belül a honvédelmi igazgatás, valamint a honvédelem rendszerével kapcsolatos alapvető ismeretek átadása, továbbá a honvédelem és különösen a Magyar Honvédség, mint sajátos állami alrendszer bemutatása, valamint a válsághelyzeti felkészülés – ideértve a különleges jogrend esetköreit is – honvédelmi vonatkozásainak ismertetése. Alapvető célkitűzés, hogy a honvédelmi igazgatás döntéselőkészítő és szakmai szerveinél beosztást betöltők elméleti és gyakorlati megközelítésű, átfogó, rendszerszemléletű ismereteket szerezzenek a védelmi, illetve a honvédelmi igazgatásról.

A tanfolyam helyszíne: Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus,

                                      1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.

A tanfolyam időtartama: 3 munkanap

A tanfolyamindítás gyakorisága: minden félév

A tanfolyam létszáma: igény szerint

A számonkérés módja: e-learning teszt

Étkezési lehetőség: biztosított

További információk: laszlo.viktoria@uni-nke.hu

 

                  III.            Honvédelmi igazgatási tanfolyam a BM hivatásos állománya, valamint az ORFK rendészeti tisztjei részére (szervezés alatt, az első tanfolyam megrendezése tervezetten 2019. szeptember hónap)

A tanfolyam célja: rendszerszintű megközelítésben azoknak az ismereteknek az átadása a tanfolyamon részt vevő állomány részére, amelyek segítségével átfogó képet kaphatnak a honvédelem rendszerének egészéről, valamint a védelmi igazgatás, azon belül a honvédelmi igazgatás általános feladatairól. Az általános ismeretek ismertetésén túl kiemelt célkitűzés egyes speciális, a részt vevő állományt érintő területek (a HM és BM közötti együttműködés, katasztrófavédelmi feladatok, a katonai rendészet feladatai, a kritikus infrastruktúra-védelem, az MH migrációkezelésben nyújtott közreműködésének kérdései, a NATO válságkezelés döntéshozatali mechanizmusai, valamint az MH Katonai Rendészeti Központ feladatai) kellő hangsúllyal történő bemutatása is.

 

A tanfolyam helyszíne (tervezetten): 1021 Budapest, Tárogató út 299.

A tanfolyam időtartama (tervezetten): a BM tanfolyam esetében (tervezetten): 2 munkanap,

 az ORFK tanfolyam esetében(tervezetten) 1 munkanap

A tanfolyamindítás gyakorisága (tervezetten): minden félévben 1 tanfolyam

A tanfolyam létszáma (tervezetten) igény szerint

A számonkérés módja: pontosítás alatt

Étkezési lehetőség (tervezetten): igény szerint biztosított

Szálláslehetőség (tervezetten): igény szerint biztosított

További információk: petruska.ferenc@uni-nke.hu