Tudományos fórumok

A honvédelem jogának és igazgatásának rendszertani kérdései és aktuális kihívásai konferencia beszámoló

 

2018. május 28-án 10:00 és 15:00 között a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Zrínyi termében a NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék rendezte meg a Közigazgatás- és Közszolgáltatásfejlesztési Operatív Program (KÖFOP) KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt keretében működő, „A honvédelem jogának és igazgatásának rendszertani kérdései és aktuális kihívásai” című konferenciát.

Az előadássorozat össze kívánta fogni a KÖFOP pályázat legfontosabb kutatási eredményeit és azok hasznosíthatóságának lehetőségeit a felsővezetők döntéselkészítő folyamataiban,  valamint általánosságban a honvédelmi jogi és igazgatási oktatásban, valamint kutatásban.  

A konferencián nyolc oktató, kutató, valamint gyakorlati szakember számolt be a projekt keretében folyatott munkájáról színvonalas prezentációk keretében. Az érdemi kutatási eredmények mellett a honvédelmi jog és igazgatás körébe tartozó kutatási témák legszélesebb palettájának felvonultatása rendezőelv volt az előadók kiválasztásakor.

A rendezvényt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja nyitotta meg, aki részletesen ismertette annak célját, tartalmát és az eseményt közvetlenül szervező Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék által jelenleg tartott kurzusokat, a „Szélsőségek, vallási szélsőségek” új szakirányú továbbképzési szakát, valamint a tanszék rövid, közép és hosszú távú téma- és feladatcsoportjait. A tanszék oktatási és kutatási portfólióját a konferencia témája jórészt lefedi.

A plenáris ülésen Dr. Lakatos László ny. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár mutatta be a jelenlévőknek a védelmi igazgatás résztvevőinek elengedhetetlen együttműködését, különös tekintettel az új típusú kihívások megelőzése és kezelése során. Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy a katasztrófák elhárításnak magyarországi kihívásait ismertette, miközben a külföldön bevett szervezeti megoldásokra is felhívta a figyelmet. Ezt követően Dr. Farkas Ádám főhadnagy, egyetemi tanársegéd széleskörűen ismertette Magyarország előtt álló feladatokat és kihívásokat a honvédelmi, fegyveres védelmi szabályozásban. Végül a kutatócsoport tagjai és a kutatásba bevont külső szakemberek a honvédelmi jogi, valamint a honvédelmi igazgatási szekcióiban, eltérő helyszínen adtak számot kutatási eredményeikről.

A honvédelmi jogi szekciót Dr. Farkas főhadnagy vezette és kutatási eredményeiről "A történeti alapok és a kortárs biztonsági változások hatékony kezelésének találkozása a honvédelmi jog fejlesztésében" című előadásában adott számot. Ezt követően a Magyar Honvédség kortárs feladatait, kihívásait és lehetőségeit Dr. Ruszin Romolusz PhD dandártábornok, MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka ismertette. Dr. Balogh András József ezredes, a HM Jogi Főosztály főosztályvezetője  előadásában hangsúlyozta, hogy rendkívül időszerű lenne a honvédelmi jog  megújítása, hiszen a szabályozók jelentős része még az átalakult biztonsági környezet előtt született meg. Végül a kibertér jelentette kihívásokról és azok nemzetközi jogi vonatkozásairól, széleskörű kitekintéssel a NATO törekvéseire Dr. Kelemen Roland tudományos segédmunkatárs számolt be.

A honvédelmi igazgatási szekciót Dr. Hornyacsek Júlia egyetemi docens vezette. A szekció első előadását Dr. Petruska Ferenc őrnagy egyetemi tanársegéd tartotta a honvédelmi igazgatás hazai és külföldi szabályozásának hátteréről. Dr. Muhoray ny. vezérőrnagy kutatási eredményeiről "A katasztrófák elhárítása és a veszélyhelyzet kihirdetését igénylő fenyegetések védelmi igazgatási kapcsolódásai" című előadásában adott számot. Dr. Keszely László PhD ezredes, a HM Védelmi Igazgatási Főosztály mb. főosztályvezetője a NATO kötelezettségekkel összefüggő védelmi igazgatási feladatairól és az új típusú biztonsági kihívásokról, ezek egyre szélesebb értelmezéséről tartott előadását. Végül a szekció vezetője "A polgári védelmi feladatok rendszere és a végrehajtás elméleti, valamint gyakorlati kérdései" című eladásával zárta a szekcióülést.

A szekcióülések zárást követően még hosszas beszélgetésekre és szakmai vitákra került sor mindkét szekcióban. A honvédelmi jog és igazgatás valamennyi területét lefedő konferencia kiváló lehetőséget biztosított a jelenlévőknek az ismeretszerzésre és ugyancsak kiváló lehetőség volt az előadók számára is egymás kutatási eredményének megismerésére is.

 

Lásd még: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/29/a-vedelmi-igazgatas-aktualitasairol-tanacskoztak

___________________________________________________________________________________________________________

Lovagrendek egykor és ma workshop

Meghívó

Összefoglaló cikk az egyetem honlapján

Képek az eseményről: 1 2

 

___________________________________________________________________________________________________________

Fórum

 

Meghívó - Honvédelmi Igazgatás rendszerek

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

FELHÍVÁS - A tudomány rejtett tartaléka: az interdiszciplinaritás

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

Meghívó/program - A honvédelmi jog egyes aspektusai újabb tudományos eredményei két kötet tükrében

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Kelemen Roland: A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867-1949;

és Kelemen Roland (szerk.): Források a kivételes hatalom szabályozásának magyarországi geneziséről című köteteinek bemutatója

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

FELHÍVÁS - DOKTORANDUSZOK A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________