Tudományos fórumok

TUDOMÁNYOS ÉLET

Keresztényüldözés: korunk egyik legsúlyosabb humanitárius válsága

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem vallási kisebbségek helyzetével kapcsolatos kutatásainak eredményeit is figyelembe vették a Hungary Helps Program kialakításában és megvalósításában – hangzott el az NKE Hungária körúti campusán tartott tudományos konferencián. Azbej Tristan államtitkár példaértékűnek nevezte az egyetem és a Miniszterelnökség egy éve kötött együttműködési megállapodását.

„Magyarországon egy évtizede kezdődött el, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem jogelőd intézményében a vallás és biztonság témakörének kutatása a hadtudományok keretében”- mondta el bevezetőjében Ujházi Lóránd, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar tudományos főmunkatársa. A karon működő vallás és biztonság szakcsoport vezetője szólt arról a két évig tartó kutatómunkáról is, amelyben a vallási szélsőségek helyzetét elemezték a szakértők.

„Amíg a keresztényüldözés kérdése nem kap elég figyelmet a nemzetközi politikában, a magyar kormány felismerte, hogy ez napjaink egyik legsúlyosabb humanitárius tragédiája”- fogalmazott beszédében Jobbágy Zoltán ezredes. A HHK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese elmondta, hogy a keresztények a világ mintegy nyolcvan országában szenvednek el különböző üldöztetést, így súlyosan korlátozzák emberi jogaikat, valamint vallási és lelkiismereti szabadságjogaikat. „Ez összesen 215 millió keresztény embert érint”- tette hozzá. Elhangzott az is, hogy becslések szerint Szíriában kevesebb, mint a felére, Irakban ötödére csökkent a keresztények száma az elmúlt évtizedben. Jobbágy Zoltán szerint vannak olyan részei is a világnak, ahonnan kevesebbet hallunk a keresztényüldözésről, pedig az nagyon is jelen van a mindennapokban. A dékánhelyettes egyes nyugat-afrikai keresztény közösségeket hozott fel példának, amelynek tagjai közül tizezrek halnak meg terrorszervezetek támadásai miatt. „A problémáról beszélnünk kell, de konkrét, kézzelfogható segítséget is kell nyújtani, ráadásul azt helyben kell megtenni, hiszen az emberek általában ott akarnak élni, ahová születtek”- fogalmazott az ezredes. Erre jó példa az iraki Tel Askuf újjáépítése, amelyhez a magyar kormány jelentős anyagi segítséget nyújtott. Ennek eredményeként az 1300 elüldözött lakosból 1000 már vissza is térhetett városába. Jobbágy Zoltán elmondta azt is, hogy az NKE-n nemrégiben indult el a radikalizmus vallási szélsőségek szakirányú továbbképzési szak is.

„A válságok rendezése soha nem légüres térben történik. Az elmúlt évtizedek konfliktusait elemezve nyilvánvalóvá vált, hogy a nemzetközi közösség, a humanitárius szervezetek és a katonai erő csak együtt képes valós eredményt elérni a válságok rendezésében”- fogalmazott beszédében Padányi József vezérőrnagy. Az NKE tudományos rektorhelyettese szerint a HHK rendelkezik olyan felkészült oktatókkal és kutatókkal, akik nyitottak az újra, az együttműködésre, hiszen a hadtudomány az egyik legrégebbi tudományág, amely azonban képes a folyamatos megújulásra is. Padányi József szólt arról is, hogy a vallás és biztonság témában végzett egyetemi kutatások egy folyamatot jelentenek, amelynek a mostani konferencia nem záróköve, csak egy fontos eleme. „Biztos vagyok abban, hogy a magyarországi kutatások hamarosan felzárkóznak a nyugati iskolákhoz”- fogalmazott a rektorhelyettes.

Egy évvel ezelőtt kötött együttműködési megállapodást az NKE és a Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkársága. Azbej Tristan államtitkár szerint ez egy példaértékű együttműködés, aminek részeként az NKE kutatói készítették el az idei „Budapest Jelentés a Keresztényüldözésről” tanulmányt. „A Hungary Helps Programot is az ebben foglaltak ismeretében alakítottuk ki. Az itt folyó munka a világ első, üldözött keresztényeket megsegítő programjának az előkészítésére és kialakítására is szolgált”- fogalmazott Azbej Tristan. Az államtitkár szólt arról is, hogy a kereszténység a világon a legüldözöttebb vallás, hiszen csak tavaly több mint négyezer embert gyilkoltak meg keresztény hitük miatt.

A rendezvényen előadást tartott Frank Spengler, a Konrad Adenauer Stiftung magyarországi irodájának képviseletvezetője is. A szakember elmondta, hogy a keresztények a vallás elterjedése óta üldöztetésnek vannak kitéve és ez így van a jelenkorban is. Elhangzott, hogy a keresztény áldozatok jelentős része muszlim többségű országokból származik. „Sok helyen az alapvető emberi jogokat is megtagadják tőlük, pusztán a hitük miatt”- fogalmazott Frank Spengler.

A konferencián több szekcióban tanácskoztak a résztvevők. A többi között szó volt a keresztényüldözés hatásáról az egyházi struktúrára, a keresztény kisebbségek nemzetközi és büntetőjogi védelméről, valamint a szíriai keresztény menekültek európai integrációjáról. A rendezvényen olyan neves külföldi szakemberek is részt vettek, mint például Massimo Pampaloni professzor, a Pápai Keleti Intézet dékánja, vagy Dirk Ansorge, a Sankt Georgen-i Filozófiai és Teológiai Doktori Iskola professzora.

 

Szöveg: Szöőr Ádám

Fotó: Halápi Katinka

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság gondozásában megjelent a Bibliotheca Juris Militaris sorozat első kötete

A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság 2018-2019-re meghatározott kutatási tervének megfelelően 2018. augusztusában megjelent Tanszékünk munkatársa, dr. Farkas Ádám „A totalitás kora?” című munkája a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tagjainak hosszabb kutatási eredményeit közlő Bibliotheca Juris Militaris sorozat első kiadványaként.

A kiadvány az alábbi képre kattintva letölthető.

(Képhez kapcsolandó link: http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/08/FA_a_totalitas_kora_BJM_I.pdf)

 

 

Honvédelmi és katonai jogi bibliográfia jelent meg a Bibliotheca Juris Militaris sorozat második köteteként

Tanszékünk tudományos segédmunkatársa, dr. Kelemen Roland összeállításként „Bibliographia Iuris Militaris” címmel egy hiánypótló honvédelmi és katonai jogi bibliográfiát jelentetett meg 2018. szeptemberében a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság Bibliotheca Juris Militaris sorozat második köteteként.

A Bibliographia Iuris Militaris című kötet célja a polgári korszak honvédelmi és katonai jogi irodalmának áttekintése és ezzel a további kutatások támogatása, elősegítése. A kötet több mint száz oldal terjedelemben egy bevezető tanulmánnyal együtt igyekszik támogatást nyújtani mindazoknak, akik az érintett jogterületek iránt érdeklődnek, illetve e területek kapcsán kívánnak kutatásokat végezni. Természetesen a munka teljes bizonyossággal nem tekinthető teljeskörűnek, így ez úton is kérjük a Tisztelt Olvasókat, Érdeklődőket, Kutatókat, hogy a kötetből esetlegesen hiányzó források adatairól tájékoztassák a kötet összeállítóját.

A kötet az alábbi képre kattintva letölthető.

(Link a képhez: http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/09/Kelemen_Roland_Bibliographia_Iuris_Militaris.pdf)

 

 

 

Honvédelmi jogi tanulmánykötet jelent meg Tanszékünk KÖFOP kutatásainak eredményeként

2018. szeptemberében a Dialóg Campus kiadó gondozásában és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem – KÖFOP pályázati – finanszírozásában jelent meg Tanszékünk munkatársa, dr. Farkas Ádám szerkesztésében “A honvédelem jogának elméleti, történeti és kortárs kérdései” című tanulmánykötet.

A kötet kutatók, oktatók, gyakorlati szakemberek bevonásával vizsgálja a honvédelmi szabályozás számos kulcskérdését, melyek egyenként és egységként is jelentős gondolati alapot adhatnak a kortárs jogalkotási kihívások kezeléséhez.

A kötet a képre kattintva letölthető.

(Link a képhez: http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/09/Farkas_%C3%81d%C3%A1m_szerk_A_honvedelem_joganak_kerdesei.pdf)

 

 

Tanulmánykötet jelent meg a védelem-szabályozás előtt álló kortárs kihívásokról

2018. novemberében Tanszékünk munkatársának, dr. Farkas Ádámnak a szerkesztésében, a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság kiadásában megjelent a “Védelmi alkotmányosság az új típusú biztonsági kihívások erőterében” című tanulmánykötet, amely kutatók tanulmányait egybefűzve vizsgálja a védelem-szabályozás előtt álló hazai és nemzetközi kihívásokat.

A kötet a képre kattintva letölthető.

(Link a képhez: http://www.hadijog.hu/wp-content/uploads/2018/11/V%C3%A9delmi-alkotm%C3%A1nyoss%C3%A1g-az-%C3%BAj-t%C3%ADpus%C3%BA-biztons%C3%A1gi-kih%C3%ADv%C3%A1sok-er%C5%91ter%C3%A9ben.pdf)

 

 

Értékes elemzéseket tett közzé a Magyar Katonai Jogi Társaság a védelem-szabályozást és a különleges jogrendet vizsgáló kutatás keretében

2019. februárjától a Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság tagjainak és Tanszékünk munkatársainak bevonásával került közzétételre több elemzés. Az elemzések egy dr. Farkas Ádám PhD főhadnagy, egyetemi adjunktus szervezésével és vezetésével 2017. ősze óta zajló, a védelmi alkotmány és a védelmi alkotmányjog megújításának lehetséges irányait, illetve egyes részterületeit vizsgáló kutatás eredményeiként valósultak meg.

A kutatásról részleteket a hadijog.hu felületen ismerhetnek meg az érdeklődők, kiemelve, hogy annak eredményei több publikációban, kötetben, illetve más kutatásban is megjelentek az eltelt idő alatt, de eközben a Magyar Katonai Jogi és Hadijogit Társaság keretei között is folyamatosan zajlott az elemző munka, amelynek az alábbi eredményei kerültek ez idáig közlésre:

2019/1. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban I. – Általános alapvetés, fogalmi elhatárolás

2019/2. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban II. – A lengyel, cseh és szlovák különleges jogrend alkotmányos szabályai

2019/3. Kelemen Roland: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban III. - Spanyolország különleges jogrendi szabályai az alkotmány és a különleges jogrendre vonatkozó organikus törvény rendelkezései alapján

2019/4. Spitzer Jenő: A különleges jogrend szabályozása az egyes alkotmányokban IV. – Különleges jogrendi szabályozás a francia jogrendszerben

A fenti elemzéseken túl a szóban forgó kutatáshoz az alábbi publikációk is kapcsolódnak:

A honvédelem jogának és igazgatásának rendszertani kérdései és aktuális kihívásai konferencia beszámoló

 

2018. május 28-án 10:00 és 15:00 között a Zrínyi Miklós Laktanya és Egyetemi Campus Zrínyi termében a NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Vezetőképző Intézet Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék rendezte meg a Közigazgatás- és Közszolgáltatásfejlesztési Operatív Program (KÖFOP) KÖFOP-2.1.2.-VEKOP-15-2016-00001 „A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés” projekt keretében működő, „A honvédelem jogának és igazgatásának rendszertani kérdései és aktuális kihívásai” című konferenciát.

Az előadássorozat össze kívánta fogni a KÖFOP pályázat legfontosabb kutatási eredményeit és azok hasznosíthatóságának lehetőségeit a felsővezetők döntéselkészítő folyamataiban,  valamint általánosságban a honvédelmi jogi és igazgatási oktatásban, valamint kutatásban.  

A konferencián nyolc oktató, kutató, valamint gyakorlati szakember számolt be a projekt keretében folyatott munkájáról színvonalas prezentációk keretében. Az érdemi kutatási eredmények mellett a honvédelmi jog és igazgatás körébe tartozó kutatási témák legszélesebb palettájának felvonultatása rendezőelv volt az előadók kiválasztásakor.

A rendezvényt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja nyitotta meg, aki részletesen ismertette annak célját, tartalmát és az eseményt közvetlenül szervező Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszék által jelenleg tartott kurzusokat, a „Szélsőségek, vallási szélsőségek” új szakirányú továbbképzési szakát, valamint a tanszék rövid, közép és hosszú távú téma- és feladatcsoportjait. A tanszék oktatási és kutatási portfólióját a konferencia témája jórészt lefedi.

A plenáris ülésen Dr. Lakatos László ny. vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár mutatta be a jelenlévőknek a védelmi igazgatás résztvevőinek elengedhetetlen együttműködését, különös tekintettel az új típusú kihívások megelőzése és kezelése során. Dr. Muhoray Árpád ny. pv. vezérőrnagy a katasztrófák elhárításnak magyarországi kihívásait ismertette, miközben a külföldön bevett szervezeti megoldásokra is felhívta a figyelmet. Ezt követően Dr. Farkas Ádám főhadnagy, egyetemi tanársegéd széleskörűen ismertette Magyarország előtt álló feladatokat és kihívásokat a honvédelmi, fegyveres védelmi szabályozásban. Végül a kutatócsoport tagjai és a kutatásba bevont külső szakemberek a honvédelmi jogi, valamint a honvédelmi igazgatási szekcióiban, eltérő helyszínen adtak számot kutatási eredményeikről.

A honvédelmi jogi szekciót Dr. Farkas főhadnagy vezette és kutatási eredményeiről "A történeti alapok és a kortárs biztonsági változások hatékony kezelésének találkozása a honvédelmi jog fejlesztésében" című előadásában adott számot. Ezt követően a Magyar Honvédség kortárs feladatait, kihívásait és lehetőségeit Dr. Ruszin Romolusz PhD dandártábornok, MH 5. Bocskai István Lövészdandár parancsnoka ismertette. Dr. Balogh András József ezredes, a HM Jogi Főosztály főosztályvezetője  előadásában hangsúlyozta, hogy rendkívül időszerű lenne a honvédelmi jog  megújítása, hiszen a szabályozók jelentős része még az átalakult biztonsági környezet előtt született meg. Végül a kibertér jelentette kihívásokról és azok nemzetközi jogi vonatkozásairól, széleskörű kitekintéssel a NATO törekvéseire Dr. Kelemen Roland tudományos segédmunkatárs számolt be.

A honvédelmi igazgatási szekciót Dr. Hornyacsek Júlia egyetemi docens vezette. A szekció első előadását Dr. Petruska Ferenc őrnagy egyetemi tanársegéd tartotta a honvédelmi igazgatás hazai és külföldi szabályozásának hátteréről. Dr. Muhoray ny. vezérőrnagy kutatási eredményeiről "A katasztrófák elhárítása és a veszélyhelyzet kihirdetését igénylő fenyegetések védelmi igazgatási kapcsolódásai" című előadásában adott számot. Dr. Keszely László PhD ezredes, a HM Védelmi Igazgatási Főosztály mb. főosztályvezetője a NATO kötelezettségekkel összefüggő védelmi igazgatási feladatairól és az új típusú biztonsági kihívásokról, ezek egyre szélesebb értelmezéséről tartott előadását. Végül a szekció vezetője "A polgári védelmi feladatok rendszere és a végrehajtás elméleti, valamint gyakorlati kérdései" című eladásával zárta a szekcióülést.

A szekcióülések zárást követően még hosszas beszélgetésekre és szakmai vitákra került sor mindkét szekcióban. A honvédelmi jog és igazgatás valamennyi területét lefedő konferencia kiváló lehetőséget biztosított a jelenlévőknek az ismeretszerzésre és ugyancsak kiváló lehetőség volt az előadók számára is egymás kutatási eredményének megismerésére is.

 

Lásd még: https://hhk.uni-nke.hu/hirek/2018/05/29/a-vedelmi-igazgatas-aktualitasairol-tanacskoztak

___________________________________________________________________________________________________________

Lovagrendek egykor és ma workshop

Meghívó

Összefoglaló cikk az egyetem honlapján

Képek az eseményről: 1 2

 

___________________________________________________________________________________________________________

Fórum

 

Meghívó - Honvédelmi Igazgatás rendszerek

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

FELHÍVÁS - A tudomány rejtett tartaléka: az interdiszciplinaritás

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

 

Meghívó/program - A honvédelmi jog egyes aspektusai újabb tudományos eredményei két kötet tükrében

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

Kelemen Roland: A katonai igazságszolgáltatás Magyarországon 1867-1949;

és Kelemen Roland (szerk.): Források a kivételes hatalom szabályozásának magyarországi geneziséről című köteteinek bemutatója

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

 

FELHÍVÁS - DOKTORANDUSZOK A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________