Tudományos kutatás

Tudományos kutatás

 

A tanszéken folyó tudományos kutatói tevékenység a geoinformációs támogatás tudományos megalapozása érdekében folyik, a gyakorlatorientált tisztképzés követelményeinek megfelelően. Az oktatói állománnyal szemben támasztott követelmények, a magas színvonalú, tudományos alapokra épülő oktatás megköveteli az oktatók tudományos tevékenységét, képzését.

A kutatásokra fordítható lehetőségek és idő korlátozott volta mellett is a szakcsoport az elmúlt években több kiemelt kutatási területtel, programmal is rendelkezett. Ezek közé volt sorolható a HM Térképészeti Kht-vel 2006 decemberében megkötött együttműködési megállapodás pilotprojektek kidolgozására; az MH Térképész Szolgálattal és az ESRI Magyarország Kft-vel együttműködve a katonai térinformatika tanfolyamok tutoriáljainak elkészítése; a GraphIT Kft. együttműködésével kutatói program kidolgozása a GeoMedia térinformatika alkalmazására.

A tanszék oktatói közül jelenleg 3 fő (Siposné Kecskeméthy Klára, Für Gáspár, Kállai Attila) rendelkezik tudományos fokozattal. 

A szakcsoport tudományos célkitűzései 

v     A szakcsoport kutatási irányvonalai

 • Rövid távú
  • Az új rendszerű képzés keretében az új tantárgyak tantárgyprogramjainak és tantárgyi követelményeinek tudományos megalapozása, , a szakterület legújabb tudományos eredményeinek az oktatásba történő integrálása.
   • Cél: Tudományosan megalapozott tantárgyprogramok és tantárgyi követelmények kidolgozása
 • Középtávú
  • Térképészeti és katonaföldrajzi támogatás
   • Cél: A térképészeti és katonaföldrajzi támogatás szakirodalmának teljes körű feldolgozása, a térképészeti és katonaföldrajzi támogatás végrehajtása során kidolgozandó okmányok tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, gyakorlati alkalmazása.
 • Hosszú távú
  • Geoinformációs támogatás
   • Cél: A geoinformációs támogatás szakirodalmának teljes körű feldolgozása, a geoinformációs támogatás végrehajtása során kidolgozandó okmányok tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, gyakorlati alkalmazása. 

Kutatási területek

A szakcsoport tudományos kutatási tevékenységének fő irányai:

Térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai támogatás;

Geoinformációs támogatás

Az IPB geoinformációs aspektusai

A katonai tereptan oktatásának tartalma és módszertana

A katonaföldrajz oktatásának tartalma és módszertana

Térinformatikai hírszerzés (Geospatial Intelligence, GEOINT),

Műhold és légifelvétel alapú információgyűjtés (Imagery Intelligence, IMINT), Földrajzi támogatás a NATO-ban és az EU-ban,

Magyar Tudományos Művek Tára, NKE Doktori Iskolák 

A szakcsoport tudományos fokozattal rendelkező oktatóinak tudományos tevékenysége nyomon követhető a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktori Iskolában, valamint a Magyar Tudományos Művek Tárában.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki  Doktori Iskola

Magyar Tudományos Művek Tára

Szakmai konferenciák, szemináriumok

Az elmúlt évek során a szakcsoport oktatói hazai és nemzetközi fórumokon képviselték az egyetemet, az alábbi konferenciákon, szemináriumokon vettek részt és tartottak előadásokat.

Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás "Az elmélet és gyakorlat találkozása", 2012.május 24-25., Debreceni Egyetem TTK Földtudományi Intézet, Debrecen (Szilágyi Gábor)

2011. október 28. Mediterrán Világ Sympozium VII., Pécs "Integráció és geopolitikák a Balkánon és a Mediterráneumban" című nemzetközi konferencia

Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás "Az elmélet és gyakorlat találkozása", 2011.május 19-20., Debreceni Egyetem TTK Földtudományi Intézet, Debrecen (Szabóné dr. Szalánczi Erika, Szilágyi Gábor)

2011. október 27. IV. Hadtudományi Doktorandusz Fórum, ZMNE, Budapest (Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezds.)

2011. június 8. "A GEOINFORMATIKA SZEREPE A KÖZIGAZGATÁS-, A HAD- ÉS RENDÉSZETTUDOMÁNYOKBAN" tudományos-szakmai konferencia, a Katonai Térképész és Katonaföldrajzi tanszék, ZMNE, Budapest szervezésében

2011. május 30.-június 1. NATO Akadémiaparancsnokok Konferenciája, Implication of the New Strategic Concept on the higher education Krakkó, Lengyelország (Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezds.)

2011. május 26. Pályakövetés – fiatal szakemberek fóruma, tudományos-szakmai konferencia, a Katonai Térképész és Katonaföldrajzi Tanszék és az MHTT Geoinformácis Szakosztály közös szervezésében, Budapest, ZMNE

2011. április 22. Mediterrán Világ Sympozium VI: A NATO és az EU szerepvállalása a Mediterráneumban (Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezds.)

2011. március 24. Katona-nő és a haderő című konferencia, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, Az előadás címe: Nők a NATO hadseregekben (Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezds.)

GISOpen 2010 konferencia, 2010. március 17-19., Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár (Koós Tamás, Szilágyi Gábor)

2010. november 4-6. VII. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Pécs. Előadás címe: Az Afrikai Akadémiaparancsnoki Konferencia története, (Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezds.)

2010. május 17-19. NATO Akadémiaparancsnokok Konferenciája,, “Multiple Futures and the Challenges for Higher Education”, Turkish War College, Isztambul, Törökország (Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezds.)

2010. május 20-21. Migráció és diaszpóra a Mediterráneumban c. konferencia, Mediterrán Világ Symposium V., Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kara és a Mediterrán Világ Szerkesztősége Pannon Egyetem, Veszprém (Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezds.)

2010. október 7-9. „Endgame Afghanistan?” 57th Annual Conference and Seminar of Anciens, NATO Defense College, Róma, Olaszország (Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezds.)

2010. október 25-26. Seminar on Central European Solutions for Pooling and Sharing of Capabilities, ZMNE, Budapest, The title of the presentation: Multinational Education Projects – Rethinking the Role and Task Sharing of Higher Military Institutions in Central Europe, Budapest (Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezds.)

2009. november 24. A Geoinformációs támogatás aktuális kérdései szakmai konferencia, MH Geoinformációs szolgálat szervezesében, Az előadás címe: A biztonság és a geográfia kapcsolata  (Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezds.)

2008. november 7. A mediterrán térség jelentősége a Szövetség számára, előadás a Hadseregek a Mediterráneumban, Mediterrán Világ Szimpózium III. Veszprém konferencia, (Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezds.)

2008. október 16-18. A „zsugorodó Balkán” előadás a VI. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Magyarország és a Balkán – Pécs a Balkán kapuja? PTE TTK FI Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja (Siposné prof. dr. Kecskeméthy Klára ezds.)

Rövid távú terveink között szerepel „A szakcsoport rövid távú kutatási eredményeinek bemutatása” című konferencia. A konferencia tervezett időpontja: 2013. január 31-én 8.00-tól 15.00-ig.

Hazai és nemzetközi kapcsolatok

A szakcsoport oktatói hazai és nemzetközi fórumokon, konferenciákon és egyéb szakmai rendezvényeken több alkalommal adtak számot kutatási eredményeikről. A tudományos eredmények közzététele a hadtudomány és egyéb interdiszciplináris tudományterületeken mértékadó hazai és nemzetközi szakmai folyóiratokban történik. Alapvető célnak tartjuk a közös kutatási témák megfogalmazását és a tudományos kutatói feladatok megoldására közös kutatóműhelyek létrehozását, fenntartását.

Hazai kapcsolatok

 

Magyar Honvédség Geoinformációs Szolgálat

Budapest

Honvédelmi Minisztérium Térképészeti Közhasznú Nonprofit Kft.

Budapest

ESRI Magyarország KFT

Budapest

Földmérési és Távérzékelési Intézet

Budapest

ELTE Térképtudományi és Geoinformatika tanszék

Budapest

Nyugat.magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar

Fotogrammetriai és Távérzékelési tanszék

Sopron

Nemzetközi kapcsolatok

 

Cseh Védelmi Egyetem, Katonaföldrajz és Meteorológia Tanszék

Brno, Csehorszá

 

Tehetséggondozás – diákköri munka, doktori képzés

Oktatóink tevékenyen vesznek részt a tehetséggondozásban, a tudományos diákköri konferenciákra történő felkészítésben, valamint a doktoranduszok képzésében.

A 2009. novemberi Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia öt hallgatónk (Vajda Zsigmond, Sebő László, Ürmösi Károly, Kiss Róbert és Bene Viktória) hat TDK dolgozattal szerepelt. Alkalmazott társadalomtudomány I. szekció különdíjat és II. helyezést, a Tűzvédelem szekció II. helyezést és külön díjat nyertek.  

A 2012. május 11. Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián két hallgatónk (Asqui Jorge Kristóf , Rosta Petronella) szerepelt, a dolgozataik a Hadtörténelem szekcióban II. és Katasztrófavédelem III. helyezést értek el.

2011. február 3-án a katonai térképészet napja alkalmából szakcsoportunk jogelődje a Térképészeti és Geoinformációs Tanszék a Katonai Térképészet Napja - 1919-ben ezen a napon, hadügyminiszteri rendelet alapján, létrejött az Önálló Magyar Katonai Térképészeti Csoport - alkalmából pályázatot hirdetett meg. A pályázat témaköre a Magyar Katonai Térképező Csoport története - Hajts Lajos vezérőrnagy (1866–1933),  Kirchlechner Károly vezérezredes (1872 – 1961), Dr. Kogutowicz Károly (1886–1948) – volt.

Hagyományteremtő célzattal szakcsoportunk tervei között szerepel 2012 őszén egy újabb pályázat kiírása a Katonai Térképészet Napja méltó megünneplése érdekében.

A szakcsoport minősített oktatóinak öt doktorandusza van (Koós Tamás, Farkas László, Franz Hollerer, Vizi Sándor, Kalló Ottó) az idei doktori felvételi során ez a szám tovább bővül.