Képzési rendszer

A légvédelmi rakéta szakirányon folyó képzésről

 

A szakcsoport feladata

A légvédelmi rakétás tisztjelölt hallgatók felsőfokú (BSc) szakmai felkészítése olyan hivatásos katonákká (tisztekké), akik képesek a kis hatótávolságú illetve a közeli hatótávolságú légvédelmi rakétaüteg harc tevékenységének,kiképzésének és napi életének irányítására, megszervezésére, az alegység-parancsnoki beosztások betöltésére,a szakalegységük béke, békefenntartói és háborús tevékenysége irányítására.

A szakcsoport további feladatai:

 a szakirányhoz kapcsolódó témakörök tudományos kutatása,

 az oktatási anyagok és a képzés infrastrukturális hátterének fejlesztése

 a tisztjelölt hallgatók tudományos diákköri tevékenységének segítése.

 

Az oktató munka területei

A Légvédelmi Rakéta Szakcsoport oktatói a szaktantárgyak felelőseként, a tanmenettervekben és tantervekben meghatározott oktatási és képzési feladatait a következő területeken látta/látja el:

A) Had- és biztonságtechnikai mérnöki alapszak, Katonai elektronikai szakirány, Légvédelmi rakétatechnikai specializációban, BSc képzés (2016-ig kifutó képzéseknél).

B) Katonai vezetői szak BSc képzés (2013-tól felmenő rendszerben).

C) Tanfolyamszerű képzések (karrier tanfolyamok):

1.Főhadnagyi (légvédelmi) előmeneteli tanfolyam;

2.Századosi (légvédelmi) előmeneteli tanfolyam;

3.Őrnagyi (légvédelmi) előmeneteli tanfolyam;

A szakcsoport feladatátaz NKE HHK intézeteinek tanszékeivel és oktatásbiztosító szervezeteivel, valamint az MH ÖHP alárendeltségében lévő MH 12. ARRABONA Légvédelmi Rakétaezred (Győr) személyi állományának közreműködésével, az ezrednél lévő infrastruktúra felhasználásával látja el.

 

A szakcsoport által oktatott szakirány jellemzői

1. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

Had- és Biztonságtechnikai mérnök (2016-ig kifutó képzés)

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

Military and Safety Engineer

2. Képzési idő:

az oklevél megszerzéséhez 7 félév szükséges.

 

Feltételei:

  • 210 kredit teljesítése;
  • államilag elismert középfokú (STANAG 2222) típusú nyelvvizsga (angol nyelv)
  • az intézményen kívül teljesítendő legalább 6 hét szakmai gyakorlat

 

A gyakorlati képzés rendszere

 

Had- és Biztonságtechnikai Mérnöki alapszakon (2013-tól már nem indul)

 

A) Őszi szemeszter

·         1 hetes harcászati felkészítés kijelölt csapatnál (IV. évfolyam);

·         4 - 5 napos MARS szimulációs foglalkozások (IV. évfolyam);

 

B) Tavaszi szemeszter

·         6 hetes szakmai gyakorlat; első tiszti beosztásra felkészítés (IV. évfolyam);

·         4 hetes szakmai csapat- (üzemi) gyakorlat (III. évfolyam);

·         1 hetes légvédelmi rakéta és tüzér harcászat felkészítés kijelölt csapatnál (IV. évfolyam);

·         1 hetes légvédelmi rakéták üzemeltetése foglalkozás kijelölt csapatnál (IV. évfolyam);

 

Katonai Vezetői alapszakon (2013-tól indul)

 

A) Őszi szemeszter

·         1 hetes összfegyvernemi jellegű szakmai gyakorlat (teljes katonai vezetői szak állománya);

·         3 - 4 napos komplex harcászati foglalkozás végrehajtása (III.-IV. évfolyam) gyakorlótéren;

·         1 hetes harcászati felkészítés kijelölt csapatnál (IV. évfolyam);

·         4 - 5 napos MARS szimulációs foglalkozások (IV. évfolyam);

 

B) Tavaszi szemeszter

·         3 hetes összfegyvernemi jellegű szakmai gyakorlat (teljes katonai vezetői szak állománya);

·         3 - 4 napos komplex harcászati foglalkozás végrehajtása (III.-IV. évfolyam) gyakorlótéren;

·         1 hetes légvédelmi rakéta tüzér felkészítés kijelölt csapatnál (IV. évfolyam);

·         1 hetes légvédelmi rakéták üzemeltetése foglalkozás kijelölt csapatnál (IV. évfolyam);