Tudományos élet

A Műveleti Logisztikai Tanszék tudományos és kutatási tevékenységének Összefoglalója

 A szakcsoport tudományos kutatásai szorosan kötődnek a Magyar Honvédség modernizációjához és a jövőben is fontos feladat a felmerülő szakmai problémák és kihívások megoldásában történő aktív közreműködés. Kiemelt figyelmet fordítunk a haditechnikai fejlesztéshez kapcsolódó beszerzés, rendszerbeállítás és üzembentartás problémáinak feldolgozására, a haditechnikai szakterület szakmai karrierpályájának meghatározására, a katonai minőségügy fejlesztési kérdéseinek kutatására, NATO tagországok logisztikai rendszereinek vizsgálatára, elemzésére, NATO szintű szakbizottságok és munkacsoportok által megfogalmazott elvek, ajánlások adaptációs lehetőségeinek vizsgálatára, békeműveletek alatti logisztikai támogatási feladatok feldolgozására, a befogadó nemzeti támogatás kérdésköreire. Külső együttműködésben folyó kutatás a MAGLITE Többnemzeti Összhaderőnemi Logisztikai Kiképzéseken belül együttműködve Defence College of Logistics, Policing and Administration (Védelmi Logisztikai, Rendészeti és Személyügyi Iskolával). A programokok tárgya a többnemzeti műveletek logisztikai támogatásának előkészítése és szervezése.


 

Az oktatók kutatási témái:

Dr. Horváth Attila alezredes egyetemi docens kutatási témája 2019/2020-as tanév

KMDI Katonai logisztika és védelemgazdaság kutatási terület

 • A közlekedési hálózat fejlesztésének és fenntartásának katonai és kritikus infrastruktúra védelemmel összefüggő követelményei

 • Az ellátási láncok biztonsága

 • A műveletek művelettervezési folyamatának logisztikai aspektusai

HDI Védelmi logisztika és védelemgazdaság kutatási terület

 • A polgári és katonai ellátási láncok biztonsági összehasonlítása


 

Prof. Dr. Kende György egyetemi tanár kutatási témája 2019/2020-as tanév

KMDI Haditechnika és robotika kutatási terület

 • A haditechnikai kutatás és fejlesztés hazai és NATO (EU) elmélete és gyakorlata

 • A sakkjáték törvényszerűségeinek és informatikai hátterének lehetőségei a harcvezetés, a haditechnikai eszközök hatékony alkalmazása, a döntéshozatal, és a katonai felsőoktatás területén

Dr. Derzsényi Attila alezredes kutatási témája 2019/2020-as tanév

 • Katonai beszerzés időszerű kérdései

 • Dinamikus Beszerzési Rendszer bevezetése a Magyar Honvédségben

Nyitrai Mihály alezredes kutatási témái:

 • katonai válságreagáló műveletek logisztikai támogatása

 • döntéselméleti rendszerek katonai alkalmazhatósága


 

Báthy Sándor Professor Emeritus kutatási témája 2019/2020-as tanév

KMDI Katonai logisztika és védelemgazdaság kutatási terület

 • A Magyar Honvédség különleges jogrend időszaki hadfelszerelési igényeinek tervezése, a tárcaszintű feladatok végrehajtásának módja, az igények kielégítésének folyamata